Αγγελίες

Αποστολή αγγελιών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουtee_thess@tee.gr
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤOY TEE/TKM ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

(19/08/2019) Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός από το αρχιτεκτονικό γραφείο “MAKRIDIS ASSOCIATES” , για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με 10ετή εμπειρία.
Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Πολεοδομικής Νομοθεσίας,  Γνώση Autocad, Rhino,  Εμπειρία σε μελέτη εφαρμογής, Εμπειρία σε συντονισμό μελετών , Ομαδική οργάνωση και διαχείριση χρόνου. Βιογραφικό στη διεύθυνση: info@makridisassociates.com

(19/08/2019) Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτων Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης.
Τηλ.: 2310 254437.  Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(19/08/2019) Ζητούνται Τοπογράφοι και βοηθοί Τοπογράφων για αποτυπώσεις στην Κρήτη. Βιογραφικά στο email: akmeleton@gmail.com

(09/08/2019) Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Πολιτικός ή Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός από την ΑΝΑΚΕΜ για συνεργασία για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων . Πληροφορίες http://www.anakem.gr/2019/ Αποστολή βιογραφικού job.anakem@gmail.com με την ένδειξη στο θέμα: θέση συνεργάτη μηχανικού.

(09/08/2019) Πολιτικός Μηχανικός (κατά προτίμηση γυναίκα) με εμπειρία στην Οργάνωση και Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, με δικό της αυτοκίνητο, για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά : t.iliadis@yahoo.com

(22/07/2019) Πολιτικός Μηχανικός από Τεχνική Εταιρία με ειδίκευση στη διαχείριση ακινήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη για πλήρη απασχόληση. Γνώσεις AutoCad 2D, επιθυμητή η εμπειρία 2+ ετών και η κατοχή διπλώματος οδήγησης. Αποστολή βιογραφικού στο email nickfar8@hotmail.com υπόψη κ. Νικόλαου Φαρδέλλα

(16/07/2019) Μηχανικός Πωλήσεων ζητείται από εταιρεία εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού καταστημάτων για την ανάπτυξη, τη διατήρηση και υποστήριξη του πελατολογίου. Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών στις εξωτερικές πωλήσεις. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ, επιθυμητή γνώση προγραμμάτων CRM. Βιογραφικά με κωδικό TEC 1507 στο: info@anadeixi.gr

(16/07/2019) Μηχανικός Πωλήσεων ζητείται από βιομηχανική εταιρεία με αντικείμενο το εμπόριο προϊόντων φίλτρανσης. Κάτοχος πτυχίου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ). Απαραίτητη σχετική επαγγελματική εμπειρία στις εξαγωγές/πωλήσεις. Άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. Βιογραφικά με κωδικό SAL 1604 στο: info@anadeixi.gr

(16/07/2019) Διευθυντής Παραγωγής ζητείται από βιομηχανία τροφίμων στο νομό Σερρών. Κάτοχος πτυχίου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ - Χημικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Παραγωγής & Διοίκησης). Απαραίτητα τουλάχιστον 7 έτη εμπειρίας σε θέση αντίστοιχου κλάδου, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Κάτοικος νομού Σερρών ή με δυνατότητα μετεγκατάστασης. Βιογραφικά με κωδικό TEC 1804 στο: info@anadeixi.gr

(07/08/2019) Μηχανολόγος Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Α' Τάξης στις κατηγορίες Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά Υπο Πίεση και Βιομηχανικά Ενεργειακά. Πληροφορίες: 6988144722 και dem.kur@hotmail.com

(05/07/2019) Μηχανικός Περιβάλλοντος ψάχνει γραφείο για πρακτική που να ασχολείται με περ. μελέτες ,ΜΠΕ, και γενικά με το αντικείμενο του Μηχ. Περιβάλλοντος. Τηλ: 6944429880

(03/07/2019) Μεταλλειολόγος Μηχανικός, με εμπειρία, εργοταξιακός με άριστη τεχνογνωσία σχεδιασμού υπόγειων μεταλλείων και επιφανειακών εκμεταλλεύσεων, λατομειών αδρανων υλικών, μαρμάρων αναλαμβάνω καθήκοντα Επίβλεψης, Τεχνικού ασφαλείας, γομώσεις ανατινάξεις επιμετρήσεις κλπ σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Tηλ επικοινωνίας: 6906672746

(21/05/2019) Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο Μ.Ε.Κ. Δ' Οδοποιία, Δ' Οικοδομικά, Δ' Υδραυλικά, Α' Λιμενικά, Δ' Βιομηχανικά - Ενεργειακά για στελέχωση εταιρείας, ασφαλιστικά ενήμερος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6975875839 (Θεσσαλονίκη), e-mail: kyriakosa63@yahoo.com

(20/05/2019) Εκπονούνται μελέτες στατικής επάρκειας φέροντος οργανισμού κτιρίων από το γραφείο ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ε-mail: metesysm@metesysm.gr. Τηλέφωνο: 2310 402300.

(06/05/2019) Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ (1972), ΜΕΚ Γ για ΥΔΡ-ΟΔΟ και Β για ΟΙΚ και Α για ΕΝ-ΛΙΜ, για στελέχωση εταιρείας μονον για κεντρική Μακεδονία . Τηλ.2310-863609 και aeolus8dg@gmail.com

(01/04/2019) Μηχανολόγος Μηχανικός με ΜΕΚ Β' (ενήμερο) για στελέχωση τεχνικής εταιρείας στις Κατηγορίες: Β' Ηλεκτρομηχανολογικά, Β' Βιομηχανικά Ενεργειακά, Β' Υδραυλικά υπό πίεση. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6977711699, 2310629991 και στο email: fanisbout@yahoo.com

(19/03/2019) Μηχανικός με ΜΕΚ Δ οικ, Γ Β/ΕΝ, Γ ΟΔΟ, Α υδρ και λιμ,διαρκώς ενήμερο, για συνεργασία. Τηλ επικοινωνιας 6946754213

(12/03/2019) Τοπογράφος - Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία 30 ετών στην κατασκευή Δημοσίων Έργων αναλαμβάνει την διαχείριση - παρακολούθηση Δημοσίων Έργων (σύνταξη Χρονοδιαγραμμάτων, Επιμετρήσεων, Π.Π.Α.Ε.,πιστοποιήσεων, Α.Π.Ε., διεκδικήσεων, μητρώου Έργου) καθώς και την οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου. Για επικοινωνία τηλ. 6980-864874 e-mail: panth52@gmail.com

TOP