Αγγελίες

Αποστολή αγγελιών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουtee_thess@tee.gr
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤOY TEE/TKM ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

(23/10/2020) Χημικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό από Τεχνική Εταιρία στη Θεσσαλονίκη, για στελέχωση του τμήματος περιβαλλοντικών μελετών. Απαραίτητα προσόντα: 2ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα. Βιογραφικά στο engite15@gmail.com

(21/10/2020) Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός από Τεχνική εταιρία με γραφείο στη Θεσσαλονίκη για εργασία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, με αντικείμενο εργασίας την επίβλεψη - εκτέλεση εργασιών, την λήψη – τήρηση μέτρων ασφάλειας , την προκοστολόγηση – σύνταξη προσφορών - επιμέτρηση κλπ. Απαραίτητη η γνώση Ms Word, Ms Excel και AutoCad, πολύ καλη γνώση αγγλικών, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, και η κατοχή διπλώματος οδήγησης ΙΧ. Αποστολή βιογραφικών στο technikiskg@gmail.com

(21/10/2020) Πολιτικός Μηχανικός από μεγάλη Τουριστική επιχείρηση στην Χαλκιδική. Απαραίτητα προσόντα: Ηλικίας 35-45 ετών/Απόφοιτος Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι./Άριστη γνώση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων/Άριστη γνώση Αγγλικών. Απαιτούμενη εμπειρία σε: κατασκευές – συντηρήσεις κτιριακών εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου και έργων υποδομής/ανάλογες σχετιζόμενες υπηρεσίες αδειοδοτήσεων/διαχείριση έργου/Δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο jobs@armenistis.gr

(20/10/2020) Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ΠΕ ή ΤΕ από Τεχνική Εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Γνώσεις των νόμων περί αυθαιρέτων και επιθυμητή η εμπειρία σε τεχνικούς ελέγχους και τακτοποιήσεις. Αποστολή βιογραφικού στο email nickfar8@hotmail.com υπόψη κ. Νικόλαου Φαρδέλλα.

(20/10/2020) Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι. από Εταιρεία Μελετών στη Θεσσαλονίκη, με πολύ καλή γνώση AutoCAD, εφαρμογών ΜS Office. Επιθυμητή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. Εμπειρία Revit θα συνεκτιμηθεί.Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 2) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι. από Εταιρεία Μελετών στη Θεσσαλονίκη, με πολύ καλή γνώση AutoCAD, εφαρμογών ΜS Office. Επιθυμητή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. Εμπειρία σε μελέτες ασθενών ρεύματων-αυτοματισμών (KNX, BMS, IPTV) θα συνεκτιμηθεί. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 3) Γραμματειακή Υποστήριξη από Εταιρεία Μελετών στη Θεσσαλονίκη. Αρμοδιότητες: Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, ηλεκτρονικής και φυσικής αλληλογραφίας, καταχωρήσεις και διαχείριση βάσης δεδομένων, οικονομικός έλεγχος & επικοινωνία, επιμέλεια κειμένων, οργάνωση γραφείου και αρχειοθέτηση, σύνταξη προσφορών δημόσιων διαγωνισμών, προγραμματισμός & έλεγχος προμηθειών. Απαραίτητα Προσόντα: Απόφοιτη σχολής με κατεύθυνση σπουδών: Γραμματέας, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ. Άριστος χειρισμός ΜS Office, άριστη γνώση Αγγλικών, άριστες ικανότητες γραπτής, προφορικής επικοινωνίας. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών για όλες τις θέσεις στο e-mail: info@skemma.gr

(20/10/2020) Πολιτικός Μηχανικός 2) Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός,3) Αρχιτέκτων Μηχανικός , 4) Χημικός Μηχανικός, από Tεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437. Βιογραφικό στο email: tech.grafeio@gmail.com

(16/10/2020) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικο /Δομοστατικό, από την Τεχνική - Μελετητική εταιρεία Κ & Π ENGINEERS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαιτούμενη γνώση και εμπειρία 5 ετών στην εκπόνηση στατικών μελετών κτιριακών εγκαταταστάσεων. Αποστολή Βιογραφικών: info@knp-engineers.gr

