Search
Close this search box.

Πολιτική Προστασία και Ανάπτυξη στο επίκεντρο του Υπομνήματος του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον Πρωθυπουργό

Πολιτική Προστασία και Ανάπτυξη στο επίκεντρο του Υπομνήματος του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον Πρωθυπουργό

Αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα (για τα οποία υπάρχουν ήδη ώριμες μελέτες), αντισεισμικές δράσεις, ιδιαίτερα για την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας -με αφορμή και τις πρόσφατες πυρκαγιές – για το σύνολο της χώρας,  βρίσκονται ψηλά στην ιεράρχηση  προτάσεων, μαζί με εμπεριστατωμένες εισηγήσεις για την Ανάπτυξη, που περιλαμβάνει το Υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, το οποίο παρέδωσε ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. Γιώργος Τσακούμης,  στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνάντησής του με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων της Θεσσαλονίκης, ενόψει της 85ης ΔΕΘ.

Στο Υπόμνημα, περιλαμβάνονται βέβαια οι θέσεις του Τμήματος, για σειρά θεμάτων που άπτονται του επαγγέλματος του Μηχανικού και των συνθηκών εξάσκησής του, καθώς και οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την πορεία των έργων υποδομής και των αναπτυξιακών εγχειρημάτων που εξελίσσονται σε Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία.

Για τη χώρα

Ειδικά για το θέμα της πρόληψης στην Πολιτική Προστασία, τονίζεται πως “η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ βασίζεται στη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πρόληψης κι έγκαιρης προειδοποίησης που θα αξιοποιούν τις τελευταίες τεχνολογίες των δορυφορικών δεδομένων, αισθητήρες διαφόρων τύπων, IoT, UAV & Drones σε συνέχεια της ΕΥΓΕΠ η οποία μπορεί να αποτελέσει την κύρια πλατφόρμα η οποία θα χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο όλων αυτών των συστημάτων. Τα συστήματα όμως αυτά δεν δουλεύουν μόνα τους. Χρειάζεται και η εκπαίδευση του προσωπικού και πιθανόν νέες προσλήψεις εξειδικευμένων ανθρώπων και είναι απαραίτητο τέτοια συστήματα να είναι σε λειτουργία συνεχώς όλο το 24ωρο, για όλο το έτος, σε όλη την χώρα. Υπάρχουν ήδη κάποιες αξιόλογες υποδομές, όπως στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι οποίες μπορεί να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα και πιλότος για τα συστήματα που πρέπει να αναπτύξει η Πολιτεία”.

Τα παραπάνω δε, έρχονται σε συνέχεια αναφορών στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση και στην καθολική ψηφιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων της χώρας σύμφωνα με τις οδηγίες κι επιταγές της σύγχρονης εποχής και της Οδηγίας INSPIRE (Οδηγία 2007/2/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

“Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) αποτελεί σύστημα το οποίο θα επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο σύνολο της ψηφιακά διαθέσιμης γεωπληροφορίας της χώρας και για το σύνολο της επικράτειάς της, μέσω του διαδικτύου. Η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών (GEOPORTAL), όταν θα τεθεί σε λειτουργία θα συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Γεωπύλη, ενώ θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το έργο του Ψηφιακού Χάρτη που θα υλοποιήσει σύντομα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.”

Το Υπόμνημα  περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για Κωδικοποίηση και Απλοποίηση της Νομοθεσίας ως σημαντικού τρόπου για να επιτευχθεί η ασφάλεια δικαίου και για Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων,χωρίς να αναιρείται ο συντονιστικός εποπτικός ρόλος της κεντρικής εξουσία, αλλά με ανάγκη να επανεξεταστούν και να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες μεταξύ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων, σε κάθε επίπεδο.

Σε επιμέρους τομείς, οι επισημάνσεις που περιλαμβάνονται στο Υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ συνοψίζονται εως εξής:

