Αγγελίες

Αποστολή αγγελιών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουtee_thess@tee.gr
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤOY TEE/TKM ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

(29/07/2020) Πολιτικός Μηχανικός από την τεχνική εταιρεία ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ με έδρα τη Θεσσαλονίκη για εργασία πλήρους απασχόλησης στο Άγιο Όρος. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο πολιτικού μηχανικού, άριστη γνώση 2D προγραμμάτων. Βιογραφικό: info@ipodomitechniki.gr με τίτλο "ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ"

(28/7/2020) Η ομάδα Αδαμίδης Κοσκοσά Αρχιτέκτονες μεγαλώνει και ζητά να προσλάβει: Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Σχεδιαστή/στρια. Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διαθέτει: Πολύ καλή γνώση AutoCAD 2D & 3D., Γνώση λογισμικού παραγωγής φωτορεαλιστικών (κατά προτίμηση 3dsMax-Vray), Μεταφορικό μέσο, Κάρτα ανεργίας και δυνατότητα πρόσληψης μέσω ΟΑΕΔ. Σχετική εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις και αποτυπώσεις θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Βιογραφικό και Portfolio αποστέλλονται στο e-mail: adamidiskoskosa@gmail.com. Πληροφορίες: 2313088754

(24/07/2020) Η Vertical Engineering είναι μία τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη η οποία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ για την επίβλεψη των έργων της σε ολόκληρη την Ελλάδα. Απαραίτητη η εμπειρία σε επίβλεψη έργων, η γνώση προγραμμάτων Autodesk (κατά προτίμηση ΒΙΜ) καθώς και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση της Γερμανικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών στο hr@vertical-eng.gr & career@vertical-eng.gr

(14/07/2020) Πτυχιούχοι Μηχανικοί Π.Ε. ή Τ.Ε. ζητούνται από Τεχνική Εταιρία με ειδίκευση στη διαχείριση ακινήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Γνώσεις AutoCad 2D, επιθυμητή η εμπειρία και η κατοχή διπλώματος οδήγησης. Αποστολή βιογραφικού στο email nickfar8@hotmail.com υπόψη κ. Νικόλαου Φαρδέλλα

(13/07/2020) Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός, από τεχνικό γραφείο στην περιοχή της Καλαμαριάς, με αντικείμενο: έκδοση οικοδομικών αδειών, τρισδιάστατα μοντέλα, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, έκδοση ΠΕΑ, αποτυπώσεις. Απαραίτητη η εμπειρία σε θέματα ΝΟΚ, καθώς και η κατοχή αυτοκινήτου. Θα συνεκτιμηθεί η κατασκευαστική εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών: enaliagroup@gmail.com

(13/07/2020) Αρχιτέκτων Μηχανικός ή τελειόφοιτος Δομικών Έργων ΤΕΙ, με γνώσεις Autocad, Archicad, για μόνιμη απασχόληση ή συνεργασία από τεχνική εταιρία στην περιοχή Νέου Ρυσίου. Βιογραφικο στο slabro@tee.gr

(13/07/2020) 1.Πολιτικός Μηχανικός, 2. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός, 3. Αρχιτέκτων Μηχανικός, 4. Χημικός Μηχανικός από Tεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(09/07/2020) Αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση από το γραφείο ΝΟΜΕΝ με πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού/εργασιακή εμπειρία 5+ έτη/γνώσεις ΝΟΚ και εμπειρία στην έκδοση αδειών δόμησης/γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D/3D και γνώσεις υλικών και κατασκευαστικών μεθόδων. Αποστολή cv και portfolio στο cv@nomenarchitects.gr

(09/07/2020) Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό από Τεχνική Εταιρία στη Θεσσαλονίκη, για στελέχωση του τμήματος υδραυλικών μελετών. Απαραίτητα προσόντα: γνώση υδραυλικών προγραμμάτων και τουλάχιστον 2ετή σχετική εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες έργων υποδομής (π.χ. αποχέτευσης ομβρίων/ακαθάρτων, ύδρευσης, οριοθετήσεων και διευθετήσεων ρεμάτων, κλπ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση engite15@gmail.com

