Search
Close this search box.

Ημέρες Ειδικότητας – Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός: Οι νέες τεχνολογίες αναβαθμίζουν την επαγγελματική προοπτική

Στους Αγρονόμους και Τοπογράφους Μηχανικούς ήταν αφιερωμένη η τρίτη εκδήλωση στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων με γενικό θέμα «ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» που συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και τα τμήματά της ανά ειδικότητα.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες και το κοινό της εκδήλωσης, αναφέρθηκε εκτενώς στις αρμοδιότητες, στις δραστηριότητες και στον θεσμικό συμβουλευτικό ρόλο του ΤΕΕ και του ΤΕΕ/ΤΚΜ τονίζοντας ιδιαίτερα τη συμβολή στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και στις διάφορες εκφάνσεις του επαγγέλματος του Μηχανικού, που ειδικά για τους Αγρονόμους και Τοπογράφους Μηχανικούς, μεταβάλει ριζικά τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος: “Τα τελευταία χρόνια, εν πολλοίς με δικές του πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση, το ΤΕΕ έχει αναλάβει μία σειρά σημαντικών δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση πληροφοριών και διαδικασιών για ένα ευρύ και πολύ σημαντικό πλαίσιο θεμάτων: Ενδεικτικά αναφέρω τα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν τη δόμηση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά θα μου επιτρέψετε να σταθώ στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη που αφορά όλη την κοινωνία, από τον μικροιδιοκτήτη μέχρι τον μεγαλοεπενδυτή. Αφορά ιδίως τους μηχανικούς και ακόμα πιο πολύ την ειδικότητά μας. Θα είναι πολύ σπουδαίο βήμα για τη χώρα μας το να μπορεί κανείς από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία, με ισχύ διοικητικής πράξης, για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει. Και να αποτελέσει, όταν ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση, το βασικό εργαλείο έκδοσης διοικητικών πράξεων που περιέχουν γεωχωρικά δεδομένα.”

Ο κ. Τσακούμης πραγματοποίησε και εισήγηση ειδικά για το επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού (καθώς έχει και ο ίδιος τη συγκεκριμένη ειδικότητα) μεταφέροντας γνώσεις και εμπειρίες, από τα πρώτα επαγγελματικά βήματα μετά τις σπουδές, ως τη συγκρότηση ενός τεχνικού γραφείου και τη σταδιακή του ανάπτυξη σε μια τεχνική εταιρεία. Υπογράμμισε την μεγάλη ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων του ΑΤΜ, περιλαμβάνοντας τοπογραφικές μελέτες και αποτυπώσεις, τη φωτογραμμετρία και τις 3D απεικονίσεις, τις γεωχωρικές αναλύσεις GSIS, τις μεταφορές, τα υδραυλικά έργα, την προστασία του περιβάλλοντος και την θεμελιώδη για την ανάπτυξη, χωροταξία, ενώ καταλήγοντας τόνισε: “Ο κλάδος μας είναι και θα είναι πάντα, απαραίτητος και αναντικατάστατος, εφαρμόζοντας την τεχνογνωσία του από τα βάθη των ωκεανών, μέχρι το μακρινό διάστημα. Για τον Τοπογράφο Μηχανικό, δεν υπάρχουν όρια, καθώς βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας και συνεχίζει να εξελίσσεται μαζί με αυτή!”

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Κύρος Υάκινθος χαιρετίζοντας ακόμα μια εκδήλωση τις σειράς “Ημέρες Ειδικότητας Μηχανικού” τόνισε για μια ακόμα φορά τη σημασία της εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ/ΤΚΜ και Πολυτεχνικής Σχολής, με στόχο αφενός να γνωρίσουν οι επαγγελματίες μηχανικοί τις δραστηριότητες της Σχολής και αφετέρου να έλθουν σε επαφή οι φοιτητές με το ΤΕΕ, με τους μελλοντικούς συναδέλφους τους και με τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος.

