Αγγελίες

Αποστολή αγγελιών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουtee_thess@tee.gr
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤOY TEE/TKM ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

(23/02/2020) Πολιτικός Μηχανικος ή Αρχιτέκτων απο τεχνικό γραφείο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης για πενθήμερη εργασία με πλήρη απασχόληση με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών κτιρίων. Απαραίτητη προϋπηρεσία/γνώση σε θέματα ΝΟΚ-έκδοσης οικοδομικών αδειών και τακτοποίησης αυθαιρέτων. Απαραίτητη επίσης η γνώση Autocad και η γνώση λογισμικού στατικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο: kaiafasgiannis@yahoo.gr

(21/01/2020) Μηχανικός με επαγγελματική εμπειρία 3+ χρόνια από τεχνικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη για πλήρη απασχόληση, με γνώσεις ΝΟΚ, έκδοση αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων (Ν.4495/17, Ν.4178/13) καθώς και έκδοση αδειών λειτουργίας (Νομοθεσία Πυροπροστασίας) Βιογραφικά και στο ioannidis.spea@gmail.com

(21/01/2020) Πολιτικοί Μηχανικοί με 5ετή κατ’ ελάχιστο εμπειρία στη σύνταξη Στατικών Μελετών μεταλλικών κτηρίων και Σχεδιαστές με 5ετή κατ’ ελάχιστο εμπειρία στη σύνταξη Στατικών Σχεδίων μεταλλικών κτηρίων, από την Delta Engineering στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της, για μόνιμη συνεργασία στην έδρα της Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) και πορτφόλιο σχεδίων στην ακόλουθη διεύθυνση: kariera@deltaengineering.gr

(15/01/2020) Μηχανικός Πωλήσεων από βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας τεχνολογικού εξοπλισμού. Σχετική επαγγελματική εμπειρία 3 – 5 ετών από την υποστήριξη πωλήσεων – Β2Β – τεχνικών προϊόντων/ επαγγελματικού εξοπλισμού. Εμπειρία στην οργάνωση τομέα και την διαρκή υποστήριξη πελατολογίου. Δυνατότητα ολιγοήμερων επαγγελματικών ταξιδιών στο τομέα υπεύθυνης. Βιογραφικά με κωδικό SAL 2911: info@anadeixi.gr

(15/01/2020) Συντηρητής βάρδιας από μεγάλη βιομηχανία τροφίμων για να αναλάβει την επίλυση προβλημάτων βάρδιας και τις αναβαθμίσεις υπάρχουσας εγκατάστασης. Απόφοιτος/ Τελειόφοιτος σχολής Μηχανολογίας/ Αυτοματισμού/ Ηλεκτρολογίας (ΤΕΙ). Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενη βάρδια ανά εβδομάδα. Βασικές αρχές Μηχανολογίας – Αυτοματισμού – Ηλεκτρολογίας. Βιογραφικά με κωδικό TEC 1301: info@anadeixi.gr

(15/01/2020) Εμπειροτεχνίτης – Συντηρητής βάρδιας από βιομηχανία τροφίμων με σχετική επαγγελματική εμπειρία 5-7 ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας, ιδανικά σε βιομηχανία τροφίμων, δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο ανά εβδομάδα και απαραίτητες γνώσεις ηλεκτροκόλλησης, γραναζιών, αλυσίδων, μέτρηση παχύμετρου cm & in, άνοιγμα κινητήρα/μειωτήρα, αναγνώριση ρουλεμάν και τσιμούχες. Βιογραφικά με κωδικό TEC 1401: info@anadeixi.gr

(15/01/2020) Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ) για πλήρη απασχόληση πεδίου σε έργο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής με καλή γνώση χρήσης τοπογραφικού GPS, επεξεργασίας πληροφοριών, χειρισμό προγραμμάτων CAD και απαραίτητη άδεια οδήγησης. Επιθυμητή γνώση συστημάτων GIS. Βιογραφικά στο michanikos.gia.etairia@gmail.com

(09/01/2020) Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εμπειρία στη ρύθμιση υπερβάσεων, από Τεχνική Εταιρία με γραφείο στη Θεσσαλονίκη, και με ειδίκευση στην αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων και ευρεία γεωγραφική δραστηριότητα, για μόνιμη εργασία στο γραφείο της στην Θεσσαλονίκη, . Αποστολή βιογραφικού στο email vlasopoulou@idmon.gr υπόψη κας Άννας Βλασοπούλου, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106771086 ή 6974903694

(07/01/2020) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής ή Χημικός Μηχανικός για τη θέση Προιστάμενου παραγωγής σε μονάδα ανακύκλωσης, από Εταιρεία που δραστηριοποιείται σε τεχνικά έργα και έργα περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Aπαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα, Άριστη Γνώση Αγγλικών,Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία. Θα συνεκτιμηθούν: Γνώσεις λειτουργίας μηχανημάτων έργου / κινητήρων, καλή γνώση γερμανικών. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ικανότητες επικοινωνίες, ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα. Αποστολή βιογραφικών: career.liaxtida@gmail.com, με την ένδειξη στο θέμα: Θέση Προϊσταμένου παραγωγής

(31/12/2019) Πολιτικός Μηχανικος η Αρχιτέκτων απο γραφείο με αντικείμενο τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτιρίων. Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα ΝΟΚ -έκδοσης αδειών και αυθαιρέτων, καθώς και η κατοχή αυτοκινήτου. Απαραίτητη η καλή γνώση cad, Msoffice. Επιθυμητή η γνώση λογισμικού στατικών για πολιτικό μηχανικό / εμπειρία στη σύνθεση για αρχιτέκτονα. Αποστολή βιογραφικών στο: info@sarikasengineers.onmicrosoft.com

(30/12/2019) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός από Εταιρία Μελετών με έδρα τη Θεσσαλονίκη για αποτυπώσεις στην Κρήτη. Αποστολή email: akmeleton@gmail.com

(30/12/2019) Πολιτικός Μηχανικός, από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με σημαντική εργοταξιακή εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο email: a.koniordou@ekater.gr

(27/12/2019) Τοπογράφος ή βοηθός τοπογράφου από εταιρία μελετών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για αποτυπώσεις στην Κρήτη. Αποστολή email: akmeleton@gmail.com

(15/01/2020) Συνεργασία σε Τεχνικό Γραφείο για Μελέτη ή Κατασκευή σε Έργα που αφορούν επισκευή - βελτίωση ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Ειδικότερα για: 1. Παράταση της Ζωής του με χημικές και ηλεκτροχημικές επεμβάσεις, 2. Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας με διάφορους τρόπους. Παράμετροι κάθε περίπτωσης: απόλυτη αναγκαιότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, ώστε "να πιάσουν τόπο τα λεφτά", κλπ,κλπ. Επικοινωνία: tino@tee.gr

TOP