Αρχιτέκτων Μηχανικός από το αρχιτεκτονικό γραφείο “MAKRIDIS ASSOCIATES” , για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με 10ετή εμπειρία Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Πολεοδομικής Νομοθεσίας,  Γνώση Autocad, Rhino,  Εμπειρία σε μελέτη εφαρμογής, Εμπειρία σε συντονισμό μελετών , Ομαδική οργάνωση και διαχείρηση χρόνου. Βιογραφικό στη διεύθυνση:  info@makridisassociates.com
Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός  και Αρχιτέκτων Μηχανικός, από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437.  Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com
Τοπογράφοι και βοηθοί Τοπογράφων για αποτυπώσεις στην Κρήτη. Βιογραφικά στο email: akmeleton@gmail.com

Newsletter Τεύχος 204