Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Μετώπων-οδών και κόμβων- στην αστική περιοχή του Δήμου Κιλκίς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

"Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων

και Ανάδειξη Μετώπων -οδών και κόμβων- στην αστική περιοχή

του Δήμου Κιλκίς"

ΕΚΘΕΣΗ & ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Κιλκίς σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Κιλκίς διοργανώνουν έκθεση των συμμετοχών του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Μικρής Κλίμακας «Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Μετώπων-οδών και κόμβων- στην αστική περιοχή του Δήμου Κιλκίς», που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Κιλκίς σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Κιλκίς και τον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών και Υπομηχανικών Τεχνολόγων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Κιλκίς, την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 στις 17.30 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς.

Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, προκηρύχθηκε στις 17-5-2013, από το Δήμο Κιλκίς, μετά από πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που προέκυψε από πρωτοβουλία της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, υπό τον γενικό τίτλο «Μικροί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί» υποβλήθηκε σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Κιλκίς ήταν ο δεύτερος Δήμος μετά τον Δήμο Θεσσαλονίκης που ανταποκρίθηκε.

Μετά τα εγκαίνια της έκθεσης, θα ακολουθήσει η εκδήλωση απονομής των βραβείων και ο Δήμος Κιλκίς από κοινού με το ΤΕΕ/ΤΚΜ. θα απονείμουν τα τρία (3) ισότιμα βραβεία αξίας 2.000 € έκαστο και τις τρεις (3) εύφημες μνείες.

12/03/2014

Θεσσαλονίκη

TOP