Μηχανικός Τεχνικός Ασφαλείας με εμπειρία, στον Νομό Θεσσαλονίκης, από την ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ. Αποστολή Βιογραφικών: d.galinos@exyppkaranasios.gr

/ / Αγγελίες