Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη και δύο που ορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Αντιστοίχως εκλέγονται και ορίζονται τα αναπληρωματικά του μέλη. Τα εκλεγμένα μέλη αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια.
Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος, με απόφασή της καταρτίζει πίνακα εισηγητών από όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το Πειθαρχικό συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη ειδική συνεδρίασή του, στις 20.03.2018, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος, η Ράλλη Πηνελόπη, ΠΜ

Αναπληρωτής Προέδρου, ο Λεκίδης Βασίλειος, ΠΜ

Μέλη οι:
Παπαδοπούλου Ευαγγελία (Έβελυν), ΑΜ
Σοϊλεμετζίδου Κυριακή (Κορίννα), ΑΤΜ
Μασταγκά Παρασκευή, ΑΜ
Φουτζιτζή Αναστασία, ΠΜ
Θεοδοσέλη Μαρία, Μηχ. Περιβ.

Αναπληρωματικά μέλη οι:
Πουσκούρης Άγγελος, ΑΤΜ
Γκανίλας Νικόλαος, ΠΜ
Ράδου Ειρήνη-Μίρκα, ΧΜ
Κραβαρίτης Χρήστος, ΠΜ,
Αντώνιος Μποσταντζόγλου, ΑΜ,

Μετά την από 12.09.2019 παραίτηση της Προέδρου και την από 16.09.2019 του Αναπληρωτή Προέδρου, έγιναν οι νόμιμες διαδικασίες και από τις 23.09.2019 το Πειθαρχικό συμβούλιο έχει την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος, ο Λεκίδης Βασίλειος, ΠΜ

Αναπληρωτής Προέδρου, η Παπαδοπούλου Ευαγγελία (Έβελυν), ΑΜ

Μέλη οι:
Ράλλη Πηνελόπη, ΠΜ
Σοϊλεμετζίδου Κυριακή (Κορίννα), ΑΤΜ
Μασταγκά Παρασκευή, ΑΜ
Φουτζιτζή Αναστασία, ΠΜ
Θεοδοσέλη Μαρία, Μηχ. Περιβ.

Αναπληρωματικά μέλη οι:
Πουσκούρης Άγγελος, ΑΤΜ
Γκανίλας Νικόλαος, ΠΜ
Ράδου Ειρήνη-Μίρκα, ΧΜ
Κραβαρίτης Χρήστος, ΠΜ
Αντώνιος Μποσταντζόγλου, ΑΜ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το 1961

TOP