(16/10/2020) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό από την Τεχνική - Μελετητική εταιρεία Κ & Π ENGINEERS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με έδρα τη Θεσσαλονίκη για μόνιμη εργασία. Αποστολή Βιογραφικών: info@knp-engineers.gr

(16/10/2020) Διπλωματούχος Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας μηχανικός από τεχνικό γραφείο για εργασία γραφείου στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στο engineer9cv@gmail.com

(16/10/2020) Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ από Τεχνική Εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη για υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων. Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης. Επιθυμητή γνώση Autocad, Microsoft Office. Αποστολή βιογραφικού: nickfar8@hotmail.com υπόψη κ. Νικόλαου Φαρδέλλα

(14/10/2020) Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ έμπειρος γνώστης των σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad 2D ή/και 3D, Revit, από Εταιρεία Στατικών Μελετών με έδρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και β) Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός έμπειρος γνώστης λογισμικών στατικών υπολογισμών κατασκευών. Βιογραφικά στο info@concept-ce.gr

(12/10/2020) Μηχανολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από Τεχνική - Μελετητική εταιρεία Κ & Π ENGINEERS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με έδρα τη Θεσσαλονίκη για μόνιμη εργασία. Επιθυμητή γνώση και εμπειρία 5 ετών στην εκπονηση ΗΜ μελετών και στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων. Αποστολή Βιογραφικών: info@knp-engineers.gr, τηλ. 2313033241

(12/10/2020) Πολιτικός Μηχανικός έως 35 ετών από τεχνική εταιρεία Θεσσαλονίκης για καθημερινή επίβλεψη έργων. Αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών και β) Πολιτικός Μηχανικός για διοικητική υποστήριξη έργων. Βιογραφικά στο info@becode.gr

(09/10/2020) Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός από την Τεχνική - Μελετητική εταιρεία Κ & Π ENGINEERS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με έδρα τη Θεσσαλονίκη για μόνιμη εργασία. Απαιτουμενη γνώση και εμπειρία 5 ετών στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στην τακτοποίηση αυθαιρέτων και λοιπών εργασιών επιχειρήσεων. Αποστολή Βιογραφικών: info@knp-engineers.gr

(23/09/2020) Σχεδιαστής με εμπειρία στην 3D σχεδίαση, από εταιρεία κατασκευής μηχανημάτων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: hr@sylco.gr

(23/09/2020) Η Vertical Engineering, τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, ζητά έμπειρο Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ για την επίβλεψη κατασκευής και την εκπόνηση μελετών εργοστασίων βιοαερίου στην Ελλάδα. Απαραίτητη η εμπειρία σε επίβλεψη έργων βιοαερίου, η γνώση προγραμμάτων CAD (κατά προτίμηση ΒΙΜ) καθώς και η γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών στο hr@vertical-eng.gr & career@vertical-eng.gr

(20/10/2020) Συνεργασία σε Τεχνικό Γραφείο για Μελέτη ή Κατασκευή σε Έργα που αφορούν επισκευή - βελτίωση ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.  Ειδικότερα για: 1.Παράταση της Ζωής του με χημικές και ηλεκτροχημικές επεμβάσεις, 2. Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας με διάφορους τρόπους. Παράμετροι κάθε περίπτωσης: απόλυτη αναγκαιότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, ώστε ‘’να πιάσουν τόπο τα λεφτά’’, κλπ,κλπ. Επικοινωνία: tino@tee.gr

(09/09/20) Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία ζητάει εξωτερική συνεργασία για τακτοποίηση αυθαιρέτων, ενεργειακά πιστοποιητικά, αποτυπώσεις, αρχιτεκτονικά σχέδια και άλλες εργασίες με τεχνικά γραφεία και εταιρειες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Email: helenzar@gmail.com Τηλ. επικοινωνίας: 6944441958

(03/08/2020) Μηχανολόγος Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Α' Τάξης στις κατηγορίες Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά Υπο Πίεση και Βιομηχανικά Ενεργειακά. Πληροφορίες: 6988144722 και dem.kur@hotmail.com

TOP