Search
Close this search box.

Κλιματική αλλαγή και αξιολόγηση των νέων Πολυτεχνικών Σχολών στο επίκεντρο της συνεδρίασης της “Α” του ΤΕΕ/ΤΚΜ

IMG_2180-300x169

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Κατερίνης συνεδρίασε την Τετάρτη 28 Ιουνίου η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Επί τάπητος τέθηκαν μεταξύ άλλων οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όπου έγινε εκτενής αναφορά στο πόρισμα της Ομάδας Εργασίας «Σύνταξη Σχεδίου Δράσης για μια Κλιματικά ουδέτερη, Έξυπνη και Ανθεκτική Κεντρική Μακεδονία».

Κατόπιν πρότασης του Προέδρου της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Ηλία Περτζινίδη ψηφίστηκε ομόφωνα ψήφισμα που αφορά την αναφορά στα επόμενα βήματα του Τμήματος για επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και ανθεκτικότητας στην ΠΚΜ. Συγκεκριμένα,  η «Α»ΤΕΕ/ΤΚΜ, κινούμενη στο πλαίσιο που χάραξε το Τμήμα με την πρόσφατη, πολύ επιτυχημένη ημερίδα και το πολύ ενδιαφέρον πόρισμα της Ομάδας Εργασίας προτείνει τα παρακάτω για την αντιμετώπιση του φαινομένου:

 • Επιτάχυνση της έκδοσης αδειών για εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
 • Επενδύσεις στο ανανεώσιμο υδρογόνο.
 • Ενίσχυση των υπεράκτιων πηγών ανανεώσιμης ενέργειας.
 • Ενίσχυση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (βιομάζας, παραφινικά καύσιμα).
 • Επιδοτήσεις προς υποδομές πράσινης ενέργειας.
 • Αναβάθμιση του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών στον κλάδο της βιομηχανίας.
 • Μείωση των εκπομπών στις μεταφορές.
 • Μείωση των εκπομπών από τον ενεργειακό τομέα.
 • Εισφορά άνθρακα σε εισαγωγές αγαθών.
 • Μείωση των εκπομπών άνθρακα σε άλλους τομείς (γεωργία, υποδομές, διαχείριση αποβλήτων).
 • Εκμετάλλευση της δυναμικής των δασών ως δεξαμενές αποθήκευσης άνθρακα.
 • Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου πέραν του CO2
 • Διασφάλιση δίκαιης ενεργειακής μετάβασης για όλους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, κοινωνικής τάξης και εκπαίδευσης.

Δείτε το ψήφισμα ΕΔΩ.

Αξιολόγηση/πιστοποίηση των νέων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, η «Α»ΤΕΕ/ΤΚΜ εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό και τη διαφωνία της για τη διαδικασία αξιολόγησης/πιστοποίησης των νέων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών που έχουν προκύψει από την συγχώνευση πρώην τμημάτων ΤΕΙ αφού όπως επισημάνθηκε, από τις μέχρι σήμερα μαρτυρίες μελών του ΤΕΕ που συμμετείχαν στη διαδικασία διαπιστώθηκαν ποικίλες αδυναμίες στις υποδομές και στη λειτουργία των νέων Τμημάτων. Συγκεκριμένα παρατηρείται πολύ μικρός αριθμός διδακτικού προσωπικού και μελών ΔΕΠ, περιορισμένη ερευνητική παραγωγή, ανύπαρκτα ή μη επαρκώς εξοπλισμένα εργαστήρια, κ.α.

Όπως τονίστηκε, το Τ.Ε.Ε. ως υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων πενταετών αδιάσπαστων Προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας. Τουναντίον θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης αναγνώρισης και απαξίωσης των πενταετών Διπλωματούχων Μηχανικών να ακυρωθεί.

 Με ψήφισμά της η Αντιπροσωπεία κατέθεσε τις ακόλουθες προτάσεις και θέσεις:

 • Η λύση είναι η διαβάθμιση της Τεχνικής Ευθύνης και όχι η εξίσωση προς τα κάτω.
 • Οι επαγγελματίες έχουν επαγγελματική ελευθερία. Δηλαδή, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και συμμετέχουν σε ομάδες Έργων σε συνεργασία με Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς (Δ.Μ.) ή/και άλλους επιστήμονες σε έργα της ειδικότητάς τους.
 • Η Τεχνική Ευθύνη Μηχανικού αναλαμβάνεται από διπλωματούχους Μηχανικούς –  μέλη ΤΕΕ όπως προβλέπεται  Π.Δ. 99/2018 – ΦΕΚ Α 187/05.11.2018.
 • Όπως έχει ήδη κριθεί [πχ για το περιεχόμενο του εκτελεστικού της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος εκτελεστικό νόμο (βλ. ΣτΕ 678/2005 Ολ., ΣτΕ 4917/2012)], τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονέμονται σε αποφοίτους άλλου επιπέδου σπουδών καθορίζονται κανονιστικώς και με τρόπο ώστε να προσδιορίζεται σαφώς και συγκεκριμένα το είδος των επιτρεπόμενων επαγγελματικών πράξεων και να προκύπτει, από τα στοιχεία που συνοδεύουν την κανονιστική ρύθμιση, ότι τα κριτήρια, με βάση τα οποία γίνεται ο καθορισμός αυτός, είναι αμιγώς γνωστικά, τελούν δηλαδή σε αντιστοιχία με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που οι εν λόγω απόφοιτοι έχουν πράγματι αποκομίσει από τις σπουδές τους.

Δείτε το ψήφισμα ΕΔΩ

Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας κ. Ηλίας Περτζινίδης ανακοίνωσε την ανακήρυξη του κ. Κωνσταντίνου Βασιλειάδη ΠΜ, σε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στη θέση του παραιτηθέντος  μέλους κ. Αναγνώστη Καφεστίδη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης παρουσίασε τις σημαντικότερες από τις δράσεις του Τμήματος που έλαβαν χώρα από την προηγούμενη συνεδρίαση και ακολούθησαν σχετικές ερωτήσεις και επερωτήσεις προς τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ.