Πρόσκληση πρός επιχειρήσεις για θέσεις πρακτικής άσκησης


Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα.

TOP