Search
Close this search box.

Εξελίξεις στο θέμα του ΝΟΚ, απάντηση του Προέδρου του ΤΕΕ στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ

Εξελίξεις στο θέμα του ΝΟΚ, απάντηση του Προέδρου του ΤΕΕ στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ

Το ΤΕΕ ανακοινώνει ότι, κατόπιν της δημόσιας παρέμβασης που άσκησε στο διάλογο για τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και το εξώδικο που απέστειλε σε 2 δήμους για τις έωλες και παράνομες αποφάσεις αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακύρωσε ήδη τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ ζήτησε για λόγους ασφάλειας δικαίου καθώς και πρόδηλης εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, είτε να  ανακληθούν από τους ίδιους του Δημάρχους οι αποφάσεις που έχουν λάβει περί αναστολής έκδοσης των οικοδομικών αδειών είτε να ακυρωθούν αυτές οι αποφάσεις από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ.

Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προχώρησε ήδη, με την  ΑΠ31984/12-4-2024 απόφασή του σε ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 13289/26.03.2024 «Διαταγής Δημάρχου» του Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης με την οποία δίνεται εντολή προς την Υπηρεσία Δόμησης να απορρίπτεται κάθε αίτηση έκδοσης οικοδομικών αδειών που κάνει χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ. Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εκφράζοντας την κρατική βούληση και βασιζόμενος στο γράμμα του νόμου, αναφέρει χαρακτηριστικά στην απόφαση ότι: «Η απαγόρευση αυτή είναι μη νόμιμη διότι δεν εδράζεται σε καμία διάταξη νόμου και ως εκ τούτου έρχεται σε προφανή αντίθεση προς την αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης». Και προσθέτει ότι τα συλλογικά και μονομελή όργανα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έχουν «προς την παρούσα απόφαση υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση».

Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Αναλύσαμε δημόσια γιατί είναι χρήσιμα, κρίσιμα και απαραίτητα τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού για περισσότερο κλιματικά ανθεκτικά κτίρια, με αύξηση συντελεστή δόμησης και ύψους.

Παρουσιάσαμε γιατί είναι παράνομη η απόφαση Δημάρχων για αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Ζητήσαμε ανάκληση ή ακύρωση των προσωπικών αποφάσεων των Δημάρχων. Η απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τεκμηριώνει την παρανομία και ακυρώνει ήδη την απόφαση του ενός Δήμου. Είμαστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσει ακύρωση και των επόμενων. Αποτελεί δικαίωση για την πατρίδα και το μέλλον όλων μας η επιστροφή στη νομιμότητα στα θέματα δόμησης.

Ακόμη, ενημερώνουμε την κοινή γνώμη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς κάποιοι μιλούν αβάσιμα για απόφαση του ΣτΕ που κρίνει τα κίνητρα του ΝΟΚ και ότι δήθεν τους υποχρεώνει να λάβουν μέτρα, ότι η απόφαση 293/2024τουΕ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρότι αναπτύσσει σκεπτικό επί διαφόρων θεμάτων, έχει, αυτολεξεί, ως εξής στο διατακτικό της:

«Διά ταύτα, Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως κατά το μέρος που ασκείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλίμου. Παραπέμπει κατά τα λοιπά την υπόθεση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το αιτιολογικό και Ορίζει εισηγήτρια…».

Εκεί ολοκληρώνεται το διατακτικό της απόφασης. Αν κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ούτε με αυτό, διευκρινίζουμε: δεν υπάρχει απόφαση επί των θεμάτων ουσίας αλλά επί της διαδικασίας, δηλαδή η αίτηση της Επιτροπής του Δήμου Αλίμου απορρίφθηκε και θα αποφασίσει για το ζήτημα του ΝΟΚ επί της ουσίας η Ολομέλεια του Δικαστηρίου. Είμαστε βέβαιοι ότι τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει ουσιαστικά, με βάση το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος τις διατάξεις του ΝΟΚ. Και θα αποδώσει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, δηλαδή όσα αφορούν την αυτοδιοίκηση στην αυτοδιοίκηση, όσα αφορούν το κράτος στη διοίκηση και όσα αφορούν την επιστήμη στους μηχανικούς.

Εξώδικο στους δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Αλίμου απέστειλε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) επειδή έχουν προχωρήσει στην αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στις περιπτώσεις που ζητείται η χρήση των συγκεκριμένων κινήτρων μέχρι την απόφαση του ΣτΕ επί του θέματος.

Συγκεκριμένα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διά του Προέδρου ΤΕΕ απέστειλε εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία προς τους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Αλίμου με την οποία τους ζητά, για λόγους ασφάλειας δικαίου καθώς και πρόδηλης εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβούν άμεσα στην ανάκληση των αποφάσεων που έχουν λάβει περί αναστολής των οικοδομικών αδειών στην χωρική περιφέρεια των Δήμων τους, “επιφυλασσόμενοι άλλως για το σύνολο των εννόμων συνεπειών σας”.

Μάλιστα το Επιμελητήριο κοινοποίησε το εξώδικο και προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκειμένου να προβεί στην ακύρωση των αποφάσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ. Την Παρασκευή ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος προχώρησε στην ακύρωση της απόφασης για αναστολή αδειών στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, κρίνοντας πρακτικά άκυρη την πρωτοβουλία του δήμου. «Η επικαλούμενη από το υπό κρίση έγγραφο της 149/2024 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου δεν συνιστά νόμιμο λόγο απαγόρευσης έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις περιπτώσεις αυτές. Και τούτο διότι με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου απλώς και μόνο προτείνεται η αποστολή αιτήματος προς τον κύριο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναστολή έκδοσης αδειών δόμησης εντός των διοικητικών ορίων του δήμου», αναφέρει η απόφαση.

Το ΤΕΕ είχε ζητήσει να ακυρωθούν αποφάσεις με τις οποίες οι δήμαρχοι των περιοχών ζητούν από τις Υπηρεσίες Δόμησης να επιβάλλουν στους μηχανικούς την κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών που δεν προβλέπει ο νόμος και εντέλλουν τους αρμόδιους υπαλλήλους να μην εκδίδουν άδειες δόμησης που περιλαμβάνουν χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ.

Στο εξώδικο είχε τονιστεί ότι «ουδεμία αρμοδιότητα έχει ο Δήμαρχος, αλλά και εν γένει τα όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, να εκδίδουν αποφάσεις περί αναστολής των οικοδομικών αδειών στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου τους», επομένως κάθε τέτοια απόφαση αναστολής έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο και οι αποφάσεις χαρακτηρίζονται ακυρωτέες ως μη νόμιμες, για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Στο εξώδικο το ΤΕΕ επισημαίνει ότι το ζήτημα της συνταγματικότητας των άρθρων του ΝΟΚ, δυνάμει των οποίων χορηγούνται κίνητρα προσαύξησης του επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων, έχει παραπεμφθεί (αρ.απ. 310/2024 του Ε Τμήματος) για κρίση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου και εκκρεμεί. Το ΤΕΕ τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση μόνο τα αρμόδια όργανα της διοίκησης, που σε καμία περίπτωση δεν είναι οι ΟΤΑ, μπορούν να εξετάσουν και να λάβουν τυχόν απαιτούμενα μέτρα, αν απαιτείται, μέχρι την οριστική κρίση του δικαστηρίου.

Γ. Στασινός: Χρήσιμα, Κρίσιμα και απαραίτητα τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

“Αναλύσαμε δημόσια γιατί είναι χρήσιμα, κρίσιμα και απαραίτητα τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού για περισσότερο κλιματικά ανθεκτικά κτίρια, με αύξηση συντελεστή δόμησης και ύψους”, αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός και προσθέτει: “Επαναλαμβάνω: τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού για μείωση της κάλυψης στα νέα κτίρια, την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος είναι σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο, απολύτως απαραίτητα για να συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της χώρας και αναγκαία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών σε ανθεκτικές πόλεις. Κάθε συζήτηση για περιορισμό ή κατάργησή τους υποθηκεύει το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας και βλάπτει τις ζωές των πολιτών και το περιβάλλον. Είναι μάλιστα εξόχως αντιεπιστημονικό και βαθιά συντηρητικό να υποστηρίζεται ότι δήθεν υποβαθμίζεται η ζωή των πολιτών ή το αστικό περιβάλλον από τυχόν αύξηση του ύψους των κτιρίων, χωρίς μάλιστα να εξετάζονται καθόλου τα οφέλη από τα κίνητρα.

Το ΤΕΕ είναι θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οφείλει να ενημερώνει για σύνθετα τεχνικά ζητήματα. Για το ζήτημα του ΝΟΚ ζητήσαμε, επιπλέον, το αυτονόητο: να εφαρμόζεται ο νόμος. Δεν είδαμε ανταπόκριση από τους Δήμους που ξεκίνησαν αυτήν την πρωτοφανή ιστορία με τις παράνομες αναστολές έκδοσης οικοδομικών αδειών. Οφείλουμε να προασπίσουμε την επαγγελματική και επιστημονική εργασία των διπλωματούχων μηχανικών. Ζητάμε σήμερα και με εξώδικο επαναφορά στη νομιμότητα. Ο κάδε δήμος δεν είναι κάποιο ανεξάρτητο κρατίδιο ώστε άλλα να ισχύουν σε κάποιες δήθεν προνομιούχες περιοχές και άλλα στην υπόλοιπη χώρα.

