Search
Close this search box.

Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις αμοιβές των αξιολογητών επενδυτικών σχεδίων

Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις αμοιβές των αξιολογητών επενδυτικών σχεδίων

Τις απόψεις του για το ζήτημα της αμοιβής αξιολογητών στη Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, παραθέτει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε έγγραφό του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη.

Στο έγγραφο που υπογράφει ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας, γίνεται λόγος για «απαξίωση του ρόλου και του έργου των αξιολογητών» και διατυπώνεται το αίτημα για «άρση της αδικίας απέναντι στους Έλληνες επιστήμονες».

Ολόκληρη η επιστολή  προς τον κ. Δραγασάκη, έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ.Υπουργέ,

Είναι γνωστό ότι η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των προσκλήσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, από εξωτερικούς αξιολογητές, προϋποθέτει αφενός την επάρκειά τους και αφετέρου την σωστή και κατάλληλη προετοιμασία τους με ευθύνη του Υπουργείου και του αρμόδιου φορέα διαχείρισης κάθε πρόσκλησης (ΕΦΕΠΑΕ, ΕΥΔ/ΕΤΑΕΚ, κ.λ.π.).

Άλλωστε η εμπειρία, η γνώση και η επάρκεια του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξή της.

Με βάση αυτά τα κριτήρια, επιλέχθηκαν να ενταχθούν στο μητρώο του ΕΦΕΠΑΕ για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, εκατοντάδες επιστήμονες και ειδικότερα συνάδελφοι μηχανικοί.

Ωστόσο, με λύπη διαπιστώνουμε ότι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συνεχίζει να απαξιώνει το ρόλο και το έργο των αξιολογητών για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, ορίζοντας για αυτούς άκρως χαμηλές αμοιβές αποζημίωσής του έργου τους. 

Πρόσφατα δε, διαπιστώσαμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΑΠ 1394/334/Α3/5-3-2019 (ΦΕΚ 130 Υ.Ο.Δ.Δ 15-03-2019) η οποία αναρτήθηκε στις 16/3/2019 στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ω45Υ465ΧΙ8-1Φ2) καθορίζεται ως αποζημίωση έκαστου αξιολογητή το ποσό των 14,00€ (προ φόρων και ΕΦΚΑ) που σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί στην εργασία που απαιτούσε να υλοποιήσει κάθε αξιολογητής.

Συγκεκριμένα, κάθε αξιολογητής είχε στη διάθεσή του 70 λεπτά της ώρας προκειμένου να αξιολογήσει (οικονομική και τεχνική αξιολόγηση) επενδυτικά σχέδια στη μέγιστη πλειοψηφίας τους ύψους 400.000,00€.

Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή κινείται σε λάθος κατεύθυνση και σε καμία περίπτωση δε συμβάλλει στη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε πολύ μετά την ολοκλήρωση της Αξιολογικής Διαδικασίας, εγείροντας σοβαρές επιφυλάξεις από τους αξιολογητές, αλλά και από το ΤΕΕ/ΤΚΜ ως προς τη σκοπιμότητα του χρόνου έκδοσής της.

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση σχετικά με τα κριτήρια ορισμού του ποσού των 14,00€, ποσού που θα απέτρεπε εκατοντάδες αξιολογητές  από το να συμμετάσχουν στη διαδικασία με δυσμενείς συνέπειες ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και την αξιοπιστία της διαδικασίας;

Σε κάθε περίπτωση τέτοιες ενέργειες συντελούν στη διαμόρφωση αρνητικής εικόνας για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει το γεγονός ότι τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης, όσο και σε επίπεδο ελέγχου των επενδύσεων του ΕΠΑνΕΚ για δαπάνες αρμοδιότητας μηχανικού χρησιμοποιούνται επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων ή ακόμη και άνευ ειδικότητας,  με κριτήριο την «εμπειρία», κάτι που θεωρούμε απόλυτα λάθος. 

Η βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης των αξιολογητών, (ένα test επάρκειας λίγες ημέρες ή και ώρες πριν την έναρξη αξιολόγησης δε συνιστά κριτήριο επιλογής αξιολογητών), η ταυτότητα του επενδυτικού σχεδίου (προϋπολογισμός, δαπάνες, κ.λ.π.), τα κριτήρια αξιολόγησης και το έργο που καλείται να εκτελέσει ένας αξιολογητής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση της αμοιβής του.

Παρακαλούμε λοιπόν, έστω και εκ των υστέρων, να διορθώσετε την παραπάνω απόφασή σας προβαίνοντας  στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση αυτής της αδικίας απέναντι στους Έλληνες επιστήμονες.