Search
Close this search box.

“Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση” στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

“Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση” στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας σε θέματα περιβάλλοντος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) θεσμοθέτησε το 1972 την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Η ημέρα θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του OΗΕ στην Στοκχόλμη με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους σε θέματα που αποτελούν κυρίαρχη απειλή για το Περιβάλλον. Δύο χρόνια αργότερα, το 1974, γιορτάστηκε η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με τίτλο “Μόνο μια γη”.

Παρόλο που η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται ετησίως από το 1974, μόλις το 1987 άρχισε να εφαρμόζεται η ιδέα της ανάθεσης της θέσης του οικοδεσπότη σε διαφορετική χώρα κάθε χρόνο. Φέτος η χώρα οικοδεσπότης είναι το Πακιστάν.

Για το 2021 το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι: «Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση» (Reimagine, Recreate, Restore) και εστιάζει στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Η ημέρα Περιβάλλοντος 2021, θα αποτελέσει και την απαρχή της διεθνούς δεκαετούς δράσης (2021-2030) για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων των Ηνωμένων Εθνών (UN), μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την αποκατάσταση και αναβίωση ποικίλων οικοσυστημάτων, από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία του Περιβάλλοντος

Ενδεικτικό της πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ο στόχος που έχει τεθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ένωση να είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος προτάθηκε ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα, ο οποίος μετατρέπει αυτήν την πολιτική δέσμευση σε νομική υποχρέωση.

Βασικοί άξονες αυτής τη πολιτικής αποτελούν: οι επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες, η στήριξη της καινοτομίας στον βιομηχανικό τομέα, η ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς, η απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές, η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προτύπων. Μάλιστα, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε όσους θίγονται περισσότερο από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Πρόκειται για τον λεγόμενο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η δράση αυτή θα συμβάλει στην κινητοποίηση τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο.

Στις 01/06/21, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε υλικό καθοδήγησης σχετικά με τους κανόνες για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και εκδίδει εκτελεστική απόφαση για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία που διατίθενται στην αγορά και τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που περισυλλέγονται. Επιτρέπει στα κράτη μέλη να εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να αναφέρουν, από το 2022, τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη και τα οποία διατίθενται στην αγορά και τα αλιευτικά εργαλεία που περισυλλέγονται από τη θάλασσα.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη που διαθέτουν θαλάσσια ύδατα θα πρέπει να ορίσουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, εθνικό ετήσιο ελάχιστο ποσοστό συλλογής προς ανακύκλωση των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, με απώτερο σκοπό τον καθορισμό δεσμευτικών ποσοτικών στόχων συλλογής σε επίπεδο Ένωσης.

Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων από πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία και προωθούν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά.

Οι δράσεις σε Εθνικό επίπεδο

Σε εθνικό επίπεδο, δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο πλαίσιο για την ουσιαστικότερη και πιο αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας, με τη σύσταση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Επιπλέον, δημιουργήθηκε και εφαρμόζεται ένα Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αύξηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας με πρόβλεψη μεταξύ άλλων την απολιγνιτοποίηση ως το 2028 και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Παράλληλα, υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, με εκπόνηση 13 Περιφερειακών Σχεδίων. Επανασυστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για το συντονισμό της εφαρμογής της Στρατηγικής και συστάθηκε Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που λειτουργεί ως σύμβουλος του ΥΠΕΝ σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπεται να διατεθούν περίπου 30 δις ευρώ για τη χώρα μας και το 1/3 εξ αυτών έχει δρομολογηθεί να χρηματοδοτήσει δράσεις για το Περιβάλλον, την Ενέργεια και πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, που παράλληλα θα λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τον Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΕΝΑΛΕΙΑ» που συντονίζει την δράση Mediterranean CleanUp, δημιουργούν ένα πλέγμα τετραήμερων δράσεων προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν πολίτες αλλά και οργανισμούς λιμένων, στην πρόληψη, την προστασία αλλά και την αποκατάσταση του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου περιβάλλοντος, από απορρίμματα που βρίσκονται σε αυτούς.