ΚΕΔΕ: Aπρόκλητη επίθεση

Η δημόσια παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ είχε προκαλέσει την αντίδραση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρο Κυρίζογλου “η ανακοίνωση του προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού περιέχει πολλές και αδικαιολόγητες προσβλητικές αναφορές αλλά και μια πρωτοφανή και απρόκλητη επίθεση σε βάρος δημάρχων, οι οποίοι υπερασπίζονται το συνταγματικό τους δικαίωμα να προστατεύσουν τη φυσιογνωμία των πόλεων και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών τους», απάντησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ,Λάζαρος Κυρίζογλου.

Στην ανακοίνωσή της ΚΕΔΕ και του Προέδρου της, αναφέρεται -πως «δεν θα διαπραγματευτεί με καμία συνδικαλιστική ηγεσία ή επαγγελματική συντεχνία το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της Αυτοδιοίκησης να έχει ρόλο και λόγο για το πώς θα αναπτύσσονται οι πόλεις μας, για το πώς θα τις θωρακίσουμε από τις απειλές της κλιματικής κρίσης, με ποιον τρόπο θα κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Καμία επιστημοσύνη, καμία τεχνοκρατική προσέγγιση, κανένα συντεχνιακό συμφέρον, δεν μπορεί να είναι πάνω από το Σύνταγμα και την λαϊκή βούληση».

Δείτε ολόκληρη την τοποθέτηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ ΕΔΩ

Τι απαντά το ΤΕΕ στην ΚΕΔΕ

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σε ανοιχτή επιστολή-απάντηση στον Λάζαρο Κυρίζογλου, ζητά να τηρείται ο νόμος και να μην αφαιρούνται δικαιώματα από παράνομες πράξεις δημάρχων.Ο κ. Στασινός στην επιστολή του διερωτάται γιατί ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ δεν έχει κάνει στο Δήμο του όσα έπραξαν οι παρανομούντες κατά το ΤΕΕ δήμαρχοι των Νοτίων και Βορείων Προαστίων της Αττικής. Και συμπεραίνει ότι γνωρίζει ότι είναι παράνομες οι πρακτικές των απαγορεύσεων έκδοσης οικοδομικών αδειών δια «διαταγής δημάρχου». Διευκρινίζει μάλιστα ότι το ΤΕΕ δεν ζητά τίποτε άλλο παρά εφαρμογή του νόμου και να μην αφαιρούν οι δήμαρχοι στην άσκηση των καθηκόντων τους δικαιώματα από άλλους.

Μάλιστα , αναρωτιέται «αν τυχόν επιτρεπόταν στους δημάρχους να ”εντέλλουν” τις Υπηρεσίες Δόμησης να εκδίδουν ή μη άδειες δόμησης κατά πως αρέσει στον δήμαρχο ή στους κατοίκους ή σε οποιονδήποτε, πού θα σταματούσε αυτός ο κατήφορος;» και προσθέτει ότι το ΤΕΕ κινητοποιείται για «να μην επιστρέψουμε ποτέ στην εποχή του ρουσφετιού και των γνωριμιών για να κάνουν οι πολίτες τη δουλειά τους στις πολεοδομίες, όπου δηλαδή θα μας οδηγούσε η πρακτική να αποφασίζει ο δήμαρχος ποιες οικοδομικές άδειες του αρέσει να εκδίδονται ή όχι.».

 Αφού προσθέτει, μεταξύ άλλων, ότι ούτε το ΤΕΕ επιθυμεί αντιπαράθεση με κανέναν συλλογικό ή θεσμικό φορέα αλλά συνεργασία και εφαρμογή του νόμου, τονίζει ότι «δεν αναφέρει πουθενά το Σύνταγμα ότι η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται κατά πώς βολεύει τον δήμαρχο οποιασδήποτε περιοχής, αντιθέτως επιβάλλει να ακολουθούνται από όλους οι νόμοι και οι κανόνες της επιστήμης». Και προσθέτει ότι «οι μηχανικοί είναι επίσης πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Εμείς απλά ζητήσαμε από την αυτοδιοίκηση να εστιάσει στις υποχρεώσεις της με βάση το νόμο».

Δείτε ολόκληρη την απάντηση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού ΕΔΩ.