Search
Close this search box.

Απόψεις ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΥΠΟΜΕΔΙ για τα ΣΒΑΚ

Απόψεις ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΥΠΟΜΕΔΙ για τα ΣΒΑΚ

Επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με τις απόψεις του Τμήματος επί του Σχεδίου Νόμου που αφορά στα ΣΒΑΚ (“Η Ελλάδα σε κίνηση : Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα και άλλες διατάξεις” ) και οι οποίες αποτέλεσαν προϊόν σύνθεσης των εισηγήσεων τριών Μονίμων Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, της ΜΕ Έργων Υποδομής και Δικτύων, της ΜΕ Περιβάλλοντος και της ΜΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ  επικροτεί τις διατάξεις που αφορούν στη μικροκινητικότητα, καθόσον καλύπτουν το κενό στην μέχρι σήμερα νομοθεσία και θέτουν κανόνες για την ασφαλή χρήση των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων και μοτοποδηλάτων, αλλά και την ορθή αντιμετώπισή τους από τους λοιπούς χρήστες των οδών και τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την υποχρεωτική ανάρτηση των στοιχείων υλοποίησης των ΣΒΑΚ. Αυτά κρίνεται ότι  θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από τα δίκτυα φορέων και τους φορείς εκπόνησης για λόγους αυτοαξιολόγησης και καλών πρακτικών.

Ωστόσο εκτιμάται πως θα πρέπει να τύχει περαιτέρω διευκρινίσεων η εκπόνηση ΣΒΑΚ στα Πολεοδομικά Συγκροτήματα και σε Μητροπολιτικές περιοχές, καθώς αποτελούνται από περισσότερους του ενός δήμου, είναι αμιγώς αστικές περιοχές, τα διοικητικά όρια δεν είναι εμφανή στο χώρο και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαία σύνολα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμβατότητα του ΣΒΑΚ με τον τοπικό χωρικό σχεδιασμό, αφού ο χωρικός σχεδιασμός είναι υπερκείμενος του κυκλοφοριακού – συγκοινωνιακού.

Επιπρόσθετα οι Δήμοι, καθόσον είναι αρμόδιοι για την περιοχή εντός διοικητικών ορίων τους καλό θα ήταν να μην προτείνουν μέτρα εκτός αυτών, ενώ σε Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 30.000  θα πρέπει κατόπιν αιτιολόγησης να δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης ΣΒΑΚ λόγω ιδιατεροτήτων (νησιά, τουριστικοί προορισμοί, αρχαιολογικοί χώροι κλπ)

Όσον αφορά το Δίκτυο Φορέων θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή επιστήμονα με τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα συγκοινωνιών (και όχι οδικής ασφάλειας), ενώ η συμμετοχή εξ αρχής, και όχι μόνο η γνωμοδότηση, Υπηρεσιών που θα κληθούν να εγκρίνουν κατά περίπτωση τα μέτρα που θα περιλαμβάνονται στο ΣΒΑΚ κρίνεται αναγκαία στο Δίκτυο Φορέων. Έτσι εξασφαλίζεται η υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος και δύναται να αποφευχθούν εκ νέου εγκρίσεις στην πορεία εφαρμογής των επιμέρους μέτρων και παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης. Παράλληλα χρήσιμη / αναγκαία κρίνεται η προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στο οποίο να αναφέρεται ότι εφόσον μια ρύθμιση περιλαμβάνεται στο ΣΒΑΚ στερείται εκ νέου εγκρίσεων είτε από την Αποκεντρωμένη είτε από τη Διεύθυνση Τροχαίας

Σε σχέση με τις ειδικότητες των επιστημόνων εκτιμάται πως θα πρέπει να καθοριστούν οι ελάχιστες και απολύτως αναγκαίες ειδικότητες που χρειάζονται και αυτές είναι Συγκοινωνιολόγος και Πολεοδόμος – Χωροτάκτης. Από εκεί και πέρα Πολιτικοί Μηχανικοί και Αγρονόμοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί (με ειδίκευση στα Συγκοινωνιακά, Πολεοδομικά, Χωρικό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό) και Μηχανικοί Περιβάλλοντος, είναι καλό να στελεχώνουν την Ομάδα Εργασίας 

Αναφορικά με τις διαδικασίες θα πρέπει αυτές να διευκρινιστούν περαιτέρω κυρίως σε θέματα αναθέσεων μελετών (Ν.4412/2016), να τεθούν δυνητικά τα χρονικά διαστήματα εκπόνησης των επί μέρους σταδίων καθόσον η συλλογή κάποιων στοιχείων είναι χρονοβόρα, να αποσαφηνιστούν οι Φορείς Εκπόνησης (Αναθέτουσα Υπηρεσία, Ομάδα Εργασίας, Αρμόδια Υπηρεσία), ενώ το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να λαμβάνει πριν τον χαρακτηρισμό του την έγκριση του αρμόδιου κατά περίπτωση συμβουλίου του Φορέα Εκπόνησης και σε κάθε περίπτωση η επικαιροποίησή του να γίνεται τουλάχιστον κάθε 5ετία  Τέλος η άποψή μας είναι ότι τα ΣΒΑΚ δεν θα πρέπει να εγκρίνονται με Υπουργική Απόφαση.

Δείτε το Έγγραφο που εστάλη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΕΔΩ