Αγγελίες

Αποστολή αγγελιών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουtee_thess@tee.gr
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤOY TEE/TKM ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

(22/09/2021) Εργοδηγός Έργων Υποδομής, για εργοτάξιο αναπλάσεων εντός Θεσ/νίκης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ikoukbio@yahoo.gr

(22/09/2021) Πολιτικός Μηχανικός από Tεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(22/09/2021) Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(22/09/2021) Αρχιτέκτων Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(22/09/2021) Χημικός Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(17/09/2021) Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό από μελετητική εταιρεία για μόνιμη εργασία στη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλή γνώση Autocad και office. Αποστολή Βιογραφικών: info@knp-engineers.gr ΤΗΛ. 2313033241

(17/09/2021) Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ από Τεχνική Εταιρεία για επίβλεψη συνεργείων σε εργοτάξια ανά την Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Email επικοινωνίας cv@ateke.gr

(16/09/2021) Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, από μελετητική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη, με γνώσεις και εμπειρία σε: διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίων μελετών / παροχή υπηρεσιών συμβούλου / νομοθεσία Δημοσίων Έργων στο πλαίσιο του Ν.4412/2016 & του Ν.4782 / χειρισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για δημόσια έργα / χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office / φορολογικά και οικονομικά. Αποστολή βιογραφικών στο info@concept-ce.gr

(16/09/2021) Μηχανικοί (Τοπογράφοι, Πολιτικοί και συναφούς ειδικότητας) για τη στελέχωση του Γραφείου Κτηματογράφησης στο Δήμο Χανίων καθώς και των επιμέρους γραφείων στους Δήμους Σφακίων, Αποκορώνου, Πλατανιά, Κισσάμου και Καντάνου-Σελίνου. Αποστολή βιογραφικών στο email: valia@geografiki.gr δηλώνοντας εμφανώς το γραφείο για το οποίο ενδιαφέρεστε

(15/09/2021) Μηχανικός Ανεξαρτήτου ειδικότητας με ΑΡΙΣΤΗ Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων ζητείται από εταιρεία Ενεργειακών και περιβαλλοντικών εφαρμογών. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Δεν αποκλείεται η περίπτωση τηλε-εργασίας. Η αποστολή βιογραφικών στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@energytelia.com

(13/09/2021) Αρχιτέκτονας και Πολιτικός Μηχανικός από αρχιτεκτονικό – τεχνικό γραφείο με έδρα στα βόρεια προάστια (πλησίον ΜΕΤΡΟ, λεωφορείων). Απαραίτητη πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε Autocad για σχεδιασμό οικοδομικών έργων, σύνθεση, γνώση ΝΟΚ 12, τακτοποίηση αυθαιρέτων, άδειες, τρισδιάστατα κ.α. Απαιτείται εμπειρία, ιδανικά άνω των 3 ετών και συνεργατική διάθεση. Επίσης Και Αρχιτέκτονας χωρίς προϋπηρεσία. Μισθός αναλόγως προσόντων. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση: ditz.kif@gmail.com

(13/09/2021) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (μελος του ΤΕΕ) απο Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονικη για βιομηχανικά εργα. Πληροφορίες Γιαπουτζής Γιώργος 6936676150

(07/09/2021) Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ από την Vertical Engineering, Τεχνική Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, έμπειρο για την επίβλεψη των ηλεκτρομηχανολογικών έργων (Ψύξη - Θέρμανση, Υδραυλικά, ΚΕΝΑΚ κτλ) καθώς και την επίβλεψη των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών σε εργοστάσια Βιοαερίου (Δίκτυα σωληνώσεων υγρών, αερίων κτλ). Απαραίτητα προσόντα: - Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ, - Εμπειρία στην επίβλεψη έργων κυρίως σωληνώσεων, δικτύων αερίου, υγρών αποβλήτων, - Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD και κατά προτίμηση BIM (Autodesk REVIT), - Γνώση Ηλεκτρομηχανολογικών προγραμμάτων (4Μ, σχεδιασμός P&ID), - Υποχρεωτική γνώση της Αγγλικής γλώσσας, - Επιθυμητή γνώση της Γερμανικής γλώσσας, - Επιθυμητή εμπειρία σε αδειοδοτήσεις (Άδειες λειτουργίας), - Επιθυμητή εμπειρία σε μηχανολογικές μελέτες (Ύδρευση, Αποχέτευση, Πυρόσβεση, ΚΕΝΑΚ). Παροχές: - Ανταγωνιστικός Μισθός, - Προοπτική Ανέλιξης, - Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, - Κινητό Τηλέφωνο, - Αυτοκίνητο ». Βιογραφικά στο imaragkopoulos@vertical-eng.gr

