Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων (Τ.ΕΑΘ)

Χρύσα Λασκαρίδου

Προϊσταμένη & Εκδόσεις - Τεχνογράφημα

2310883125
laskarid@central.tee.gr

Κυριακή Διαβολίτση

Αναπτυξιακά Θέματα

2310883120
kiriakid@central.tee.gr

Κυριακή Πετρίδου

Εκπροσωπήσεις

2310883121
petridou@central.tee.gr

TOP