Συνεργασία σε Τεχνικό Γραφείο

/ / Αγγελίες

Συνεργασία σε Τεχνικό Γραφείο για Μελέτη ή Κατασκευή σε Έργα που αφορούν επισκευή – βελτίωση ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Ειδικότερα για:
1.Παράταση της ζωής του με χημικές και ηλεκτροχημικές επεμβάσεις,
2. Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας με διάφορους τρόπους. Παράμετροι κάθε περίπτωσης: απόλυτη αναγκαιότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, ώστε «να πιάσουν τόπο τα λεφτά», κλπ,κλπ. Επικοινωνία: tino@tee.gr