Αγγελίες

Αποστολή αγγελιών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουtee_thess@tee.gr
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤOY TEE/TKM ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

(17/03/2020) Αρχιτέκτονες (2) Junior και Senior από την Εταιρεία Europlan στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Βιογραφικά: stavrakakis@europlan.gr

(16/03/2020) Μηχανολόγος Μηχανικός με 2 χρόνια εμπειρίας σε μηχανολογικές μελέτες και λοιπά αντικείμενα μηχανολόγου, από την Europlan. Η Εταιρεία εξειδικεύεται στην παράδοση τεχνικών έργων υψηλών προδιαγραφών στο νησί της Κρήτης. Η Εταιρεία εχει εμπειρία άνω των 20 ετών στον τομέα της Σχεδίασης , Κατασκευής , Επίβλεψης και Διοίκησης Τεχνικών Έργων. Στα εξειδικευμένα τμήματα της Εταιρείας δηλαδή Μελετητικό, Κατασκευαστικό, Διοίκησης Έργων, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης απασχολούνται περισσότεροι από 35 εργαζόμενους και εξωτερικούς συνεργάτες. Η θέση είναι για το κεντρικό γραφείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Επιθυμητά προσόντα: Γνώση κανονισμών (ΚΕΝΑΚ, Κανονισμών Πυρασφάλειας, ΕΛΟΤ HD 384, ΤΟΤΕΕ 2411/86, ΤΟΤΕΕ 2412/16, ΤΟΤΕΕ 2423/86, νομοθεσία αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος), σχεδιαστικά προγράμματα, άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά: stavrakakis@europlan.gr

(12/03/2020) Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από εταιρία γεωπληροφορικής, συμβούλων μηχανικών και μελετών που δραστηριοποιείται στον χώρο των ΟΤΑ και αναζητά έναν συνεργάτη, ο οποίος να γνωρίζει από υδραυλική δικτύων πόλεων, να έχει ασχοληθεί με συναφή project υδραυλικής στη σχολή, στο μεταπτυχιακό ή στην αγορά εργασίας και να έχει δουλέψει οπωσδήποτε ένα από τα λογισμικά Watergems, Synergee, WaterCAD, EPANET. Η συνεργασία αφορά μελέτες υδραυλικών προσομοιώσεων σε δίκτυα ύδρευσης, σε πόλεις ανά την Ελλάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310 540888 και με mail στο info@hydrapc.gr

(11/03/2020) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος μηχανικός, στην έδρα της εταιρείας, Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης, Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Κιλκίς, με ή χωρίς προϋπηρεσία, για μόνιμη και πλήρη απασχόληση, για την θέση Technical Back Office, από εμπορική και κατασκευαστική εταιρεία. Αντικείμενο: Διεκπεραίωση τεχνικών προσφορών και παρακολούθηση τεχνικών project / Product Management / Συντονισμός τεχνικών βλαβών και παραγγελία ανταλλακτικών. Απαραίτητα Προσόντα : επικοινωνιακές δεξιότητες (ομαδικότητα, οργάνωση, επικοινωνία), απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας, Microsoft Office (excel, ppt, word), γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD, Inventor ή παραπλήσιων, Ανάληψη πρωτοβουλιών, Δομημένη σκέψη, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη, κατοχή διπλώματος οδήγησης. Για τους Άρρεν: Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Παροχές: Δυναμικό, αξιοκρατικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, Προοπτική προσωπικής εξέλιξης, Ευελιξία στην εναλλαγή δραστηριοτήτων και τομέα ευθυνών μακροπρόθεσμα, Προσαρμοσμένο πρόγραμμα σταδιοδρομίας της εργαζόμενης/εργαζόμενου ανάλογα το ενδιαφέρον του, Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου & τηλεφώνου κατά τις ώρες εργασίας, Μηνιαίος μισθός. Αποστολή βιογραφικών στο email: career@kosmas.com.gr

