Search
Close this search box.

Η εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις «Νομικές Ευθύνες & Συνέπειες Πράξεων Μηχανικών»

Η εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις «Νομικές Ευθύνες & Συνέπειες Πράξεων Μηχανικών»

Πότε πρέπει να ακυρωθεί ή να επαναληφθεί μια συμβολαιογραφική πράξη; Πού ξεκινούν και πού σταματούν οι νομικές ευθύνες του μηχανικού κατά την άσκηση του επαγγέλματος;

Απαντήσεις σε αυτά και άλλα σχετικά ερωτήματα, δόθηκαν στη διάρκεια της ημερίδας με τίτλο  «Νομικές Ευθύνες & Συνέπειες Πράξεων Μηχανικών» που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Η εκδήλωση σημείωσε εξαιρετική επιτυχία με 140 άτομα περίπου να παρίστανται και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις να λαμβάνουν χώρα.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Γεώργιος Τσακούμης, Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ ΤΚΜ , ο οποίος ευχαρίστησε τους παριστάμενους μηχανικούς και νομικούς, καθώς και τους προσκεκλημένους εισηγητές, κάνοντας λόγο για μια σημαντική προσπάθεια ενημέρωσης των συναδέλφων από την Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων & Τεχνικής Παιδεία και ιδιαίτερα τους κ. Βλαχοδημητράκο Κων/νο και κ. Μητρακάκη Αναστασία, που εκτός των εισηγήσεών τους, είχαν και την ευθύνη της διοργάνωσης. Τόνισε δε, ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συνεχίσει με αντίστοιχες εκδηλώσεις την ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του για καίρια ζητήματα που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματός τους.

Ο κ. Σταύρος Καλαφάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ν. Δημοκρατίας και Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης τόνισε τη σημασία των νόμων που αφορούν στις Δηλώσεις των Αυθαιρέτων κατασκευών/Χρήσεων για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι ως Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ το 2013 είχε υπογράψει την Υπουργική Απόφαση έναρξης λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του νόμου 4178/2013, για την εφαρμογή του.

Ο κ. Κων/νος Βλαχοδημητράκος, Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ παράλληλα με την παρουσίασή του, με θέμα «μηχανικοί και νομικές ευθύνες», έθεσε εν γένει ζητήματα νομικά και μη που ταλαιπωρούν τους μηχανικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και του σημαντικού έργου που προσφέρουν στην κοινωνία.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα παρουσίαση με θέμα «συνήθη νομικά ζητήματα  που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυθαιρέτων και την έκδοση εγγράφων μηχανικών για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών Πράξεων», από την κ. Αναστασία Μητρακάκη, ΠΜ, μέλος ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ/ΤΚΜ. Παρουσιάστηκαν ειδικά παραδείγματα και αναπτύχθηκαν σημεία του νόμου, που προκαλούν προβληματισμούς και αμφιβολίες επί της ουσίας, αλλά και επί των διαδικασιών έκδοσης Πράξεων Μηχανικών, εγκυμονώντας κινδύνους και ενδεχόμενο αναζήτησης νομικών ευθυνών από τους μηχανικούς, λόγω πολυπλοκότητας, ασάφειας και ενίοτε ασυμβατότητας και δυσκολίας εφαρμογής.

Ο κ. Κων/νος Καρατσώλης Δικηγόρος με εξειδίκευση στο Δίκαιο Περιβάλλοντος & Χωροταξίας και Νομικός Συνεργάτης του ΤΕΕ, μίλησε με θέμα «Ευθύνες και Υποχρεώσεις Μηχανικών – Ιστορικότητα  του Θεσμού – Κωδικοποίηση διατάξεων». Πραγματοποιώντας εκτεταμένες αναφορές στη νομοθεσία που αφορά στις ευθύνες των Πράξεων μηχανικών, υπέδειξε τα σημεία που θα πρέπει οι συνάδελφοι να εστιάζουν ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αντιμετώπισης νομικών ευθυνών, εφαρμόζοντας πιστά τις ισχύουσες διατάξεις, (π.χ. ορθή εφαρμογή μέτρων ασφαλείας κλπ).

Ακολούθησε η εισήγηση με τίτλο «Οι συνέπειες του Άρθρου 83 του ν. 4495/17» από τον Συμβολαιογράφο Λαγκαδά κ. Νικόλαο Ψύλλα, που αφορούσε στην ανάλυση και σχολιασμό επί συγκεκριμένων δικαστικών Αποφάσεων για συμβολαιογραφικές Πράξεις σχετιζόμενες με Πράξεις Μηχανικού, αλλά και επί της όλης διαδικασίας που ακολουθήθηκε, καταλήγοντας στο κατά πόσον οι εν λόγω πράξεις όφειλαν να θιγούν και σε ποιο βαθμό (παραδείγματα ανακριβούς βεβαίωσης, παραδείγματα μη ακυρότητας μεταβιβαστικών Συμβολαίων κλπ).

Τέλος ο κ. Κων/νος Χαϊδούτης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσ/νίκης και Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) μίλησε με θέμα «Κίνδυνοι ανακριβούς ή εσφαλμένης δήλωσης αυθαιρέτων, έκδοσης βεβαίωσης νομιμότητας, σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου/Πιστοποιητικού πληρότητας». Τόνισε προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τις δικαιοπραξίες ακινήτων (π.χ. μονομερής τροποποίηση Πράξης σύστασης ιδιοκτησίας) και προχώρησε σε προτάσεις για την επίλυση σχετικών ζητημάτων, όπως έχουν προωθηθεί προς το Υπουργείο από την ΠΟΜΙΔΑ με σκοπό την αποσαφήνιση των σχετικών διαδικασιών και τη διευκόλυνση Πράξεων ακινήτων που κωλύονται λόγω του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Δείτε τις εισηγήσεις της εκδήλωσης ΕΔΩ