Αγγελίες

Αποστολή αγγελιών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουtee_thess@tee.gr
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤOY TEE/TKM ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

(24/05/2022) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, από το τεχνικό γραφείο ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣμε άριστη γνώση εκπόνησης μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με το πρόγραμμα της 4Μ για πλήρη απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310661245, 6974047774. Αποστολή βιογραφικών στο andreasarbanitaki@yahoo.gr

(17/05/2022) Project Manager για μόνιμη απασχόληση, από την Tsolka Architects. Προσόντα: 3-4 έτη ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας, εξοικείωση με οικοδομικό και κατασκευαστικό κλάδο. Αποστολή βιογραφικών στο support@tsolka.com

(17/05/2022) Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, από την Koufopantelis Architects, με εμπειρία, για μόνιμη εργασία στην Aθήνα. Απαραίτητες γνώσεις: σχεδιαστικού προγράμματος 2D (τύπου Autocad/4M), 3D, Photoshop, Word & Excel, καλή γνώση ΝΟΚ, καθώς και Αγγλικών, Γαλλικών. Επιθυμητές γνώσεις: φωτορεαλισμού. Όρεξη για μάθηση, εξέλιξη, για ενασχόληση με εύρος διαφορετικών project και συνεργατικό πνεύμα. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο architect@koufopantelis.gr

(12/05/2022) Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. (νέος ή νέα)για πλήρη απασχόληση ή ημιαπασχόληση από τεχνικό γραφείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, με πολύ καλή γνώση Autocad και με εμπειρία σε αποτυπώσεις ακινήτων. Γνώσεις ΝΟΚ και εμπειρία σε Νόμους αυθαιρέτων θα συνεκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: kandarakis2000@hotmail.com

(09/05/2022) Πολιτικός Μηχανικός από Tεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437,Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(09/05/2022) Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(09/05/2022) Αρχιτέκτων Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(09/05/2022) Χημικός Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(04/05/2022) Μηχανικό για στελέχωση του Γραφείου Κτηματογράφησης στην Λητή Θεσσαλονίκης. Προηγούμενη εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο θα εκτιμηθεί, ενώ θα τηρηθεί αυστηρή εχεμύθεια. Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: jobs@doxiadis.com με την ένδειξη ΛΗΤΗ_1

(03/05/2022) Αρχιτέκτων και Πολιτικός Μηχανικός, από τεχνικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, για πλήρη απασχόληση με αντικείμενο κτιριακά έργα. Απαραίτητη η άριστη χρήση Η/Υ. Βιογραφικά:  garmagos@yahoo.com

(03/05/2022) Αρχιτέκτων Μηχανικός νέος ή νέα για συνεργασία σε αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό γραφείο. Απαραίτητη εμπειρία σε τρισδιάστατο σχεδιασμό, γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων της πλατφόρμας. Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία, εμπειρία σε κατασκευή και σε management έργου. Αποστολή βιογραφικού CV και ενδεικτικού Portfolio info@kardarchitects.com

(03/05/2022) 1. Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία Θεσσαλονίκης για καθημερινή επίβλεψη έργων. Αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Cv στο info@becode.gr. και 2. επίσης Πολιτικός Μηχανικός από την παραπάνω τεχνική εταιρεία για διοικητική υποστήριξη έργων. Cv στο info@becode.gr

(03/05/2022) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός από την εταιρεία ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ για το τμήμα των Τοπογραφικών μελετών και μελετών Κτηματολογίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα/εμπειρία : Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής με κατεύθυνση Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικο / Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εφαρμογών Office / Πολύ καλή γνώση GIS / Πολύ καλή γνώση βάσεων δεδομένων. Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών Κτηματολογίου, γνώση προγραμμάτων GEOCALC/GEOMAP, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, συναφής επαγγελματική εμπειρία. Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις δεξιότητες του εργαζομένου, φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης. Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: info@gaiasa.gr για τη θέση Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

(28/04/2022) Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία Θεσσαλονίκης για καθημερινή επίβλεψη έργων. Αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Cv στο info@becode.gr

(28/04/2022) Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία Θεσσαλονίκης για διοικητική υποστήριξη έργων. Cv στο info@becode.gr

(09/05/2022) Προσφέρω συνεργασία  σε  Τεχνικό Γραφείο για  Μελέτη ή Κατασκευή σε  Έργα που αφορούν επισκευή - βελτίωση οπλισμένου σκυροδέματος. Ειδικότερα για: 1.Παράταση της Ζωής του με χημικές και ηλεκτροχημικές επεμβάσεις, 2. Ενίσχυση  της φέρουσας ικανότητας με διάφορους τρόπους. Παράμετροι κάθε περίπτωσης: απόλυτη αναγκαιότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, ώστε ‘’να πιάσουν τόπο τα λεφτά’’, κλπ. κλπ. Επικοινωνία: tino@tee.gr

(19/04/2022) Τοπογραφικό συνεργείο αναλαμβάνει αποτυπώσεις , οριοθετήσεις , υψομετρικές αποτυπώσεις , εμβαδομετρήσεις. Τηλ. 6906 626843 (περιοχή δήμου Ακτίου - Βόνιτσας)

(05/04/2022) Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Β' κατηγορίας σε "ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" για στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 6974773198 (Ιακωβίδης Χ.)

TOP