ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όλες οι υπηρεσίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ
παρέχονται και με αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων,
κατά προτίμηση μετά από τηλεφωνική συνεννόηση

Ενημέρωση για Θέματα Αυθαιρέτων
mitraka@central.tee.gr
2310 883144

Ενημέρωση για Επαγγελματικά Θέματα
evreno@central.tee.gr
2310 883146 & 2310 883144

Ενημέρωση για Θέματα ΝΟΚ
petridou@central.tee.gr
2310 883121

Ενημέρωση για «e-Άδειες»
akontou@central.tee.gr
2310 883122

Νομική Υποστήριξη για Θέματα του Επαγγέλματος
nomikos-tkm@central.tee.gr
2310 883142

Αγγελίες για εύρεση Εργασίας και Συνεργασίας

Υπενθυμίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης μέσω των παρακάτω υπηρεσιών του ΤΕΕ:

MYTEE
Μέσω της υπηρεσίας myTee έχετε την δυνατότητα να:

 • διαχειρίζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο Μητρώο Μελών,
 • εκδίδετε βεβαιώσεις ΤΕΕ,
 • εξοφλείτε τη συνδρομή σας,

Για Απόκτηση κωδικών πρόσβασης (για όσους δεν έχουν ήδη κωδικούς MyTEE) πατήστε ΕΔΩ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΕ
Δίνεται η δυνατότητα απάντησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω fax για τα εξής:

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΕ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ
  Αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ

Για το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

TOP