Ενημερωτικό Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Ο ρόλος του Ελεγκτή Δόμησης κατά τη διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής Άδειας - Διαπιστώσεις - Προβλήματα -Τρόποι Επίλυσης – Συμπεράσματα - Παρουσίαση Προτάσεων»

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ -  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

TOP