Η δράση αυτή έχει λάβει την αιγίδα του «Clean Seas Campaign» του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και περιλαμβάνει τον καθαρισμό βυθών λιμένων από απορρίμματα (πλαστικά, ελαστικά, μέταλλα κ.ά.) αλλά και τον καθαρισμό ακτών, εντός χερσαίων λιμενικών ζωνών.

Τα υλικά που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν στη λογική της κυκλικής οικονομίας. Η δράση έχει περιφερειακό χαρακτήρα και θα αναπτυχθεί, τηρώντας όλους τους περιορισμούς και τα μέτρα Covid-19, σε 8 λιμένες και χερσαίες λιμενικές ζώνες: Χαρακτηριστικά σε τμήματα λιμενικών εγκαταστάσεων της Ραφήνας, Λαυρίου, Αγίου Νικολάου, Χανίων, Κεφαλονιάς, Κέρκυρας, Σάμου και Κύμης.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, η υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή έχει απευθύνει κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της χώρας, καθώς και στις παιδαγωγικές ομάδες των Κ.Π.Ε. να οργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο χρονικό διάστημα από 31/5/2021 έως 4/6/2021 μέσω τηλεδιασκέψεων ή και δια ζώσης (ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) σχετικά με: την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, τα τοπικά οικοσυστήματα – απειλούμενα είδη, την τροφική αλυσίδα και τον έλεγχο και την αποφυγή του παράνομου εμπορίου της άγριας ζωής.

Στην Κεντρική Μακεδονία

Μέχρι και τις 5 Ιουνίου θα διαρκέσει η δράση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Καθαρές Ακτές, Καθαρός Θερμαϊκός», όπου συνολικά υπολογίζεται ότι θα απομακρυνθούν επιπλέον 30 τόνοι πλαστικών που ρυπαίνουν τον Θερμαϊκό.

Πρόσκληση στους Θεσσαλονικείς να δώσουν δυναμικό «παρών» στην διαδημοτική ποδηλατοβόλτα που οργανώνεται στις 5 Ιουνίου 2021 στη δυτική Θεσσαλονίκη, στις 18.15 από το πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στους Αμπελόκηπους, απήυθυναν με κοινή ανακοίνωση οι δήμαρχοι των Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου και Παύλου Μελά, κ.κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, Κλεάνθης Μανδαλιανός και Δημήτρης Δεμουρτζίδης, αντίστοιχα. Με σύνθημα «Ποδηλατοβόλτα για ένα καλύτερο περιβάλλον» οι πολίτες και των τριών δήμων ποδηλατούν και διεκδικούν περισσότερο χώρο για ποδήλατο στις πόλεις, καθαρό αέρα στη δυτική Θεσσαλονίκη, την απαγόρευση της καύσης απορριμμάτων στο Τιτάν και να διατεθούν τα πρώην στρατόπεδα στους τρεις δήμους, ως ελεύθεροι χώροι αναψυχής.

Στον δήμο Θερμαϊκού έχει προγραμματιστεί εθελοντικός καθαρισμός παραλίας Περαίας –Ν.Επιβατών- Αγίας Τριάδας και υποβρύχιος καθαρισμός λιμανιών Ν.Επιβατών και Αγγελοχωρίου, υπό την αιγίδα του Λιμεναρχείου Ν. Μηχανιώνας. Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (Ο.Φ.Κ.Α.Θ.), με το τμήμα rescue diver της ομάδας, Save Your Hood Thessaloniki, Θερμαϊκού Δρώμενα.

Εθελοντική δράση καθαρισμού του παραλίμνιου χώρου της λίμνης Δοϊράνης, ενός από τους πιο σημαντικούς υγροβιότοπους της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας, διοργανώνει η εταιρεία ALUMIL σε συνεργασία με το Γραφείο Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς/ Δ/νση Τουρισμού Π.Κ.Μ και τη στήριξη του τμήματος Αλιείας της Π.Ε Κιλκίς, του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (- Δοϊράνης) και του Δήμου Κιλκίς, την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021, στις 9:30 π.μ., στο Mουσείο Λίμνης Δοϊράνης. Στόχος είναι να καθαριστεί η ακτογραμμή της Δοϊράνης, στα σημεία που υπάρχει πρόσβαση (περίπου 14 σημεία).

Σημειώνεται ότι περιβαλλοντικές δράσεις έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα, από Φορείς και Τοπική Αυτοδιοίκηση.