Search
Close this search box.

Νέα παράταση για τις βεβαιώσεις μηχανικών (Νόμος 4876/2021)

Νέα παράταση για τις βεβαιώσεις μηχανικών (Νόμος 4876/2021)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4876/2021 (ΦΕΚ 251Α’/23.12.2021) ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διάταξη για την παράταση στις βεβαιώσεις μηχανικών για μεταβίβαση ακινήτων.
Συγκεκριμένα το άρθρο 73 “Παρατάσεις πολεοδομικών – χωροταξικών προθεσμιών” προβλέπει:

  1. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), που προβλέπεται στο εδάφιο δεύτερο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 15 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α’ 18), παρατείνεται από τη λήξη της για ένα (1) έτος.
  2. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των ακινήτων της περ. ε’ και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167), παρατείνονται από τη λήξη τους και για ένα (1) έτος.
  3. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του άρθρου 10 του ν. 4495/2017 και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (ΣΥ.ΠΟΘ.Α. Α και Β) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.12.2022.
  4. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 62 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί εμπράγματων δικαιοπραξιών, η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2021 παρατείνεται έως την 31η Ιανουαρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 62 του ν. 4495/2017, προβλέπει τα εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου. Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος.

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83».