Search
Close this search box.

Νόμος η συγχώνευση ΑΕΙ-ΤΕΙ παρά τις αντιδράσεις για απορρύθμιση της Ανώτατης Παιδείας

Νόμος η συγχώνευση ΑΕΙ-ΤΕΙ παρά τις αντιδράσεις για απορρύθμιση της Ανώτατης Παιδείας

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Νόμος -πλέον- με τίτλο: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά́ Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», παρά τις έντονες αντιδράσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας και θεσμικών φορέων μεταξύ των οποίων και το ΤΕΕ, προς το Υπουργείο Παιδείας.

Σε ψήφισμά της, η Σύγκλητος του ΑΠΘ επισημαίνει ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου  συντελείται η μεγαλύτερη απορρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, με την ολοκλήρωση της συνοπτικής διαδικασίας συγχωνεύσεων των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια και την κατάργηση του διακριτού τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως κατ’ επανάληψη έχει επισημανθεί και από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής,

  • χωρίς συγκεκριμένη στόχευση
  • χωρίς ένταξη σ’ έναν μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό
  • χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την πανεπιστημιακή κοινότητα
  • χωρίς τεκμηριωμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, αρχές και διαδικασίες
  • χωρίς σεβασμό σε θεσμοθετημένους μηχανισμούς πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών,τμημάτων και ιδρυμάτων και
 • χωρίς μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση και τη λειτουργία πληθώραςβνέων τμημάτων.

Η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι με την παραπάνω συνοπτική διαδικασία της τεχνητής πανεπιστημιοποίησης τμημάτων ΤΕΙ και της κατά συρροή δημιουργίας νέων τμημάτων και σχολών, πολλά από τα οποία είναι συναφή με υπάρχοντα, σε συνθήκες μάλιστα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης της ανώτατης εκπαίδευσης, οδηγείται σε γενικότερη υποβάθμιση η ποιότητα των σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ζητά:

  • την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων διδακτικού, ερευνητικού και εργαστηριακού προσωπικού, οι οποίες δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από αφυπηρετήσεις στα υφιστάμενα τμήματα, τα οποία έχουν υποστεί μεγάλη μείωση προσωπικού, με  συνέπεια να υπολειτουργούν και να απειλείται το επίπεδο των σπουδών τους
  • την αλλαγή του ισχύοντος «χαλαρού» συστήματος μετεγγραφών, ώστε να αποφευχθεί η μαζική μετακίνηση φοιτητών από τα νέα, περιφερειακά τμήματα προς τα κεντρικά πανεπιστήμια, η οποία θα αποψιλώσει από φοιτητικό πληθυσμό την περιφέρεια, καθιστώντας θνησιγενή τα νέα τμήματα και παράλληλα δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στα κεντρικά ιδρύματα
 • την άμεση αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων για την κάλυψη όλων των πάγιων και λειτουργικών αναγκών που γιγαντώθηκαν στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Η ανακοίνωση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, έρχεται σε συνέχεια της αντίδρασης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, που ήδη πριν την ψήφιση του Νόμου, είχε εκφράσει την έντονη ανησυχία της και την αγωνία της,  ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου -με τη συμμετοχή του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ- επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι:

