Search
Close this search box.

Οι ιδιαιτερότητες της τελευταίας φάσης του Κτηματολογίου

Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις του “KTIMA-16” σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα κτηματολογίου, καθώς και τα τεχνικά και νομικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μηχανικοί και γενικότερα οι πολίτες στα τελευταία στάδια το έργου της κτηματογράφησης, αποτέλεσαν το αντικείμενο της εκδήλωσης με θέμα «τεχνικά ζητήματα στις νέες μελέτες κτηματογράφησης», που οργάνωσε ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο αμφιθέατρο του Τμήματος.

Ο Παύλος  Χατζηλιάδης, Πρόεδρος του ΣΔΑΤΜΒΕ, σημείωσε ότι υπάρχουν αρκετά αδήλωτα ακίνητα σε περιοχές, στις οποίες λήγει το Κτηματολόγιο το 2019 και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, να περιέλθουν τα συγκεκριμένα ακίνητα στην κυριότητα του Δημοσίου και γι` αυτό θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να προστρέξουν σε Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς για να προβούν στις αναγκαίες δηλώσεις.

 

 

Η κ. Χριστίνα Κλωνάρη, ασκούσα καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας  του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», μεταξύ άλλων τόνισε ότι η τελευταία φάση που περιλαμβάνει την ένταξη της μισής και πλέον επικράτειας της χώρας, συνοδεύεται και από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση ότι ως το 2022 θα έχει ολοκληρωθεί στο 100% το έργο του Κτηματολογίου. Υπογράμμισε δε την ανάγκη να γνωρίζουν οι πολίτες με σαφήνεια την ακριβή τοποθεσία και τα όρια ιδιοκτησιών τους, ακόμα κι αν χρειαστεί να προστρέξουν σε παλιούς κατοίκους ή στα γεροντότερα μέλη της οικογένειας, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η σύνταξη τοπογραφικού μπορεί να έχει μεγαλύτερο κόστος από την αξία της γης.

 

Ο κ. Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ότι ο δικηγορικός κόσμος συμμετέχει με αίσθημα ευθύνης στην προσπάθεια του Κτηματολογίου, που είναι έργο-τομή, το οποίο βοηθά να μετεξελιχθούμε σε ένα σύγχρονο κράτος. Και υπογράμμισε ότι ένα από τα βασικά νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι είναι η απουσία τίτλων ιδιοκτησίας σε μεγάλο ποσοστό ακινήτων, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές.

 

 

Ο κ. Πάρις Μπίλλιας, Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, υπογράμμισε ότι το Κτηματολόγιο είναι μια μεταρρύθμιση αναγκαία, που απαντά σε ένα πάγιο και πολυετές αίτημα του τεχνικού κλάδου, ώστε να αποκτήσει η χώρα σύγχρονα δεδομένα και να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς προσκόμματα: “Πάρα πολλοί επιχειρηματίες, όταν θέλουν να επενδύσουν, ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης, που είναι συχνά ασαφές. Αυτό το πρόβλημα με το Κτηματολόγιο φιλοδοξούμε να επιλυθεί. Βρισκόμαστε εδώ, για καταγράψουμε τα προβλήματα και να δώσουμε λύσεις, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.  Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ευκαιρία να εντοπιστούν και να προωθηθούν προς επίλυση αρκετά από αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξη και θα είμαστε έτοιμοι όποτε παραστεί ανάγκη να επανέλθουμε στο θέμα.”

Για τα στοιχεία, τα τεχνικά και νομικά ζητήματα και τις διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα στάδια, μίλησαν η κ. Άρια Ιωαννίδη, Διευθύντρια Έργων του φορέα  «Ελληνικό  Κτηματολόγιο», η κ. Ελεονώρα Ανδρεδάκη , Διευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης  του φορέα  «Ελληνικό  Κτηματολόγιο», η κ. Δώρα Αργυράκη, Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογών &Τεχνικής Υποστήριξης  της Διεύθυνσης Έργων του φορέα  «Ελληνικό  Κτηματολόγιο», η κ.  Αριστέα Παπαδοπούλου, μέλος Επιτροπής Εθνικού Κτηματολογίου του ΣΔΑΤΜΒΕ, μέλος Δ.Σ. εταιρείας «Γαία Α.Ε. Μελετών» και ο κ. Χρήστος Ζαβρακλής, Νομικός Σύμβουλος του ΣΔΑΤΜΒΕ

