Ανακοίνωση επιτυχόντων της 2ης επανάληψης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5030505)

/ / Ενδιαφέρουν

Ανακοίνωση επιτυχόντων της 2ης επανάληψης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5030505)