(11/03/2020) Αυτοματιστής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Θεσσαλονίκη), για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης μηχανολογικού εξοπλισμού από εμπορική και κατασκευαστική εταιρεία. Η θέση είναι για μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα Προσόντα: Επίλυση τεχνικών βλαβών εργαλειομηχανών, Δυνατότητα ταξιδιών, Επικοινωνιακές δεξιότητες (ομαδικότητα, οργάνωση, επικοινωνία), Αγγλική γλώσσα, Γνώση υπολογιστών, Ανάληψη πρωτοβουλιών, Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη, κατοχή διπλώματος οδήγησης. Παροχές: Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης, Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου & τηλεφώνου κατά τις ώρες εργασίας, Μηνιαίος μικτός μισθός: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,Δυναμικό και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον. Αποστολή βιογραφικών στο email: career@kosmas.com.gr

(10/03/2020) Αρχιτέκτονας/ισσα για εργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Απαιτείται ευχέρεια σε AutoCad 2D και ArchiCad. Γνώσεις γραφιστικού σχεδιασμού θα εκτιμηθούν δεόντως. Σύντομο CV και portfolio στο info@tsoukalasthomas.gr

(10/03/2020) Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο, Αρχιτέκτονα και Χημικό Μηχανικό από Tεχνικό Γραφείο για εσωτερικό συνεργάτη. Τηλ.2310 254437. Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(25/02/2020) Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ/ΤΕ), με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στην επίβλεψη έργων οπλισμένου σκυροδέματος σε βιομηχανικές και άλλες ειδικές εγκαταστάσεις για απασχόληση σε έργο στην ΒΙΠΕ Κιλκίς με αντικείμενο εργασίας την επίβλεψη κατασκευής , την λήψη – τήρηση μέτρων ασφάλειας ,την καταγραφή στοιχείων κόστους, επιμετρητικών στοιχείων και σκαριφημάτων κλπ. Απαραίτητη η γνώση Ms Word, Ms Excel και AutoCad και η κατοχή διπλώματος οδήγησης ΙΧ. Αποστολή βιογραφικών στο info@ekte.gr

(21/02/2020) Πολιτικός Μηχανικός έως 35 ετών από τεχνική εταιρεία Θεσσαλονίκης για καθημερινή επίβλεψη έργων. Αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Βιογραφικά στο info@becode.gr

(19/02/2020) Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό από Τεχνική Εταιρία με γραφείο στη Θεσσαλονίκη, (αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων και ευρεία γεωγραφική δραστηριότητα), σαν συνεργάτη, για μόνιμη εργασία στο γραφείο της στην Θεσσαλονίκη, με εμπειρία στη ρύθμιση υπερβάσεων. Αποστολή βιογραφικού στο email vlasopoulou@idmon.gr υπόψη κας Άννας Βλασοπούλου, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106771086 ή 6974903694

(10/03/2020) Συνεργασία σε Τεχνικό Γραφείο για Μελέτη ή Κατασκευή σε Έργα που αφορούν επισκευή - βελτίωση ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Ειδικότερα για: 1. Παράταση της Ζωής του με χημικές και ηλεκτροχημικές επεμβάσεις, 2. Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας με διάφορους τρόπους. Παράμετροι κάθε περίπτωσης: απόλυτη αναγκαιότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, ώστε "να πιάσουν τόπο τα λεφτά", κλπ,κλπ. Επικοινωνία: tino@tee.gr

(03/03/2020) Σπουδαστής Πολυτεχνικής ΕΜΠ -Τοπογράφος Μηχανικός- με κύρια κατεύθυνση την Τηλεπισκόπηση και το GIS, αναζητά γραφείο η συνάδελφο για συνεργασία ώστε να αποκτήσει περισσότερη εργασιακή εμπειρία. Υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από εργασίες υπαίθρου, με αυτοκίνητο. Επικοινωνία στο agapoglou@hotmail.com η στο τηλέφωνο 6973171072

TOP