Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτων Μηχανικός

/ / Αγγελίες

Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός  και Αρχιτέκτων Μηχανικός, από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης.

Τηλ.: 2310 254437.  Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com