Ενημερωτικό σεμινάριο: «Φορολογία Μηχανικών - Δήλωση φόρου εισοδήματος Οικονομικού έτους 2016»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους συναδέλφους μηχανικούς στην συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων, διοργανώνει για μια ακόμα χρονιά, με ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων:

Ανοιχτό ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε. Δήλωση φόρου εισοδήματος Οικονομικού έτους 2016»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, 18:00 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Μόνιμος συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορολογικά θέματα κ. Νίκος Κολυδάς, Οικονομολόγος - Λογιστής.

Ο κ. Κολυδάς θα ενημερώσει τους συναδέλφους για το νέο καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων των Ε.Ε. μηχανικών από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και θα αναφερθεί στον τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων που πρέπει κατά περίπτωση να συνυποβάλλουν οι μηχανικοί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης.

TOP