ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ενημέρωση για Θέματα Αυθαιρέτων, δεν θα πραγματοποιηθεί στις 24 & 31 Ιουλίου 2019 

Τελευταία Νέα

Read more +08 July 2019 By teetkm in Τελευταία Νέα

Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων

Read more +08 July 2019 By teetkm in Τελευταία Νέα

Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων

Read more +05 July 2019 By teetkm in Τελευταία Νέα

Τροποποίηση της ΚΥΑ για την προκήρυξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΙΙ

Read more +05 July 2019 By teetkm in Τελευταία Νέα

Δημοσιεύτηκε το ΠΔ για τα Μητρώα Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.)

Read more +04 July 2019 By teetkm in Στην Αφετηρία, Τελευταία Νέα

Επιτυχόντες εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού (Ιούνιος 2019)

Read more +28 June 2019 By teetkm in Τελευταία Νέα

Πρόσκληση συμμετοχής σε πρόγραμμα για άνεργους Μηχανικούς

Read more +28 June 2019 By teetkm in Τελευταία Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ 5033816. Με την απόφαση Α17/Σ13/19 παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την 31η Ιουλίου 2019.

Read more +28 June 2019 By teetkm in Τελευταία Νέα

Ερωτηματολόγιο – Επιχειρηματικότητα και Νέοι Μηχανικοί

Read more +28 June 2019 By teetkm in Τελευταία Νέα

Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σχετικά με τον ρόλο των Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στη χώρα μας

Άρθρο Προέδρου

Έχουμε ιστορία στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον Δημόσιο Χώρο

Οι υπηρεσίες μας

Ενοικίαση αμφιθεάτρου

Πραγματογνωμοσύνες

Θέματα αυθαιρέτων

Ενημέρωση κάθε Τετάρτη
9:00-14:00, στο ισόγειο του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Γραφείο Ν.Ο.Κ.

Ενημέρωση κάθε Τετάρτη 10:30-14:30
στο γραφείο του 1ου ορόφου,
καθημερινά στο τηλέφωνο 2310883152

Συνεργασία
ΤΕΕ/ΤΚΜ - ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ημέρα εξυπηρέτησης για Φορολογικά Θέματα

Εκδηλώσεις

Κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ

TOP