Σοβαροί οι λόγοι του αιτήματος μας για παράταση

Γενική παράταση στην διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, μπορεί να μη δόθηκε πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου, παρά τις αλλεπάλληλες πιέσεις του τεχνικού κόσμου, είναι εύλογο ωστόσο να προσδοκούμε μια νέα διαδικασία προσαρμοσμένη στις επιταγές της επικείμενης εφαρμογής της "ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου", πέρα από την θετική εξέλιξη που ήδη υπήρξε, με την ειδική παράταση για πληγείσες περιοχές και την παροχή της δυνατότητας σε όσους ξεκίνησαν εντός προθεσμίας τη διαδικασία τακτοποίησης, να την ολοκληρώσουν χωρίς επιβάρυνση.
Η Πολιτεία σωστά έχει συνδέσει τη διαδικασία της μεταβίβασης με την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών και - ουσιαστικά - με την έκδοση της "ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου" που θα περιλαμβάνει και διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρεσιών, όμως το συγκεκριμένο πολεοδομικό "εργαλείο", δύσκολα θα είναι ενεργό σε όλη την Ελλάδα πριν το τέλος του έτους.
Μεσολαβεί δηλαδή ένα τεχνικό κενό στη δυνατότητα τακτοποιήσεων, άρα και μεταβιβάσεων, μέχρι την έναρξη αποδοτικότητας της "ταυτότητας κτιρίου", γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων. Είναι λογικό λοιπόν, να εκτιμήσουμε ότι το ΥΠΕΝ θα επανέλθει στο ζήτημα αυτό, εξετάζοντας και αυτήν την παράμετρο.
Όλα τα παραπάνω, πιστοποιούν το γεγονός ότι οι φορείς εκπροσώπησης του τεχνικού κόσμου, όταν διατυπώνουν αιτήματα παράτασης διαδικασιών, δεν το κάνουν, ούτε από έλλειμμα εργατικότητας, ούτε από κάποια άλλη συντεχνιακού τύπου εμμονή, αλλά με κριτήρια αντικειμενικά που έχουν ως κίνητρο τη στήριξη και των επιδιώξεων της Πολιτείας, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
Αυτή η επιστημονική αντικειμενικότητα άλλωστε, είναι το εχέγγυο που οδήγησε στην κατοχύρωση του ρόλου του ΤΕΕ και των περιφερειακών Τμημάτων του, όπως το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως θεσμικών συμβούλων της Πολιτείας.

TOP