Search
Close this search box.

Κτηματολόγιο: Αλλαγές στην καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής πάγιων και αναλογικών τελών

ktimatologio-300x171

Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τροποποίησαν την ΚΥΑ που αφορά στον «Καθορισμό του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5)».

Aναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση τροποποίησης, το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφασης «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά το νόμο 4512/2018 (Α’ 5)» (Β’ 1397) και ειδικότερα η περ. (δ), όπως προστέθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/30572/1516/27.5.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2139) και τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία 89579/3869/17.09.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4241) και την υπό στοιχεία 13798 ΕΞ 2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 1781), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Όταν η αίτηση για την εγγραφή της πράξης ή την έκδοση πιστοποιητικού αντιγράφου ή διαγράμματος της περ. β) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), η πληρωμή των πάγιων και αναλογικών τελών υπέρ του Φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, διενεργείται σε λογαριασμό του ίδιου νομικού προσώπου που τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω τραπεζών (τραπεζικό κατάστημα) και εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (ηλεκτρονική τραπεζική), με χρήση του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, είτε με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο, με χρήση των βέλτιστων πρακτικών που παρέχονται από το Τραπεζικό Σύστημα. Σχετική ανακοίνωση για τον εκάστοτε παρεχόμενο τρόπο πληρωμής και κάθε αναγκαία τεχνική και διαδικαστική πληροφορία και λεπτομέρεια, αναρτάται με ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στην ιστοσελίδα του. Όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης, το έντυπο οφειλής αναρτάται στην εφαρμογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο αιτών, το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την έγγραφή της πράξης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998 άρχεται μετά τη διενέργεια της πληρωμής σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Για την ανάρτηση του εντύπου οφειλής, ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Όταν πρόκειται για την έκδοση πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, το έντυπο οφειλής αναρτάται στην εφαρμογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο αιτών, το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την έκδοση του πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. Για την πιστοποίηση της πληρωμής, ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 3.».

Δείτε όσα ορίζονται στην απόφαση και ΕΔΩ