 1. Ιδρύονται Σχολές και Τμήματα από συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε μελέτη σκοπιμότητας, που στοιχειωδώς απαιτείται ακόμη και για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Χωρίς να είναι σαφής η ύπαρξη οποιασδήποτε στρατηγικής για τα επαγγέλματα του Μηχανικού και τις προοπτικές ανάπτυξης των Σχολών των Μηχανικών, με το άρθρο 66 δίνεται άμεσα η δυνατότητα στα Τμήματα Σχολών Μηχανικών που δεν εντάσσονται σε υφιστάμενες Πολυτεχνικές Σχολές να αυξήσουν τη διάρκεια των σπουδών τους από οκτώ σε δέκα εξάμηνα. Τα Τμήματα αυτά στη συνέχεια αντιστοιχίζονται με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και εντάσσονται σε Πολυτεχνικές Σχολές, οι οποίες, εάν δεν υπάρχουν, ιδρύονται με Υπουργική Απόφαση. Η αξιολόγηση της διαδικασίας ‘Πολυτεχνειοποίησης’ αυτών των Σχολών Μηχανικών, προβλέπεται να γίνει με την υποβολή ‘ενδεικτικών προγραμμάτων σπουδών’ και την έγκρισή τους από ειδική Επιτροπή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ξεπερνώντας κάθε έννοια ακαδημαϊκής δεοντολογίας και διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών του Μηχανικού.
 2. Η δημιουργία, με την παραπάνω διαδικασία, νέων Πολυτεχνικών Σχολών θα οδηγήσει νομοτελειακά σε υπερπροσφορά Μηχανικών, όταν η απασχόληση των περισσοτέρων κλάδων των Μηχανικών είναι σε ύφεση, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Αυτό αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων, που κάθε χρόνο αναζητούν διέξοδο στη μετανάστευση σε άλλες χώρες. Και εάν η υψηλή ποιότητα των γνώσεων που αποκτούν οι Μηχανικοί στα ελληνικά Πολυτεχνεία αποτελεί σήμερα το βασικό προσόν για επαγγελματική ένταξη, αυτό διακυβεύεται από την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία ουσιαστικά υπονομεύει και το μέλλον της χώρας, που βασίζει την ανάπτυξή της στις ποιοτικές πανεπιστημιακές σπουδές των Ελλήνων Μηχανικών.
 3. Η υποβάθμιση της ποιότητας των σπουδών είναι δυστυχώς αναπότρεπτη, όταν στις γνωστές συνθήκες υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του Ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου προκρίνονται πολιτικές, οι οποίες αντί να στηρίξουν τις υφιστάμενες Πολυτεχνικές Σχολές, Τμήματα των οποίων έχουν χάσει έως και το 60% των μελών ΔΕΠ, δημιουργούν νέες Σχολές, η στελέχωση των οποίων φαίνεται να απορροφά σημαντικό μέρος των ήδη περιορισμένων πόρων.
 4. Με το ισχύον «χαλαρό» νομικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών, μεγάλο μέρος φοιτητών των αντίστοιχων νέων Τμημάτων Μηχανικών θα μετακινηθεί προς τα κεντρικά πανεπιστήμια, καθιστώντας δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αν ο στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αποκέντρωση Σχολών Μηχανικών, αναμένεται τουλάχιστον η άμεση και πλήρης κατάργηση των μετεγγραφών, εφόσον θα μπορεί πλέον ο κάθε υποψήφιος να επιλέγει τη Σχολή που επιθυμεί με βάση μια νέα σειρά κριτηρίων.
 5. Η δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζει η ΑΔΙΠ και να συνυπολογίζει την επαρκή στελέχωση των Τμημάτων στα οποία θα λειτουργεί το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και την ύπαρξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής. Επιδιώκοντας την αριστεία στην ποιότητα σπουδών η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ προτείνει την ενίσχυση των διαδικασιών της ΑΔΙΠ με την καθιέρωση δεικτών ελέγχου ποιότητας στα προγράμματα σπουδών.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρόεδρος του ΤΕΕκ. Γ.Στασινός έκανε λόγο για «δια της βάφτισης δημιουργία νέων σχολών μηχανικών 5ετούς διάρκειας» που  «δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει» ζητώντας την απόσυρση και περαιτέρω συζήτηση των διατάξεων που αφορούν τα ΑΤΕΙ , ενώ η αντίθεση του ΤΕΕ εκφράστηκε και με το διαπαραταξιακό ψήφισμα που είχε εκδώσει η Α/ΤΕΕ.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε ότι με το νομοσχέδιο αυξάνονται δραματικά οι απόφοιτοι σχολών μηχανικών την ώρα που 4000 μηχανικοί διαγράφονται από τα μητρώα κάθε χρόνο και οι περισσότεροι πάνε εξωτερικό, ενώ από όσους μένουν στην Ελλάδα και ασκούν το επάγγελμα, περισσότεροι από το 80% έχουν οφειλές, κάτι που αποδεικνύει το οικονομικό αδιέξοδο που δημιουργείται με την τεχνητή αύξησή τους.

Δείτε τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ,  ΕΔΩ

Δείτε την απόφαση της Α/ΤΕΕ, ΕΔΩ