Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη και δύο που ορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Αντιστοίχως εκλέγονται και ορίζονται τα αναπληρωματικά του μέλη. Τα εκλεγμένα μέλη αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια.
Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος, με απόφασή της καταρτίζει πίνακα εισηγητών από όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Μετά τις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016,  ορίστηκαν τα 2 +2 (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Η ορκωμοσία των μελών πραγματοποιήθηκε στις 29.11.2017 και της κ. Φουτζιτζή Αναστασίας στις 20.03.2018. Στην ειδική συνεδρίαση που ακολούθησε το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε με την παρακάτω σύνθεση

Πρόεδρος, Η Ράλλη Πηνελόπη, ΠΜ

Αν. Πρόεδρος, Ο Βασίλης Λεκίδης, ΠΜ

Μέλη οι:
Παπαδοπούλου Ευαγγελία (Έβελυν), ΑΜ,
Κυριακή (Κορίννα) Σοϊλεμετζίδου, ΑΤΜ,
Μασταγκά Παρασκευή, ΑΜ
Φουτζιτζή Παρασκευή, ΠΜ
Θεοδοσέλη Μαρία, Μηχ. Περιβ.

και αναπληρωματικά μέλη οι:
Πουσκούρης Άγγελος, ΑΤΜ
Γκανίλας Νικόλαος, ΠΜ
Ράδου Ειρήνη Μίρκα, ΧΜ
Κραβαρίτης Χρήστος, ΠΜ
Αντώνιος Μποσταντζόγλου, ΑΜ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το 1961

TOP