Search
Close this search box.

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ΦοΔΣΑ ΚΜ και ΤΕΕ/ΤΚΜ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ΦοΔΣΑ ΚΜ και ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης αποβλήτων, προχώρησαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ  και ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή των Προέδρων των δύο φορέων κ. Γιώργου Τσακούμη και κ. Μιχάλη Γεράνη αντίστοιχα και επιπλέον – εκ μέρους του ΦΟΔΣΑ-  του Γεν. Γραμματέα κ. Ευστάθιου Λαφαζανίδη και του στελέχους (και μέλους της ΜΕ Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ) κ. Κωνσταντίνου Πούλιου, εκ μέρους δε του ΤΕΕ/ΤΚΜ, του Αντιπροέδρου κ. Μιχάλη Παπαστεργίου, του Γεν. Γραμματέα κ. Φώτη Κουβουκλιώτη και της Διευθύντριας κ. Χρύσας Λασκαρίδου

Στόχοι του Συμφώνου Συνεργασίας είναι:

  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα, με τη συγκρότηση Κοινών Ομάδων Εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δύο φορέων.
  • Από κοινού ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και της επαναχρησιμοποίησης όσων παράγονται.
  • Ανάπτυξη κοινών δράσεων για την προώθηση της ανακύκλωσης και τη δημιουργία αγοράς δευτερογενών προϊόντων.
  • Ανάπτυξη δράσεων για την ένταξη των αρχών Industry 4.0 και τη συλλογή και αξιολόγηση bigdata στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
  • Διοργάνωση κοινών δράσεων εκπαίδευσης/κατάρτισης.
  • Διοργάνωση  -από κοινού και με την ενδεχόμενη συμμετοχή τρίτων μερών- εκδηλώσεων, εκθέσεων και  συνεδρίων, για όλα τα παραπάνω θέματα καθώς και για αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής αρμοδιότητας.
  • Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών μέσων (από κοινού σχεδιασμός, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων).
  • Αμοιβαία πληροφόρηση και προώθηση θεμάτων και κοινών δράσεων των δύο φορέων μέσα από τα έντυπα, τις ιστοσελίδες τους και την κάθε είδους ενημέρωση των μελών-χρηστών τους και τρίτων, καθώς και δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ήδη αποφασίστηκε η συγκρότηση τετραμελούς κοινής Επιτροπής που θα συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού των κοινών δράσεων.

dav

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ΚΜ κ. Μιχάλης Γεράνης δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ραγδαίων και καθοριστικών αλλαγών σε όλο τον κόσμο, και τη χώρα μας.  Η πανδημία επιταχύνει αυτές τις αλλαγές και δημιουργεί ένα νέο τοπίο. Ο πυρήνας των αλλαγών εντοπίζεται στην εν εξελίξει 4η Βιομηχανική Επανάσταση, την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, των ρομπότ, των αυτόνομων οχημάτων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων και δημιουργεί νέα δεδομένα. Ο μόνος τρόπος για να μην εξελιχθεί η 4η Βιομηχανική επανάσταση όπως η προηγούμενη είναι να την “παντρέψουμε” με την κυκλική οικονομία. Ο συνδυασμός κυκλικής οικονομίας και 4ης βιομηχανικής επανάστασης ενέχει μεγάλες ελπίδες για ένα πιο βιώσιμο πλανήτη, με περισσότερη ευμάρεια, κοινωνική δικαιοσύνη και παραγωγή πλούτου για όλη την ανθρωπότητα, γι` αυτό είναι σημαντικό να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και μαζί με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ώστε  από κοινού να βάλουμε τις βάσεις αυτής της προσπάθειας στην Κεντρική Μακεδονία.»

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης τόνισε: «Όπως γνωρίζετε είμαστε το παλαιότερο –από το 1932- και μεγαλύτερο περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ, με περίπου 17.000 μέλη. Το Επιμελητήριό μας ασκεί το ρόλο του τεχνικού συμβούλου για το σύνολο των φορέων της διοίκησης και αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια. Μέσω του θεσμικού μας ρόλου και αξιοποιώντας την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση των μελών μας, θα συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην αξιοποίηση των προκλήσεων,  της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, των νέων τεχνολογιών και των αρχών της  κυκλικής οικονομίας, για την προστασία του περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή των πολιτών. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι πια οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για αποτελεσματικές και τολμηρές πολιτικές στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ως φορείς είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε δυναμικά στο μέτωπο της περιβαλλοντικής πολιτικής, ώστε να κάνουμε πράξη τολμηρές πρωτοβουλίες που θα μετατρέψουν την Κεντρική Μακεδονία σε πρωτοπόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων –προστασίας του Περιβάλλοντος.»

dav