Συνάδελφοι, Ενόψει της συγκρότησης των νέων Συμβούλιων Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων  (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας (Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής), σύμφωνα με τα άρθρα 20 & 21 του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις της παρ.
Παράταση έως την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την πρώτη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017, κατά την οποία τα πρόστιμα είναι μειωμένα κατά 20%. Η παράταση της προθεσμίας, που έληγε τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΥΠΕΝ, κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί λόγω τεχνικών
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο των διατάξεων και κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους διαθέτουν τα προσόντα και επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ελεγκτή Οδικής Ασφάλειας. Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, ή Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελετητών που
Η νέα ψηφιακή εφαρμογή «e-Διακηρύξεις» που λειτουργεί από την Τετάρτη 3/10/2018, παρέχει πλέον σε όλους τους Μηχανικούς – Μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. τη δυνατότητα να ενημερώνονται, μέσω της ιστοσελίδας www.tmede.gr, για όλους τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Με ένα «κλικ», για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα της άμεσης και ταχύτατης πρόσβασης στην πηγή των δεδομένων,