Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη και δύο που ορίζονται από τον Υπουργό ΠΟΜΕΔΙ. Αντιστοίχως εκλέγονται και ορίζονται τα αναπληρωματικά του μέλη. Τα εκλεγμένα μέλη αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια.
Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος, με απόφασή της καταρτίζει πίνακα εισηγητών από όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Μετά τις εκλογές της 24ης Νοεμβρίου 2013, ο κ. Ιωάννης Δαρδαμάνης, εκλεγμένο τακτικό μέλος με τον συνδυασμό «Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών», παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους και η αντικατάσταση έγινε ως εξής: ο παραιτηθείς  κ. Ιωάννης Δαρδαμάνης αντικαθίσταται ως τακτικό μέλος του συνδυασμού «Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών» από το αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού  κ. Βασίλειο Λεκίδη και ο κ. Βασίλειος Βραγγάλας καταλαμβάνει τη θέση του αναπληρωματικού μέλους του συνδυασμού «Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών» ως πρώτος επιλαχών του ίδιου συνδυασμού. Από το ΥΠΟΜΕΔΙ ορίστηκαν τα 2 +2 (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Η ορκωμοσία των μελών πραγματοποιήθηκε στις 07.10.2014. Λόγω απουσίας του  κ. Αικατερινάρη Ιωάννη, ΑΜ, δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση και να εκλεγούν ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Προέδρου, η οποία ορίστηκε για τις 14.10.2014. Στην ειδική συνεδρίαση στις 14.10.2014 πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του τακτικού μέλους κ. Ιωάννη Αικατερινάρη και το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε με την παρακάτω σύνθεση

Πρόεδρος, Η Κυριακή (Κορίννα) Σοϊλεμετζίδου, ΑΤΜ
Αν. Πρόεδρος, Ο Βασίλης Λεκίδης, ΠΜ
Μέλη οι:
Χαράλαμπος Ιωακειμίδης, ΠΜ,
Ιωάννης Αικατερινάρης, ΑΜ
Βερονίκη Βαφειάδου, ΠΜ
Βασιλική Κανάκη, ΑΤΜ
Αντώνιος Μποσταντζόγλου, ΑΜ
και αναπληρωματικά μέλη οι:
Σταμάτης Βαγιωνάς, ΠΜ,
Βασίλειος Μαυρουδής, ΠΜ,
Βασίλειος Βραγγάλας, ΑΤΜ και ΠΜ
Ιωάννης Κρεστενίτης, ΑΤΜ,
Αθηνά Παπούλια, ΠΜ
Γεώργιος Παπαργυρίου, ΠΜ
Καλλιόπη Μανδρινού, ΠΜ

Ύστερα από την παραίτηση του κ. Αικατερινάρη Ιωάννη από Τακτικό Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ έγινε πράξη αντικατάστασής του  ως εξής:
Ο παραιτηθείς κ. Αικατερινάρης Ιωάννης αντικαθίσταται ως Τακτικό Μέλος του συνδυασμού Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών από το Αναπληρωματικό Μέλος του ίδιου συνδυασμού κ. Ιωάννη Κρεστενίτη.
Η κ. Μαρία Λιλιμπάκη καταλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωματικού Μέλους του  συνδυασμού Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών ως πρώτη επιλαχούσα του ιδίου συνδυασμού. Η ορκωμοσία της πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23.11.2015 και ώρα 09:00πμ στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49, 1ος όροφος.

Η σύνθεση του Πειθαρχικού διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος, Η Κυριακή (Κορίννα) Σοϊλεμετζίδου, ΑΤΜ
Αν. Πρόεδρος, Ο Βασίλης Λεκίδης, ΠΜ
Μέλη οι:
Χαράλαμπος Ιωακειμίδης, ΠΜ,
Ιωάννης Κρεστενίτης, ΑΤΜ
Βερονίκη Βαφειάδου, ΠΜ
Βασιλική Κανάκη, ΑΤΜ
Αντώνιος Μποσταντζόγλου, ΑΜ
και αναπληρωματικά μέλη οι:
Σταμάτης Βαγιωνάς, ΠΜ,
Βασίλειος Μαυρουδής, ΠΜ,
Βασίλειος Βραγγάλας, ΑΤΜ και ΠΜ
Λιλιμπάκη Μαρία, ΑΜ
Αθηνά Παπούλια, ΠΜ
Γεώργιος Παπαργυρίου, ΠΜ
Καλλιόπη Μανδρινού, ΠΜ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το 1961

TOP