Ενημερωτικό Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα:
«Φορολογία Μηχανικών - Δήλωση φόρου εισοδήματος - myDATA»

Το  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει
Ενημερωτικό Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) με θέμα:

«Φορολογία Μηχανικών - Δήλωση φόρου εισοδήματος –myDATA»
την  Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, ώρα 18:00,
με δυνατότητα παρακολούθησης από κάθε ενδιαφερόμενο.

Ομιλητής θα είναι ο μόνιμος συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορολογικά θέματα

κ. Νίκος Κολυδάς, Οικονομολόγος – Λογιστής.

TOP