(06/09/2021) Μηχανολόγος και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από την μελετητική εταιρεία Alteren A.E.. Το αντικείμενο της ενασχόλησης σχετίζεται με θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και σχεδίασης εγκαταστάσεων. Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: info@alteren.gr

(06/09/2021) Μηχανολόγος και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία μελετών-επιβλέψεων στην Θεσσαλονίκη για μόνιμη απασχόληση. Προσφέρεται πολύ καλός μισθός ανάλογα με τα προσόντα και άριστες συνθήκες εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail στο basil@konstantinides.gr

(01/09/2021) Πολιτικός Μηχανικός με δωδεκαετή εμπειρία σε στατικές και υδραυλικές μελέτες δημοσίων έργων για εργασία στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στο info@sd-eco.gr

(01/09/2021) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με δωδεκαετή εμπειρία σε Η/Μ μελέτες δημοσίων έργων για εργασία στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στο info@sd-eco.gr

(31/08/2021) Πολιτικός Μηχανικός από την εταιρεία BASTATEAM. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα/εμπειρία: Απόφοιτος/η Πολυτεχνικής Σχολής ή ΤΕΙ με συναφές αντικείμενο, Καλή γνώση Η/Υ, εφαρμογών Office & AUTOCAD. Εμπειρία και γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας τουλάχιστον 3 ετών και έκδοσης Οικοδομικών Αδειών. Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: info@bastateam.gr. Τηλ επικοινωνίας 2103456579

(31/08/2021) Πολιτικός Μηχανικός (εργοταξιάρχης) από κατασκευαστική εταιρεία για κτιριακό έργο ιδιαίτερων απαιτήσεων μαζί με συνοδα τεχνικά και οδοποιίες περ.χώρου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Προσοντα: Άριστη ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, αριστη ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και βασική γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη εργοταξιακή εμπειρία δέκα ετών σε κτιριακά έργα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αποστολη βιογραφικων: info@astrabiomedical.com

(30/08/2021) Οι e2 architects θέλουν να εντάξουν στην ομάδα τους νέα συνεργάτιδα/νέο συνεργάτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία σε επίβλεψη ιδιωτικών έργων (κατασκευή), Γνώσεις σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.Ο.Κ. και Κ.Εν.Α.Κ.), Εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, Απαραίτητες γνώσεις AutoCAD, Photoshop, Επιθυμητές γνώσεις 3D σχεδιασμού και φωτορεαλισμού. Αποστολή βιογραφικών στο info@e2architects.gr

(30/08/2021) Μηχανικός (Πολυτεχνικής Σχολής αντίστοιχης) (Structural BIM Engineer), από Τεχνικό Γραφείο για απασχόληση στην σχεδίαση στατικών μελετών. Απαραίτητη η καλή γνώση AutoCAD. Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία καθώς και σχετική εμπειρία σε κάποιο στατικό σχεδιαστικό πρόγραμμα. Επικοινωνία: akcecareers@gmail.com

(30/08/2021) Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ από Τεχνική Εταιρία με ειδίκευση στη διαχείριση ακινήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποστολή βιογραφικού στο email nickfar8@hotmail.com υπόψη κ. Νικόλαου Φαρδέλλα

(30/08/2021) Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ΠΕ ή ΤΕ από Τεχνική Εταιρία με ειδίκευση στη διαχείριση ακινήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η γνώση των νόμων περί αυθαιρέτων και η εμπειρία στις πολεοδομικές τακτοποιήσεις. Αποστολή βιογραφικού στο email nickfar8@hotmail.com υπόψη κ. Νικόλαου Φαρδέλλα

