(2014-2016) Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας – Καινοτομίας

Με την απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ με αριθμό 175/Σ7/9.7.14 επιλέγηκαν τα μέλη των ΜΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ της περιόδου 2014-2017.

ΣΥΝΘΕΣΗ
H σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής, είναι η εξής:

Από την ίδρυσή της - 1η σύνθεση ΟΕ:
1. Γραμματικόπουλος Αθανάσιος ΜΜ
2. Γραμμένος Οδυσσέας ΜΜ, επιμελητής ΜΕ
3. Δαρδαμανέλης Ιωάννης ΠΜ, υπεύθυνος από την ΔΕ
4. Ηλιάδης Θεόδωρος ΠΜ
5. Καραγκιόζης Ελευθέριος ΑΤΜ
6. Καραθανάσης Αθανάσιος ΜΜ
7. Κασιμάτης Νικόλαος ΠΜ
8. Κορλός Απόστολος ΜΜ
9. Κουρίδης Χαρίτων ΜΜ
10. Μάνος Ευστράτιος ΑΜ
11. Μπεζεργάννη Στέλλα ΧΜ, Πρόεδρος ΜΕ
12. Μπέλλος Βασίλειος ΜΜ
13. Μπόντζιος Γεώργιος ΗΜΜΥ
14. Νεστορής Γεώργιος ΑΤΜ
15. Πετρίδης Πασχάλης ΠΜ
16. Τζιώγας Χαράλαμπος ΜΜ
17. Τσιτσόπουλος Ιωάννης ΑΤΜ

Κατά την 9η συνεδρίαση έγινε πρόταση προς την ΔΕ για αντικατάσταση των μελών Ν. Κασιμάτη,  Γ. Ηλιάδη και Ε. Καραγκιόζη λόγω ελλιπούς παρουσίας στις συνεδριάσεις της ΜΕ με τον Α. Ιατρόπουλο ο οποίος δέχτηκε την πρόταση της ΜΕ να συμμετάσχει σε αυτή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας πραγματοποίησε μέχρι της 14/7/2016, 14 τακτικές συνεδριάσεις και με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  1. Η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου : Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης, Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη που συμμετέχει το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας βοήθησε στην οργάνωση της εκδήλωσης «Οι μηχανικοί επιχειρούν» στις 11 Φεβρουαρίου 2015 στην Θεσσαλονίκη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μ.Ε. 2014-16
 
TOP