Παλαιότερες Ομάδες Εργασίας

 • ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ζ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη
 • Εγχειρίδιο διαδικασιών για την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία βιοτεχνικών και βιομηχανικών χώρων & αποθηκών αυτών
 • Επεξεργασία και διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το νέο αναπτυξιακό νόμο (Ν. 3299/2004)
 • Μετακίνηση, προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες "Σχεδιασμός για όλους"
 • Καταγραφή των προβλημάτων, σχετίζονται με τους χώρους παιχνιδιών στην πόλη
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 • ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 • ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
 • ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
 • ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 • ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
TOP