Επιμορφωτικό σεμινάριο του έργου «Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι στο εσωτερικό περιβάλλον» (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment Οδηγίες, CheRRIE)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο του έργου

«Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι στο εσωτερικό περιβάλλον» (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment Οδηγίες, CheRRIE)

Ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι σε τεχνικές υπηρεσίες ιδίως των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και κατασκευαστές κι εκπρόσωποι της βιομηχανίας δομικών υλικών, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν πλούσια κι αναλυτική ενημέρωση, σε σχέση με τις προοπτικές που δημιουργούνται σε αυτό το πεδίο.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

TOP