Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης (Τ.Β&Π)

Σβετλάνα Παπαθεοδώρου

Προϊσταμένη

2310883188
svetpapa@central.tee.gr

Αλέξανδρος Κατσιάβαλος

Ιστοσελίδα - Blog

2310883111
alkatsia@central.tee.gr

Επικοινωνία - Πληροφορίες

2310883187-8
libr_thess@central.tee.gr

TOP