Τοπική Έκθεση Πράσινων Τεχνολογιών & Υλικών με θεματικό εργαστήριο

03/07/2014

Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τοπική έκθεση παρουσίασης πράσινων τεχνολογιών & υλικών διοργανώνει την Πέμπτη 3 Ιουλίου, από τις 7 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της Θέρμης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη».

Το πρωί της ίδιας ημέρας (10.00-14.00), θα πραγματοποιηθεί θεματικό εργαστήριο Δικτύωσης Πράσινης Επιχειρηματικότητας με στόχο την μελέτη και παρουσίαση της πράσινης επιχειρηματικότητας ως μιας αναδυόμενης και βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας η οποία συνδέεται πολύ στενά με τη συνεχώς αυξανόμενη πράσινη ζήτηση, με την επίδραση που ασκείται στην επιχειρηματική κοινότητα για συμπεριφορά πιο φιλική προς το περιβάλλον και τέλος για την ανάδειξη της προστασίας του περιβάλλοντος ως πεδίου επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου
Το πρόγραμμα του εργαστηρίου που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, από τις 10.00 το πρωί έως τις 14.30, έχει ως εξής:
10.00-11.00: Διαχείριση Αποβλήτων, Πρόβλημα ή Ευκαιρία για μια εναλλακτική νέα οικονομία;

Σωτήρης Μυλωνάς ΠΜ, ΜΒΑ 

11.00-12.00: Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης,
Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας– Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας

Αθανάσιος Γραμματικόπουλος ΜΜ, MSc

12.00-13.00: Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και    Πράσινα επαγγέλματα στην πράξη
Χαρίσιος Αχίλλας ΜΜ, PhD

13.00-14.30 Στρογγυλό τραπέζι-συζήτηση

Οι εκθέτες
Στην Έκθεση για την παρουσίαση πράσινων τεχνολογιών και υλικών, που θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική Πλατεία της Θέρμης, με την ευγενική παραχώρηση του Δημάρχου Θέρμης, συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς και εταιρείες:

  • ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
  • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
  • ARK TOP SYSTEMS
  • Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • HELIONAL
  • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
Λίγα λόγια για τη συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πρόγραμμα
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ  συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΑ»,  με συντονιστή  εταίρο την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Ανατολική Α.Ε.». Η Σύμπραξη υλοποιεί την πράξη: «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού ʼξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.
Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΩΤ.Α» συμμετέχουν ακόμα οι τέσσερις δήμοι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης Θέρμης, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Πυλαίας –Χορτιάτη, η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, η        ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε., η ΚΕΚ IDEA Ε.Π.Ε. και ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και έχει στόχο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, βάσει της διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και της ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Πληροφορίες : κ. Γραμμένος Ο. 2310 883145 και κ. Διαβολίτση Κ. 2310 883120

TOP