Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός  και Αρχιτέκτων Μηχανικός, από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437.  Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com
Τοπογράφοι και βοηθοί Τοπογράφων για αποτυπώσεις στην Κρήτη. Βιογραφικά στο email: akmeleton@gmail.com

Newsletter Τεύχος 204