Με πνεύμα συμβολής στην προσπάθεια της χώρας το υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Η χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ως προάγγελος της «ατζέντας» με την οποία θα προσέλθει σε λίγες μέρες ο κ. Μητσοτάκης στην 85η ΔΕΘ - τουλάχιστον όσον αφορά στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη – δεν έκρυβε εκπλήξεις.
Εξάλλου, είναι πρόσφατες οι εξελίξεις για ορισμένα από τα εγχειρήματα και τα έργα που αυτή περιλαμβάνει, είτε με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είτε με εγκρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε η κυβερνητική αισιοδοξία για την πορεία τους, να θεωρείται δεδομένη. Η δε αναβάθμιση του συντοπίτη μας Γ.Γ. Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη σε υφυπουργό κατά τον τελευταίο ανασχηματισμό, έχει έναν συμβολισμό της διάθεσης για επιτάχυνση, που αποτελεί και σταθερό ζητούμενο των φορέων που συμμετείχαμε στη συνάντηση.
Φυσικά, αυτή είναι μόνο μια παράμετρος των όσων περιμένουμε να ακούσουμε στη ΔΕΘ και -κυρίως- να δούμε στη συνέχεια.
Από τη μία πλευρά, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου ΕΣΠΑ και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για μέτρα τόνωσης της οικονομίας και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, δημιουργούν εύλογες προσδοκίες που μένει να επιβεβαιωθούν.
Από την άλλη, οι συνέπειες μιας υπερδεκαετούς κρίσης, στην οποία προστέθηκαν τα βάρη πανδημίας, η κλιματική αλλαγή και οι πρόσφατες πυρκαγιές, έχουν δημιουργήσει νέα προβλήματα και νέες προκλήσεις.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ως θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας, έχει διαχρονική, αλλά και νέα συνεισφορά σε απόψεις και προτάσεις, για τους τομείς αρμοδιότητάς του και φυσικά τα πεδία και τις συνθήκες εμπλοκής των Μηχανικών, που μπορούν να ενισχύσουν μια προσπάθεια ορθού προσανατολισμού.
Με αυτό το πνεύμα συμβολής καταθέσαμε και φέτος στον Πρωθυπουργό της χώρας το υπόμνημα του Τμήματος, όχι μόνο για τα ανοιχτά ζητήματα της Θεσσαλονίκης, αλλά και για θέματα που αφορούν συνολικά τη χώρα και το κοινωνικό σύνολο.
Ειδικά για το επίκαιρο θέμα της Πολιτικής Προστασίας και σε συνέχεια αναφορών για την ψηφιακή διακυβέρνηση η πρότασή μας για τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πρόληψης κι έγκαιρης προειδοποίησης που θα αξιοποιούν τις τελευταίες τεχνολογίες των δορυφορικών δεδομένων, αισθητήρες διαφόρων τύπων, IoT, UAV & Drones, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα από τα τμήματα του υπομνήματος, που θα πρέπει να ιδωθούν με διάθεση άμεσης προτεραιοποίησης.

TOP