(09/07/2020) Αρχιτέκτονας Μηχανικός από την τεχνική εταιρεία ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ με έδρα τη Θεσσαλονίκη για εργασία πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού, εργασιακή εμπειρία 5+ ετών, άριστη γνώση 2D/3D προγραμμάτων, ευρεία γνώση υλικών και κατασκευαστικών λεπτομερειών. Βιογραφικό και portfolio: info@ipodomitechniki.gr με τίτλο "ΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ"

(06/07/2020) Μηχανικό από Τεχνική Εταιρία στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, για στελέχωση του τμήματος διαγωνισμών δημοσίου (μελέτες/υπηρεσίες). Απαραίτητο προσόν: πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση gitdepar@gmail.com

(30/6/2020) Μηχανολόγος / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ενεργειακής κατεύθυνσης για την ανάπτυξη προϊόντων / τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, σε R&D εταιρεία. Καθήκοντα θέσης: Μελέτη και σχεδιασμός νέων προϊόντων / τεχνολογιών ενεργειακής βελτίωσης κτιριακών δομών, μελέτη και σχεδιασμός μεθόδων παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης, υποστήριξη σε πειραματικές ή/και πιλοτικές μεθόδους ποιοτικών ελέγχων των συστημάτων ενεργειακής βελτίωσης, υποστήριξη προγραμματισμού αυτοματισμών smart home / appliances, υποστήριξη οργάνωσης και υλοποίησης πιλοτικών R&D προγραμμάτων. Απαραίτητα Προσόντα: προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, γνώση ΚΕΝΑΚ και προγραμμάτων ενεργειακών μοντελοποίησης, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά), επιθυμητή η εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας η κατοχή ΔΠΥ. Αποστολή Βιογραφικού management@amsolutions.gr

(03/08/2020) Μηχανολόγος Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Α' Τάξης στις κατηγορίες Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά Υπο Πίεση και Βιομηχανικά Ενεργειακά. Πληροφορίες: 6988144722 και dem.kur@hotmail.com

(13/07/2020) Συνεργασία σε Τεχνικό Γραφείο για Μελέτη ή Κατασκευή σε Έργα που αφορούν επισκευή - βελτίωση ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Ειδικότερα για: 1.Παράταση της Ζωής του με χημικές και ηλεκτροχημικές επεμβάσεις, 2.Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας με διάφορους τρόπους. Παράμετροι κάθε περίπτωσης: απόλυτη αναγκαιότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, ώστε ‘’να πιάσουν τόπο τα λεφτά’’, κλπ,κλπ. Επικοινωνία: tino@tee.gr

(24/06/2020) Αρχιτέκτονας/ισσα ή/και Τοπογράφος Μηχανικός από μοντέρνο τεχνικό-συμβουλευτικό γραφείο, για συστέγαση ή/και συνεργασία, στην περιοχή του Ντεπώ Θεσσαλονίκης. Επικοινωνία μέσω email στο contact@valuer.gr και evanfelekid@yahoo.gr καθώς και στα τηλέφωνα 6948 780 752, 6976 430 554. Ευπρόσδεκτα βιογραφικά και δείγματα δουλειάς (portfolio).

(08/05/2020) Συνεργασία με ΜΕΚ Β κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά υπό πίεση και Α τάξης Βιομηχανικά-Ενεργειακά έργα για στελέχωση σε εταιρεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6986636189 E-mail : agorastos.polyzois@talk21.com

(03/03/2020) Σπουδαστής Πολυτεχνικής ΕΜΠ -Τοπογράφος Μηχανικός- με κύρια κατεύθυνση την Τηλεπισκόπηση και το GIS, αναζητά γραφείο η συνάδελφο για συνεργασία ώστε να αποκτήσει περισσότερη εργασιακή εμπειρία. Υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από εργασίες υπαίθρου, με αυτοκίνητο. Επικοινωνία στο agapoglou@hotmail.com η στο τηλέφωνο 6973171072

TOP