Οι συνάδελφοι οι οποίοι παρακολούθησαν ανελλιπώς το σεμινάριο,«Οι χρήσεις & εφαρμογές των Drones στο επάγγελμα του μηχανικού: Νέες επαγγελματικές προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο 2018, μπορούν να προσέλθουν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για να παραλάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησής τους.
Οι συνάδελφοι οι οποίοι παρακολούθησαν ανελλιπώς το σεμινάριο,«Οι χρήσεις & εφαρμογές των Drones στο επάγγελμα του μηχανικού: Νέες επαγγελματικές προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο 2018, μπορούν να προσέλθουν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για να παραλάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησής τους.