Search
Close this search box.

Οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Υπόμνημα με τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών κατέθεσε στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Συνοπτικά οι  εν λόγω προτάσεις είχαν συμπεριληφθεί και στο υπόμνημα που επιδόθηκε στον Πρωθυπουργό, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγκαίνια της 85ης ΔΕΘ και αποτελούν το αποτέλεσμα μεθοδικής εργασίας που εξελίσσεται στο πλαίσιο της Διαρκούς Ομάδας Εργασίας Αντιμετώπισης Φυσικών, Τεχνολογικών και άλλων καταστροφών στο Φυσικό και Αστικό περιβάλλον, του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • Αναβάθμιση των φορέων και των υπηρεσιών για την προσαρμογή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Ενοποίηση των επιχειρησιακών μετεωρολογικών φορέων και υπαγωγή τους σε ενιαίο φορέα Πολιτικής Προστασίας. Σύνδεση των επιχειρησιακών με τους ερευνητικούς φορείς, Πανεπιστήμια, κλπ.
 • Επικαιροποίηση των διοικητικών δομών και οργάνωσης, των οργανογραμμάτων λειτουργίας των υπηρεσιών δημοσίου, τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. με τη θέσπιση οργανικών μονάδων και αντικειμένων σχετικών με την κλιματική αλλαγή, την ίδρυση κλιματικών παρατηρητηρίων για την παρακολούθηση και συστηματική καταγραφή της κλιματικής αλλαγής.
 • Παρακολούθηση και μέτρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και την αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών των σταθμών μετρήσεων για την καθημερινή παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα στο επιβαρυμένο περιβάλλον των μεγαλουπόλεων λόγω της ρύπανσης από τα καυσαέρια και τα αιωρούμενα μικροσωματίδια.
 • Εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού, σχετικά με την επικράτηση δυσμενών καιρικών συνθηκών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των διαφόρων υποδομών. Δεδομένα μετεωρολογικών δορυφόρων και μετεωρολογικών Ραντάρ, ΣΜΗΕΑ (drones), καθώς και προγνωστικών δεδομένων με βάση σύγχρονα προγνωστικά μοντέλα.
 • Ανάπτυξη στον Ελληνικό χώρο ενός λειτουργικού δικτύου Μετεωρολογικών Ραντάρ για την συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή και βραχείας διάρκειας πρόγνωση των βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων. Ήδη είναι πολύ συχνές οι ξαφνικές πλημμύρες (flash floods) που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην παρατηρούμενη αύξηση της ραγδαιότητας των βροχοπτώσεων και την αύξηση της συχνότητας των σφοδρών καταιγίδων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Για την πυροπροστασία των δασικών εκτάσεων δίνεται βαρύτητα στη πρόληψη. Προτείνονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

 • Δασοκομικά μέτρα όπως ο κατάλληλος χειρισμός των εύφλεκτων δασών της μεσογειακής ζώνης με κατάλληλες αραιώσεις, κλαδεύσεις και απομάκρυνση του εύφλεκτου, υπόροφου κατά μήκος των δρόμων, ώστε να καταστούν λιγότερο εύφλεκτα και να εμποδίζεται η μετατροπή των ερπουσών πυρκαγιών σε επικόρυφες
 • Μέτρα αστυνόμευσης και επιτήρησης της περιοχής με συνεχείς περιπολίες
 • Μέτρα σχετικά με την ανάληψη ευθύνης πρόληψης των πυρκαγιών. Σε όλον τον κόσμο την ευθύνη πρόληψης των πυρκαγιών την έχουν οι δασικές υπηρεσίες, αντί της πυροσβεστικής. Πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι να συσταθεί ένα σώμα δασοπυρόσβεσης στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με επιχειρησιακές αρμοδιότητες για την πρόληψη και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Να αξιοποιηθεί το κοινά αποδεκτό πόρισμα Goldamer 2019.

Αντισεισμικές δράσεις με επίκεντρο τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση σεισμών:

 • Θέσπιση νέων κανονισμών, επικαιροποίηση υφισταμένων κανονισμών, σχετικά με γέφυρες, σήραγγες, αγωγούς φυσικού αερίου, βιομηχανικά δίκτυα.
 • Θέσπιση πλαισίου επιδότησης μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τη σεισμική αναβάθμιση παλαιοτέρων κατασκευών, κατ’ αναλογία του υφισταμένου πλαισίου για την ενεργειακή αναβάθμιση.
 • Αξιοποίηση του ΙΤΣΑΚ ερευνητικά σε αντίστοιχο περιβάλλον, μετά από τον διαχωρισμό του από τον ΟΑΣΠ.
 • Σύνταξη Μητρώου Γεφυρών Κεντρικής Μακεδονίας, εντοπισμός επικίνδυνων γεφυρών με παράλληλη διαδικασία ελέγχου με βάση τη μεθοδολογία που προτάθηκε πρόσφατα από ομάδα εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Προτάσεις για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλονίκης:

 • Να χρηματοδοτηθούν -το ταχύτερο δυνατόν- τα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα εθνικής σημασίας για τα οποία υπάρχουν ήδη ώριμες μελέτες.  Ενδεικτικά: Έργα κόμβου Λαχαναγοράς Κ16, περιφερειακής τάφρου, διευθέτησης Ανθεμούντα, Δενδροποτάμου, διευθέτησης ρεμάτων Δήμου Θερμαϊκού.
 • Να εξασφαλισθούν πιστώσεις στους αρμόδιους φορείς, για τους συστηματικούς καθαρισμούς όλων των ρεμάτων και των φρεατίων των δικτύων ομβρίων.
 • Να θεσπισθεί, ως καταλληλότερος φορέας, για την αρμοδιότητα της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης, όπως και όλης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, η υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).
 • Να προωθηθεί η λειτουργία ενός φορέα σε άμεσο επίπεδο, με ξεκαθαρισμένες πλήρεις αρμοδιότητες, δηλαδή την ενιαία διαχείριση των ρεμάτων, γεγονός που θα αποτελούσε το «κλειδί», στην επίλυση -μέσω και των σχεδιασμών που καταρτίζονται- πολλών μελλοντικών ζητημάτων, σχετικά με τον αποτελεσματικό έλεγχο, τη συντήρηση, τον καθαρισμό αλλά και τη μελέτη και εκτέλεση εργασιών επέκτασης των δικτύων όμβριων της περιοχής μελέτης του masterplan, καθώς δεν αρκεί η προτεινόμενη, από την Α’ φάση του masterplan, ίδρυση ενός φορέα με μόνες αρμοδιότητες «την εποπτεία και τον συντονισμό».

Δείτε το πλήρες κείμενο των προτάσεων που εμπεριέχονται στο υπόμνημα ΕΔΩ