Για τους Μηχανικούς

Ημέρα εξυπηρέτησης για Φορολογικά Θέματα
Ενημέρωση για Φορολογικά Θέματα έως τον Απρίλιο 2020

Ενημέρωση για θέματα αυθαιρέτων
Ενημέρωση για θέματα αυθαιρέτων, κάθε Τετάρτη 9:00-14:00, στο ισόγειο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Γραφείο ΝΟΚ
Ενημέρωση ΝΟΚ, κάθε Τετάρτη 10:30-14:30 στο γραφείο του 1ου ορόφου, καθημερινά στο τηλέφωνο 2310883152.

TOP