(2017-2019) Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας - Επιχειρηματικότητας - Καινοτομίας

Η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας - Επιχειρηματικότητας - Καινοτομίας συγκροτήθηκε στις 27.6.2017 (Αρ. Αποφ. ΔΕ. Α2/Σ9/27.6.2017).

ΣΥΝΘΕΣΗ
H σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής, είναι η εξής :

1. ΒΑΡΣΑΜΗ ΝΑΤΑΛΙΑ Α.Μ.
2. ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Η.Μ.
3. ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ.Μ.
4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Μ.
5. ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Η.Μ.
6. ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η.Μ.
7. ΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α.Μ.
8. ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.Μ. / ΜΔΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9. ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.Μ.
10. ΣΙΑΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Η.Μ.
11. ΤΖΙΩΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ.Μ.
12. ΤΟΥΣΙΝΑ ΛΙΑΝΑ Π.Μ.
13. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΗ Χ.Μ.
14. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΜ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
15. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΘΩΜΑΣ Μ.Μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ.Ε.  : ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ : ΣΤΟΛΗ ΕΡΜΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Η Μόνιμη Επιτροπή συνεδρίασε από τη σύσταση, το 2017 στις ημερομηνίες: 05/07/2017, 18/07/2017, 05/09/2017, 26/09/2017, 17/10/2017, 31/10/2017, 14/11/2017, 05/12/2017, 20/12/2017.
Το 2018, η Μόνιμη Επιτροπή συνεδρίασε στις ημερομηνίες: 09/01/2018, 23/01/2018, 06/02/2018, 14/3/2018, 28/3/2018, 18/4/2018, 8/5/2018, 29/5/2018, 19/6/2018, 18/7/2018, 18/9/2018, 3/10/2018,24/10/2018, 14/11/2018, 18/12/2018. 
Το 2019, η Μόνιμη Επιτροπή συνεδρίασε στις ημερομηνίες: 16/01/2019, 27/02/2019, 27/03/2019, 18/04/2019.

ΘΕΜΑΤΑ

 • Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη με θέμα "Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το ζήτημα της αμοιβής αξιολογητών στη Δράση Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων". Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ κ.Κωνσταντίνο Μακέδο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή των μηχανικών σε Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 . Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Αν. Υπουργό Έρευνας & Καινοτομίας κ. Κ. Φωτάκη σχετικά με τις «Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την προώθηση της συνέργειας μεταξύ Η2020 και Διαρθρωτικών Ταμείων: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ερευνητικών προτάσεων, που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί». Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με αίτημα συνάντησης για τα ζητήματα των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας/ΕΣΠΑ 2014-2020. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής ΕΔΩ
 • Επιστολή στο ΓΓ Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη για τη διεξαγωγή τεχνικής συνάντησης για την πορεία υλοποίησης των Αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016. Υποβολή σχετικών επισημάνσεων της Μόνιμης Επιτροπής. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής ΕΔΩ
 • Επιστολή σε πανεπιστημιακούς και αναπτυξιακούς φορείς για την γνωστοποίηση της απάντησης του Αν. Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κ. Φωτάκη στις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ μέσω της Μόνιμης Επιτροπής για την ΚΥΑ Φοροαπαλλαγών για Δαπάνες έρευνας και καινοτομίας. Διαβάστε το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής ΕΔΩ
 • ΕΣΠΑ 2014-2020 Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής ΕΔΩ
 • ΚΥΑ 109343/12 (ΦΕΚ Β 2351/11-07-2017) «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»
  Επιστολή προς τον Αν. Υπουργό Έρευνας & Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής ΕΔΩ
 • Απάντηση του Αν.Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας στην επιστολή της ΜΕ. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής ΕΔΩ
 • Eπιστολή προς τον Αν. Υπουργό Έρευνας & Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη  για την ΚΥΑ 109343/12 (ΦΕΚ Β 2351/11-07-2017) «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων».
 • Παρέμβαση της ΜΕ για το θέμα των εγγυητικών επιστολών του ΤΜΕΔΕ. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής που απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΔΩ
 • Επιστολή στον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου, με θέμα τη «Συμμετοχή των Διπλωματούχων Μηχανικών στην υπογραφή της χρηματοδότησης του Μέτρου 4.2 του ΕΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης». 
  Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής ΕΔΩ
 • Επιστολή στον Αν. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση για την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 στα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που αφορούν και τους μηχανικούς.
 • Έγγραφο προς τον Αν.Υπουργό Οινονομίας & Ανάπτυξης ,κ.Α.Χαρίτση, σχετικά με τις «Απόψεις ΤΕΕ/ΤΚΜ σχετικά με το περιεχόμενο της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. ΔΙΑΒΑΣΤΕ το πλήρες κείμενο ΕΔΩ
 • Έγγραφο προς τον τον Υπ.μεταφορών κ.Χρ.Σπίρτζη,σχετικά με τις «Απόψεις ΤΕΕ/ΤΚΜ σχετικά με το επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για τα ΤΑΞΙ και τις εταιρείες διαμεσολάβησης». ΔΙΑΒΑΣΤΕ το πλήρες κείμενο ΕΔΩ
 • Έγγραφο υπενθύμισης προς τον Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ.Λόη Λαμπριανίδη σχετικά με το «Αίτημα συνάντησης για θέματα πορείας υλοποίησης των επενδυτικών νόμων 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016» ΔΙΑΒΑΣΤΕ το πλήρες κείμενο ΕΔΩ
 • Έγγραφο υπενθύμισης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων,κ. Ευ. Αποστόλου,  σχετικά με τη «Συμμετοχή των Διπλωματούχων Μηχανικών στην υπογραφή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2 του ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης». ΔΙΑΒΑΣΤΕ το πλήρες κείμενο ΕΔΩ
 • Έγγραφο  προς τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονιας κ. Κωνταντίνο Γιουτίκα με «Επισημάνσεις και Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα ζητήματα επιχειρηματικότητας στην ΠΚΜ»
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΦΕΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην πρώτη συνεδρίαση του 2018, στις 09 Ιανουαρίου, τα μέλη της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας –Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΜΕ στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

