Ούτε ένα ευρώ να μη χαθεί στο νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Είναι θετικό το γεγονός ότι οι ενστάσεις και οι προτάσεις του τεχνικού κόσμου, εισακούστηκαν ως έναν βαθμό ενόψει του αναμενόμενου νέου κύκλου του "Εξοικονομώ".
Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά άλλωστε, αφού οι θέσεις που εκφράστηκαν από το ΤΕΕ, το Τμήμα μας, από άλλα Περιφερειακά Τμήματα που επίσης έκαναν σπουδαία δουλειά και από Συλλόγους Μηχανικών, έχουν γερή τεκμηρίωση και βασίζονται στην εμπειρία αυτών που εφάρμοσαν τα προηγούμενα προγράμματα.
Ελπίζουμε ότι και αυτές οι προτάσεις μας θα συμπεριληφθούν στην τελική μορφή του προγράμματος το οποίο έχει μεν σημαντικές θετικές προσαρμογές, έχει δε και σημεία στα οποία χρήζει σημαντικής βελτίωσης.
Η Ομάδα Εργασίας που συγκροτήσαμε στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, για τη διαρκή παρακολούθηση του "Εξοικονομώ", κατέληξε σε συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες αποστείλαμε στο αρμόδιο υπουργείο.
Αυτή είναι η συμβολή μας για ένα πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα που θα αξιοποιεί και το τελευταίο ευρώ κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο, για το περιβάλλον, για την οικονομία κάθε ωφελούμενου νοικοκυριού και της χώρας μας συνολικά. Μια ανάγκη που η άνοδος της τιμής των καυσίμων κάνει ακόμα πιο επιτακτική.

TOP