Η καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ κ. Όλγα Γεωργούλα, έκανε μια εκτενή αναδρομή στην ιστορία των σπουδών της ειδικότητας και του Τμήματος στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, υπογραμμίζοντας πως “αποστολή και έργο του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, από το 1961 ως σήμερα είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, ενώ αναφερόμενη στη σημερινή συγκυρία και στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών, μεταξύ άλλων σημείωσε ότι:

 • Πραγματοποιείται μερική αλλά αναγκαία αναδιάταξη των υποχρεωτικών μαθημάτων στα εξάμηνα.
 • Εισάγονται νέα υποχρεωτικά μαθήματα σε εναρμόνιση με τις επιστημονικές εξελίξεις.
 • Αναβαθμίζονται σε υποχρεωτικά ορισμένα μαθήματα επιλογής.
 • Καταργούνται, συγχωνεύονται ή/και αποδίδονται με νέο όνομα μαθήματα.
 • Ενημερώνεται συνεχώς το περιεχόμενο των μαθημάτων.

Στις δραστηριότητες του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος ΑΤΜ του ΑΠΘ, αναφέρθηκε ο Διευθυντής του, καθηγητής κ. Γιώργος Βέργος και στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στη μελέτη (μετρήσεις, επεξεργασία, απεικόνιση) γεωμετρικών, κινηματικών και δυναμικών χαρακτηριστικών και δομών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες. Παράλληλα αναφέρθηκε στο σκοπό της ανάπτυξης τεχνογνωσίας προσδιορισμού θέσεων που περιλαμβάνουν:

 • Επίγεια συστήματα αναφοράς και δίκτυα.
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις, υψομετρία, βυθομετρία, χαράξεις.
 • Τρισδιάστατες απεικονίσεις αρχαιολογικών μνημείων και τεχνικών κατασκευών.
 • Προσδιορισμό θέσης σε πραγματικό χρόνο (πλοήγηση).
 • Μελέτη παραμορφώσεων γήινης επιφάνειας και τεχνικών κατασκευών.
 • Προσδιορισμό δορυφορικών τροχιών.
 • Χαρτογράφηση θαλασσών, υδρογραφία

Ο ίδιος σε δεύτερη εισήγηση, παρουσίασε και στοιχεία που αφορούν στην πρακτική άσκηση των φοιτητών του ΑΠΘ και ιδιαίτερα του Τμήματος ΑΤΜ. Βάσει των στοιχείων σχετικής μελέτης, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη συμμετοχή φοιτητών στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (44, έναντι 29 το προηγούμενο έτος), με το ενδιαφέρον τους να στρέφεται κυρίως σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, παρά σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου. Επιπλέον το 41,86% των συμμετεχόντων, δέχτηκαν πρόταση να παραμείνουν ως εργαζόμενοι από την επιχείρηση στην οποία πραγματοποίησαν την πρακτική άσκηση. Η δε υψηλή αξιολόγηση των φοιτητών από τις επιχειρήσεις που τους υποδέχτηκαν για πρακτική, αντικατοπτρίζει και την ποιότητα των σπουδών και των αποφοίτων.

Ο καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας του Τμήματος ΑΤΜ του ΑΠΘ κ. Πέτρος Πατιάς παρουσίασε τη δραστηριότητα του τομέα, τονίζοντας ως χαρακτηριστικά της ειδικότητας την καινοτομία, τη δυνατότητα επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων και συνεργασίας με άλλους επιστήμονες, ενώ έκανε ιδιαίτερες αναφορές:

 • Στο Εργαστήριο Κτηματολογίου και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
 • Στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και χαρτών στο διαδίκτυο.
 • Στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης.
 • Στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης.
 • Στο Κινητό Σύστημα Χαρτογράφησης (Mobile Mapping System.
 • Στις δράσεις που αφορούν την αποτύπωση και οριοθέτηση περιοχών πολιτιστικής κληρονομίας.
 • Στις δράσεις που αφορούν τεχνογνωσία εφαρμοζόμενη σε περιπτώσεις καταστροφών.

