Τον Απρίλιο, καθιερωμένο μήνα εορτασμού του Τοπίου, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, οργανώνουν συμπόσιο με θέμα την “εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο”, του Συμβουλίου του Ευρώπης και τις απορρέουσες υποχρεώσεις, την Πέμπτη 11 Απριλίου, στο Αμφιθέατρο 301, της Πολυτεχνικής Σχολής. Η