(30/08/2021) Πτυχιούχος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ από Τεχνική Εταιρία με ειδίκευση στη διαχείριση ακινήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Επιθυμητή η γνώση AutoCad 2D. Αποστολή βιογραφικού στο email nickfar8@hotmail.com υπόψη κ. Νικόλαου Φαρδέλλα

(27/08/2021) Αρχιτέκτονας Μηχανικός ή Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός από Μελετητική-Κατασκευαστική εταιρεία για μόνιμη εργασία στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικού προγράμματος (τύπου Autocad, ProgeCad η αλλο) και Η/Υ, πολυ καλή γνώση προγράμματος φωτορεαλισμού (τύπου Artlantis, Enscape, Corona, SketcUp η άλλο), πολύ καλή γνωση Word & Excel, καλη γνώση αγγλικών. Επιθυμητή τυχον βασική γνώση γραφιστικών προγραμμάτων (τύπου Photoshop). Εμπειρια 0-2 ετη. Αντικείμενα ενασχόλησης: 3D Rendering, Αποτυπώσεις κτιρίων και αυθαιρέτων, Αρχιτεκτονικές μελέτες για Οικοδομικές άδειες, ΕΕΜΚ, ΝΟΚ. Προσφερονται: Ανταγωνιστικές αποδοχές, εκπαίδευση στα νέα αντικείμενα ενασχόλησης, 5ετης σύμβαση, επαγγελματική εξέλιξη. Βιογραφικό και portfolio: info@tolikas.gr

(26/08/2021) Μηχανοτεχνίτης από τεχνική εταιρία για μόνιμη εργασία στον Πύργο. Βιογραφικά στο info@mironate.gr

(23/09/2021) Αρχιτέκτονας αναλαμβάνει τρισδιάστατη απεικόνιση υψηλού επιπέδου, 3d animation (βίντεο) και υπηρεσίες graphic design. Προγράμματα Photoshop, Autocad, Archicad, Lumion, Twinmotion. Στοιχεία επικοινωνίας: 6988030375, yanniskranias@gmail.com, yanniskranias.com

(22/09/2021) Προσφέρω Συνεργασία σε Τεχνικό Γραφείο για Μελέτη ή Κατασκευή σε Έργα που αφορούν επισκευή - βελτίωση ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Ειδικότερα για: 1.Παράταση της Ζωής του με χημικές και ηλεκτροχημικές επεμβάσεις, 2. Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας με διάφορους τρόπους. Παράμετροι κάθε περίπτωσης: απόλυτη αναγκαιότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, ώστε "να πιάσουν τόπο τα λεφτά", κλπ. Επικοινωνία: tino@tee.gr

(17/09/2021) Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ με 5ετή εργασιακή εμπειρία ζητεί συνεργασία με τεχνικά γραφεία και εταιρείες της Θεσσαλονίκης για εκπόνηση Η/Μ μελετών. Τηλ: 6942959793, email: natsiosoffice@gmail.com

(17/09/2021) Πολιτικός/Δομοστατικός Μηχανικός με εμπειρία στην εκπόνηση στατικών μελετών και επαρκειών αναζητώ συνεργασία για εκπόνηση Στατικών Μελετών σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές και φέρουσας τοιχοποΐας. Προγράμματα Scada Pro και Robot Structural Analysis. Επικοινωνία: τηλ: 6979907021 και email: s.pgi@outlook.com

(15/09/2021) Νέος Πολιτικός Μηχανικός με διετή εμπειρία στον κλάδο των στατικών μελετών αναζητά συνεργασία με τεχνικό γραφείο για εκπόνηση Στατικών Μελετών σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικές κατασκευές. Γνωστής των προγραμμάτων SAP2000 και ETABS. Επικοινωνία στο 6984998890

(13/09/2021) Αρχιτέκτονας αναλαμβάνει τρισδιάστατη απεικόνιση υψηλού επιπέδου , 3d animation (βίντεο) και διαδραστική realtime περιήγηση στο χώρο. Προγράμματα archicad, lumion, twinmotion Επικοινωνία 6988030375

TOP