Ο Επίκουρος Καθηγητής, μέλος του Τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων ΤΑΤΜ ΑΠΘ κ. Ευστάθιος Οικονόμου αναφέρθηκε στην ερευνητική δραστηριότητα του τομέα, που αφορά

 • στη σκοπιμότητα συγκοινωνιακών επενδύσεων, έργων και συστημάτων μεταφορών,
 • στο σχεδιασμό των αστικών και των εμπορευματικών μεταφορών,
 • στην προσομοίωση και βελτιστοποίηση δικτύων ύδρευσης και άρδευσης,
 • στην προσομοίωση και στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και στην πρόληψη του σχετικού κινδύνου,
 • στη διαχείριση υπόγειων υδάτων και λεκανών απορροής, κ.α.

Αναφέρθηκε επίσης, σε έναν μεγάλο κατάλογο ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία και για λογαριασμό δημοσίων υπηρεσιών αλλά και ιδιωτικών εταιρειών καταδεικνύοντας και τη διασύνδεση του τμήματος με την αγορά.

Στην απασχόληση του ΑΤΜ στις ΥΔΟΜ των ΟΤΑ αναφέρθηκε η κ. Παρασκευή Φαρμάκη ΑΤΜ της Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θεσσαλονίκης. Επισήμανε ότι οι Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) αποτελούν νευραλγικές Υπηρεσίες των Δήμων και στελεχώνονται απαραιτήτως, μεταξύ άλλων ειδικοτήτων και από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς (ΑΤΜ). Με την παροχή πληροφοριών όπως οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης, η αρτιότητα και οικοδομησιμότητα, οι ΑΤΜ τροφοδοτούν τα σενάρια ανάπτυξης των οικοπέδων και προετοιμάζουν την αξιοποίησή τους, προς επίτευξη των προβλέψεων του πολεοδομικού σχεδιασμού, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λήψη αποφάσεων. Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΑΤΜ στις ΥΔΟΜ είναι η διατήρηση των διοικητικών πράξεων και η κατάλληλη κωδικοποίησή τους, ώστε να είναι διαθέσιμες προς έρευνα στο διηνεκές, ενώ ιδιαίτερες δεξιότητες απαιτούνται ως προς την πλήρη ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία και την ανάκλησή της στην κατάλληλη περίπτωση.

Την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα και τις προοπτικές εργασίας του ΑΤΜ σε Εταιρικό περιβάλλον, παρουσίασε η κ. Λιάνα Σταματάκη, ΑΤΜ, MSc και Project Manager της εταιρείας “ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.”, υπογραμμίζοντας πως η απορρόφηση των ΑΤΜ τόσο σε μελετητικές, όσο και σε κατασκευαστικές εταιρείες, είναι αρκετά μεγάλη, με αποτέλεσμα ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των capital control, ΑΤΜ να περιλαμβάνονται στις ειδικότητες με σχετικά μικρή ανεργία. “Μέσα από τον πλουραλισμό του αντικειμένου εργασίας που εκπονείται από τις εταιρείες καθώς και από τα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) που έχουν αναπτύξει οι εταιρείες εξασφαλίζεται η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών όπως επίσης και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών”, τόνισε. “Οι επαγγελματικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια είναι ιδιαίτερα θετικές καθώς βλέπουμε ότι σήμερα δημιουργούμε και εργαζόμαστε πάνω στις νέες τεχνολογίες που θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος της επιστήμης μας μέσα στα επόμενα χρόνια. Ένα ακόμα θετικό και πολύ σημαντικό στοιχείο για εμένα είναι η ολοένα και μεγαλύτερη διασύνδεση των εταιρειών με τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων και θεωρώ ότι μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης θα βγούμε όλοι πιο ισχυροί επιστημονικά ώστε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν αρτιότερες μελέτες και κατασκευές στην κοινωνία μας.”

Στην εκδήλωση προέδρευσαν τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Δημήτρης Μήτρου και κ. Απόστολος Πρόιος.

Δείτε όλες τις εισηγήσεις της εκδήλωσης ΕΔΩ.