Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τ.ΔΟΥ)

Πρωτόκολλο

Πρωτόκολλο-Διεκπεραίωση εγγράφων

protocol-tkm@central.tee.gr
tee_thess@tee.gr

 

Τίνα Τζάρου

Προϊσταμένη

2310883118
tzarou@central.tee.gr

Σοφία Αθανασιάδου

Ταμείο - Συνδρομές - Βεβαιώσεις μελών

2310883107
soathan@central.tee.gr

Γιώργος Γκιόκας

Λογιστήριο

2310883105
ggiokas@central.tee.gr

Έλενα Μαγνήσαλη

Πρωτόκολλο - Διεκπεραίωση εγγράφων

2310883106
magelen@central.tee.gr

Ερμίνα Στόλη

Πραγματογνωμοσύνες - Συμβάσεις

2310883104
stolier@central.tee.gr

Τάσος Τσικάρης

Επιμελητεία -
Εξωτερικές συναλλαγές

2310883108

TOP