Search
Close this search box.

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής στο έργο «ENTEG»

ENTEG-300x168

Μέχρι και τις 8/5/23 οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή για την παρακολούθηση εργαστηρίων που αφορούν στην αναβάθμιση και ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του έργου “ENTEG”.

Το έργο αυτό στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Στην εν λόγω περιοχή, παρότι βρίσκονται πολλοί σημαντικοί φορείς γνώσης (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα κ.α.) και αξιοποιήσιμοι πόροι προς την αειφορική ανάπτυξη, δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική απορρόφηση των νέων επιστημόνων από την τοπική οικονομία.

Στο πλαίσιο του έργου ENTEG, αναπτύσσονται δράσεις που στοχεύουν στην κατάρτιση των νέων πτυχιούχων στην επιχειρηματικότητα, στην ενίσχυση της επιχειρηματικής σκέψης τους και στην ανάπτυξη στοχευμένων ικανοτήτων στην επιχειρηματικότητα, γνώσης επιχειρηματικών διαδικασιών, αυτοπεποίθησης κ.α. Η κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας θα οδηγεί προς την “πράσινη”, ψηφιακή και βιώσιμη Ευρωπαϊκή οικονομία. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διαμορφωθούν ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία – προγράμματα άτυπης κατάρτισης και θα παρακινηθεί η αυτοαπασχόληση και εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας.

Το έργο του οποίου ο πλήρης τίτλος είναι «Entrepreneurship for tertiary education graduates» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020». Εταίροι είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος), το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το Youth Cultural Center (Bitola) και το Coordination of the Organizations for Voluntary Services; branch in R. North Macedonia – COSV Prilep.

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 551.840,00€ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

3η συνάντηση του έργου ENTEG και 2η δημόσια ενημερωτική εκδήλωση στην πόλη Πρίλεπ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Το έργο ENTEG με τίτλο «Επιχειρηματικότητα για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Entrepreneurship for tertiary education graduates), έχει ως στόχο την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ενίσχυση των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας και την διδασκαλία τεχνικών και μεθόδων σχεδιασμού και ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, με την καινοτομία να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής κουλτούρας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” και από εθνικούς πόρους.

Στο έργο ENTEG το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος από την πλευρά της Ελλάδας και από την γείτονα χώρα το Youth Cultural Center (Bitola) και το Coordination of the Organizations for Voluntary Services; branch in R. North Macedonia – COSV Prilep. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 30 και 31 Μαρτίου στην πόλη Πρίλεπ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στην 3η συνάντηση έργου και στη 2η δημόσια ενημερωτική εκδήλωση.

Στη συνάντηση του έργου που διοργάνωσε η ΜΚΟ «COSV branch – Prilep» στις εγκαταστάσεις του Hotel KRISTAL PALAS, συζητήθηκαν οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ως τώρα από τον κάθε εταίρο, καθώς και οι επερχόμενες προγραμματισμένες ενέργειες.

Την επομένη μέρα, στη δημόσια ενημερωτική εκδήλωση, εκ μέρους του ΠΤΑ ΚΜ η κ. Λαμπρινή Τσώλη, παρουσίασε στους παρευρισκόμενους και στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τους στόχους και τη σημασία του έργου ENTEG για τις δύο συμμετέχουσες χώρες, το σχεδιασμό υλοποίησης του προγράμματος και τις δράσεις αυτού. Εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο κ. Μιχαήλ Δραγούμης παρουσίασε το προφίλ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, το ρόλο του σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων του έργου, τις δράσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ που μέχρι το σημείο αυτό έχουν υλοποιηθεί, καθώς και το σχεδιασμό των επομένων ενεργειών και δράσεων. Στο τέλος οι εκπρόσωποι της ΜΚΟ «COSV branch – Prilep» παρουσίασαν τα αποτελέσματα της μελέτης που υλοποίησαν για την υφισταμένη κατάσταση των Πτυχιούχων Ρομά της Βόρειας Μακεδονίας.

DSCN5975
DSCN5937

Στην Εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος του Πρίλεπ κ. Borce Jovceski, καθώς και εκπρόσωποι του τοπικού τομέα της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ μέσω του έργου ENTEG στοχεύει στην βελτίωση της επιχειρηματικής ικανότητας με έμφαση στην καινοτομία των μελών του – νέων επιστημόνων, στην ενίσχυση της δημιουργικότητας τους και του πειραματισμού με νέες ιδέες και συνεργασίες, στην απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων για τη βέλτιστη εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνουν και στην δημιουργία ελκυστικού προφίλ ως προς τους μελλοντικούς εργοδότες τους.