Μεταξύ άλλων, σημειώθηκαν τα εξής:

  • Η κτηματογράφηση στο υπόλοιπο της χώρας, πραγματοποιείται με προϋπολογισμό 465 εκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι αφορά σε 57 περιφερειακές ενότητες και 204 Καλλικρατικούς Δήμους, οι οποίοι ουσιαστικά περιλαμβάνουν 4.025 Καποδιστριακούς ΟΤΑ.
  • Εκτείνεται σε 83,5 εκατομμύρια στρέμματα, που αποτελούν το 63% της συνολικής έκτασης της χώρας και υπολογίζεται πως αφορά σε 16,5 εκατομμύρια “δικαιώματα”, εκ των οποίων τα 10,3 εκατομμύρια βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές.
  • Σε συνδυασμό με τις καινοτομίες που εισάγονται με το ηλεκτρονικό σύστημα αναρτήσεων, στις σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφεται η δυνατότητα διαδικασίας προανάρτησης , καθώς και η δυνατότητα τμηματικής περαίωσης των εργασιών κτηματογράφησης, για κτηματολογικές ενότητες, που δεν επηρεάζονται από ενστάσεις ή δεν υπάρχουν καθόλου ενστάσεις για τα ακίνητα που περιλαμβάνουν.
  • Η όλη διαδικασία είναι σχεδόν εξολοκλήρου ηλεκτρονική και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτείται αποστολή έντυπου υλικού.
  • Σημαντικά ζητήματα προκύπτουν από από το προβληματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς πολλών περιπτώσεων και τη δυσκολία εντοπισμού της ακριβούς τοποθεσίας και των ορίων κάθε ιδιοκτησίας (που είναι πλέον υποχρεωτικός), καθώς απουσιάζουν τίτλο και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες αποδοχής κληρονομιάς, ενώ στην πολυπλοκότητα του έργου προστίθεται σε πολλές περιπτώσεις η ανάγκη παράλληλης χρήσης του Δασικού Χάρτη.
  • Τα βασικά χαρακτηριστικά της αναμορφωμένης εφαρμογής υποβολής δήλωσης του Ν.2308/95 συνοψίζονται στα εξής: -Συμβατότητα της διαδικτυακής εφαρμογής με όλους τους διαδεδομένους web browsers και τα λειτουργικά συστήματα.  -Η καταχώρηση γίνεται μέσω των κωδικών του TAXIS.  – Ο εντοπισμός του ακινήτου είναι υποχρεωτικός. -Παρέχονται online οδηγίες και διευκρινίσεις στον χρήστη για τη συμπλήρωση των πεδίων της δήλωσης.  – Η εφαρμογή αποτελείται από “βήματα” και ουσιαστικά ο χρήστης “καθοδηγείται” από την εφαρμογή. – Ενδεχόμενα λάθη σημαίνονται με εύληπτο τρόπο σε κάθε καρτέλα. – Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται πλέον μόνο σαρωμένα και πριν την “ολοκλήρωση” της δήλωσης.
  • Σημαντικά ζητήματα προκύπτουν από τις περιπτώσεις Χρησικτησίας, ακόμα και σε περιπτώσεις εκτάσεων που το Δημόσιο θεωρεί πως του ανήκουν, αφού έχει πλέον και το Δημόσιο υποχρέωση απόδειξης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε περίπτωση που επιθυμεί να κινηθεί για τη διεκδίκηση ακινήτου που δηλώνεται από τρίτο μέσω χρησικτησίας.

Τέλος, σε τοπικές ιδιαιτερότητες του Κτηματολογίου και στις εμπειρίες από την δική τους εμπλοκή, αναφέρθηκαν εκπρόσωποι των εταιρειών «Γεωαπόδοση Α.Ε.», «Γεωανάλυση Α.Ε.», «Σχεδιασμός Α.Ε.», «Consortis» και «Ακμή Σύμβουλοι Μηχανικοί».

Στο μεταξύ «άνοιξε» τη Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, η διαδικασία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας, σε ακόμα επτά περιφερειακές ενότητες της χώρας: Λασιθίου στην Περιφέρεια Κρήτης, Πιερίας στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Παράλληλα ξεκίνησε και η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων σε προκαποδιστριακούς ΟΤΑ των Δήμων Πέλλας και Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.