 • Στις 06/02/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΖΚ κ.Παντελή Αγγελίδη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΔΕ
 • Στις 20/12/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΣΕΠΒΕ κ. Καγγελίδη Κων/νο, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΜΕ
 • Στις 14/11/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με με τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας κ. Κων/νο  Γιουτίκα και το Διευθυντή Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας κ. Μιχαηλίδη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΜΕ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

 • Χρήσιμα εργαλεία για την εξέλιξη των μηχανικών (Newsletter 177)
 • "Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα" στο ΤΕΕ/ΤΚΜ και παρουσίαση της έρευνας (Newsletter 173)
 • "Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα" στο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Newsletter 172)
 • «Υπόμνημα Προτάσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Newsletter 162)
 • Ανάγκη παράτασης και διευκρινήσεων για τα προγράμματα «ψηφιακό άλμα» και «ψηφιακό βήμα» (Newsletter 157)
 • Ειδική εκδήλωση για τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Newsletter 156)
 • Οκτώ δράσεις για την επιχειρηματικότητα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Newsletter 154)
 • Επιδότηση 50% για την ψηφιακή αναβάθμιση και τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό των Μηχανικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Newsletter 154)
 • Έρευνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ: Προβληματισμένοι οι νέοι μηχανικοί για το επαγγελματικό τους μέλλον, θετικοί απέναντι στο επιχειρείν (Newsletter 153)
 • Δύο νέες δράσεις ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων (Newsletter 151)
 • Σεμινάριο για την «εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου» (Newsletter 151)
 • Αναχρονισμός και κίνδυνος brain drain, από το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις επιβατικές μεταφορές (Newsletter 146)
 • IGrowLabs: Γεφυρώντας την έρευνα με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα (Newsletter 140)
 • Έρευνα και εργασία: Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΑΠΘ – ΣΕΠΒΕ στις 27/2/2018 (Newsletter 139)
  Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ
 • Ερωτηματολόγιο για την στάση των μηχανικών απέναντι στην επιχειρηματικότητα (Newsletter 138)
 • IGrowlabs: Εκδήλωση με τίτλο «Έρευνα και εργασία: Συνεργασία Ακαδημαϊκής κοινότητας και Αγοράς» στις 27/2 (Newsletter 138)
 • Επανέρχεται το ΤΕΕ/ΤΚΜ στα αιτήματά του προς Αποστόλου και Λαμπριανίδη  (Newsletter τεύχος 137)
 • Δεκτές στα προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 οι εγγυητικές ΤΜΕΔΕ (Newsletter τεύχος 136)
 • Meetup Agile –Java με την υποστήριξη της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας (Newsletter τεύχος 135)
 • Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον Αλ.Χαρίτση για το Πρόγραμμα ενίσχυσης νέων τουριστικών ΜΜΕ (Newsletter τεύχος 134)
 • Το νέο νομοσχέδιο για ταξί και εταιρείες διαμεσολάβησης επιχειρεί να υπερ-ρυθμίσει την αγορά (Newsletter τεύχος 134)
 • Επισημάνσεις και θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην ΠΚΜ (Newsletter τεύχος 129)
 • Σημαντική δεξιότητα για τους μηχανικούς η γνώση Μάρκετινγκ (Newsletter τεύχος 128)
 • Η αξία του Μάρκετινγκ για του μηχανικούς στις 27/11/2017(Newsletter τεύχος 127)
 • Πρωτοβουλία ΤΕΕ για διεύρυνσης της επιχειρηματικής προοπτικής των μηχανικών (Newsletter τεύχος 126)
 • Εκδήλωση της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας -Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας τη Δευτέρα 27/11/2017 : "Η αξία του Μάρκετινγκ για τους Μηχανικούς : Μarket-ing+Market-eng=Market-Win (Νewsletter τεύχος 125)
 • Ενημέρωση της ΜΕ για την καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως τις 13/12/2017 στο πλαίσιο του Β' κύκλου της Δράσης Ενίσχυσης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νewsletter τεύχος 125)
 • Αυθαίρετος ο αποκλεισμός των μηχανικών από την υπογραφή των τεχνοοικονομικών μελετών για την ένταξη των επιχειρήσεων στο Μέτρο 4.2 στο ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Newsletter τεύχος 123)
 • Να εκδίδει το ΤΜΕΔΕ εγγυητικές προκαταβολής για επενδυτικά σχέδια μηχανικών στο ΕΣΠΑ (Newsletter τεύχος 121)
 • Οδηγίες προς ναυτιλλομένους για τη δράση ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων (Νewletter τεύχος 120)
 • Στήριξη ερευνητών και νεοφυών επιχειρήσεων μέσω φοροαπαλλαγών
  Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ΚΥΑ 109343/12 (ΦΕΚ Β 2351/11-07-2017) «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων», απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον Αν. Υπουργό Έρευνας & Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη. (Νewsletter τεύχος 116
 • Επιτάχυνση προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν (και) μηχανικούς ζητά το ΤΕΕ (Newsletter τεύχος 115)
ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κείμενο προγραμματισμού ΕΔΩ

 

TOP