(2020-2024) Μ.Ε. Περιβάλλοντος

ΣΥΝΘΕΣΗ
H σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής, είναι η εξής:

1 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΜ
2 ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΚΩΝΝΟΣ ΠΜ
3 ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΜ
4 ΘΕΟΔΟΣΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΗΠΕΡ
5 ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΜ
6 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ
7 ΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΠΕΡ
8 ΜΑΝΤΟΥΖΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΗΠΕΡ
9 ΜΙΧΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΗΜ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
10 ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΜ
11 ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΜ
12 ΝΙΜΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΜ
13 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΜ
14 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΠΕΡ
15 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΝΘΗ ΜΗΠΕΡ
16 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΧΜ)
17 ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΤΜ
18 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΜ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ.Ε.: ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΙΤΩΝ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ: ΤΣΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στις αρμοδιότητες της επιτροπής είναι η καταγραφή και προώθηση των αναγκαίων έργων προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης για την ΠΚΜ. Η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον με παράλληλο στόχο τη δημιουργία νέου επαγγελματικού αντικειμένου για τους Μηχανικούς, καθώς και θέματα που αφορούν στην Κλιματική αλλαγή, κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

(Σεπτέμβριος 2022) «Περιβαλλοντική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας»

(10/11/2022) Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

(21/10/2022) Θέση της Μ.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ για την τροποποίηση του ΕΣΔΑ

(08/08/2022) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», άρθρο των Μίχου Άννας (Η.Μ., Πρόεδρος Μ.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) & Μυλωνά Σωτήρη (Π.Μ., Μέλος Μ.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

(07/06/2022) Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με θέμα: “Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Θεσσαλονίκης – Μηχανισμοί παρακολούθησης – Νέες προκλήσεις”

(25/02/2022) Θέσεις της Μ.Ε. για την "Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου Θεσσαλονίκης"

(25/01/2022) θέσεις της Μ.Ε. για τον "Εθνικό Κλιματικό Νόμο και την Μετάβαση στην Κλιματική Ουδετερότητα και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή"

(26/07/2021) "Προτεραιοποίηση ζητημάτων και κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους - υπόμνημα προς Πρωθυπουργό"

(10/06/2021) Θέσεις της Μ.Ε. για το Σχέδιο Νόμου "Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την Διαχείριση Αποβλήτων"

(03/06/2021) Άρθρο της Προέδρου της Μ.Ε. Μίχου Άννας: Χρειάζεται ένας νέος κώδικας δεοντολογίας για την περιβαλλοντική κρίση και την κλιματική αλλαγή

(25-27/05/2021) Σεμινάριο Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης: «Διαχείριση ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)»

(22/03/2021) Σχολιασμός Μ.Ε. Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

(11-19/03/2021) Σεμινάριο Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης: «Διαχείριση ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)»

(09/03/2021) Έκφραση γνώμης επί του άρθρου 218 του Νόμου «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

(24-26/02/2021) Σεμινάριο Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον Ν.4685/2020 – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων»

(21/01/2021) Απόψεις – Επισημάνσεις επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

(21/01/2021) Ανάλυση και Αξιολόγηση του Ν. 4685/2020

(20/12/2020) Προτάσεις και απόψεις επί του Σχεδίου Νόμου «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)»

(25-27/11/2020) Σεμινάριο Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον Ν.4685/2020 – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων»

TOP