Ενημερωτικό Σεμινάριο - Απρίλιος 2018: «Ο ρόλος του Ελεγκτή δόμησης κατά την διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής άδειας. Διαπιστώσεις Προβλήματα και Τρόποι επίλυσης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και κατεδαφίσεων, Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

διοργανώνει Ενημερωτικό Σεμινάριο με θέμα:

«Ο ρόλος του Ελεγκτή δόμησης κατά την διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής άδειας. Διαπιστώσεις, Προβλήματα και Τρόποι επίλυσης».

την Τρίτη 24.04.2018, 5.00 μ.μ. στο
Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49, στη Θεσσαλονίκη.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ελεγκτές Δόμησης, Επιβλέποντες Μηχανικούς Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων, Υπαλλήλους Μηχανικούς των ΥΔΟΜ των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Οι συνάδελφοι μηχανικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο μπορούν να εγγραφούν και να υποβάλουν ερωτήματα και απορίες σχετικές με τις διαδικασίες ελέγχου δόμησης ΕΔΩ, έως την Τετάρτη 18/4/18.

Τα ερωτήματα τους θα επεξεργαστούν από τα στελέχη του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας και θα απαντηθούν στην διάρκεια του σεμιναρίου.

Στην συζήτηση μετά το τέλος των παρουσιάσεων θα συμμετάσχουν,

εκ μέρους του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και κατεδαφίσεων ο Προϊστάμενος του τμήματος κ. Ιωάννου Δημήτριος και οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων κ.κ. Κορωνίδου Ελευθερία, Γαλάνη Βιργινία, Ματράκα Αναστασία και Βασιλείου Αθανάσιοςκαι εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ο κ. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η κ. Δήμα Κλαίρη, στέλεχος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Υ.ΔΟΜ. και Τ.Ε.Δ.Κ.

 • Διαδικασία υποβολής αιτήματος στο Σύστημα Υποβολής Αίτησης και Επιλογής Ελεγκτών Δόμησης του ΤΕΕ από τον γενικό Επιβλέποντα του έργου.
 • Έλεγχος αιτήματος από αρμόδια Υ.Δομ. και Τ.Ε.Δ.Κ.
 • Έγκριση αιτήματος από Τ.Ε.Δ.Κ.

 

Τ.Ε.Δ.Κ. ΕΛΕΓΚΤΗΣ

 • Κλήρωση ελεγκτή ή κλιμακίου ελεγκτών.
 • Αποδοχή ή Απόρριψη (αιτιολογημένη ή μη).
 • Επανακληρώσεις.
 • Διαδικασία ελέγχου αδείας (χρονικό πλαίσιο, αντικείμενο ελέγχου κλπ).
 • Ορθή συμπλήρωση αιτήματος.
 • Αμοιβές.
 • Αποστολή πορίσματος ελεγκτή με μεταφόρτωσή του στο Σύστημα Υποβολής Αίτησης και Επιλογής Ελεγκτών Δόμησης του ΤΕΕ.

 

Υ.ΔΟΜ. και Τ.Ε.Δ.Κ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

 • Έλεγχος πορίσματος από αρμόδια Υ.Δομ. και Τ.Ε.Δ.Κ.
 • Επανυποβολή πορίσματος.
 • Απαιτούμενες ενέργειες του γενικού Επιβλέποντα του έργου.
 • Προσφυγή κατά του πορίσματος.
 • Έλεγχος πορίσματος με επιτόπια αυτοψία από το Τ.Ε.Δ.Κ., στο πλαίσιο πραγματοποίησης αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων (κατ’ εφαρμογή της παρ.8 του αρθ.16 του Ν.4030/2011).
 • Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων Ελεγκτών Δόμησης.

 

Εισηγητές:

- κ. Μπρόζου Αικατερίνη, κ. Παπαλιούρα Β. Ευδοξία, Επιθεωρήτριες Δόμησης και Κατεδαφίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και κατεδαφίσεων

- κ. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Δήμα Κλαίρη, στέλεχος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

TOP