Η κα Αλ. Τσαχαλίνα θα απουσιάζει όλο τον Αύγουστο. Το Γραφείο ΝΟΚ θα είναι κλειστό από 1 έως 15 Αυγούστου

/ / Τελευταία Νέα