Για την Κεντρική Μακεδονία

 • Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και ενίσχυση των αστικών υποδομών, ανάδειξη του Δημόσιου Χώρου μέσω Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών που θα υλοποιούνται και αξιοποίηση των Στρατοπέδων με απόδοσή τους στις τοπικές κοινωνίες.
 • Αντισεισμικές Δράσεις με πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο των κατασκευών (ιδιωτικών και δημόσιων), risk management, καθώς και σύσταση Μητρώου Γεφυρών με βάση και την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ που έχει μελετήσει το θέμα με Ομάδα Εργασίας.
 • Αντιπλημμυρική Προστασία με άμεση χρηματοδότηση των αντιπλημμυρικών έργων για τα οποία υπάρχουν ήδη ώριμες μελέτες (ενδεικτικά:  Έργα κόμβου Λαχαναγοράς Κ16, έργα περιφερειακής τάφρου, έργα διευθέτησης Ανθεμούντα, Δενδροποτάμου, έργα διευθέτησης ρεμάτων Δήμου Θερμαϊκού) και επικαιροποίηση του  Master Plan Αντιπλημμυρικής Προστασίας και αποχέτευσης Ομβρίων Ν. Θεσσαλονίκης  και των νέων σχετικών μελετών.
 • Βάρος στον Πολιτισμό με επίκεντρα το ιστορικό τρίγωνο Δίον – Βεργίνα – Πέλλα, την αξιοποίηση του εμβληματικού Τύμβου Καστά και τη  σύνταξη ενός Γενικού Σχεδίου (master plan) για όλη την περιοχή της Αμφίπολης, την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου πρόσβασης προς το λιμάνι της Ουρανούπολης, το οποίο αποτελεί την πύλη εισόδου προς το Άγιον Όρος, κ.α.
 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα απορρύπανσης, αναβάθμισης και αξιοποίησης των προστατευόμενων περιοχών των λιμνών Κεντρικής Μακεδονίας, ειδικότερα Κορώνειας, Βόλβης, Κερκίνης, Δοϊράνης. Θυμίζουμε ότι για την λίμνη Κορώνεια το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ζητήσει από το 2000 να αναδειχθεί σε εθνικό στόχο.
 • Εξυγίανση και οργάνωση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τελικό ζητούμενο μία δέσμη κατευθύνσεων και μέτρων σε επίπεδο χωρικού σχεδιασμού και οργάνωσης ώστε να επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα και να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων με όρους βιωσιμότητας.
 • Υποδομές Μεταφορών με εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για α) ολοκλήρωση και βελτίωση κύριων οδικών τμημάτων των όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, β) τη Σιδηροδρομική Εγνατία την οποία το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε προτείνει (με μελέτη και χαράξεις) από το 2004. γ) τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο για τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης  με τα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας αναγκαιότητα που είχε επίσης επισημάνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ (προτάσεις, χαράξεις 2003).
 • Ενεργειακά Δίκτυα (επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές περιοχές και τα βιομηχανικά πάρκα της Κεντρικής Μακεδονίας, και Ευρυζωνικά Δίκτυα και Δίκτυα Νέας Γενιάς, των οποίων άλλωστε  η ενίσχυση και εξάπλωση απαιτείται για όλη την Επικράτεια.

Για τη Θεσσαλονίκη

 • Η ανάγκη ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του ΜΕΤΡΟ που μετά από 20 χρόνια για 9,5 χιλιόμετρα, πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα και ακολούθως να επιταχυνθούν οι επεκτάσεις.
 • Ο εκσυγχρονισμός της  ΔΕΘ και η ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου, καθώς είναι σημαντικό ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες, να διασφαλιστεί ότι θα προχωρήσουν απρόσκοπτα.
 • Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός μητροπολιτικού επιπέδου, με τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας, αρμόδιας για την επίλυση των θεμάτων που άπτονται του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού της Θεσσαλονίκης, β) η αναβάθμιση του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, με την αλλαγή του οργανογράμματος του υπουργείου και τη μετατροπή του σε Διεύθυνση, και γ) η άμεση σύνταξη νέου Στρατηγικού και Χωροταξικού Σχεδίου της πόλης, που να εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του ΠΧΠ, να προσδιορίζει εκ νέου την περιοχή του Ρυθμιστικού και να συντονίζει τις υποκείμενες μελέτες και τα έργα της περιοχής ευθύνης του
 • Ενίσχυση λοιπόν του περιβαλλοντικού προφίλ της πόλης και η στόχευση στη δημιουργία της πρώτης πόλης κλιματικής ουδετερότητας στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελεί μια οραματική άλλα όχι ανέφικτη πρόταση. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με τεχνογνωσία και όραμα θα μπορούσε να ενώσει τις παραγωγικές και πολιτικές δυνάμεις της πόλης και να συντονίσει το σχέδιο “Θεσσαλονίκη, κλιματικά ουδέτερη πόλη 2040”.
 • Προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους Σέιχ Σου με δράσεις για την προσβασιμότητα, τις δυνατότητες αναψυχής καθώς και την ασφάλεια εντός του δάσους.
 • Ενίσχυση αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), με υιοθέτηση μοντέλου ΟΑΣΑ.
 • Να καταστεί η Θεσσαλονίκη “θύρα” καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με αναδιάθρωση του ρόλου και της στρατηγικής στόχευσης της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), με τη δημιουργία προγράμματος κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων για τις σημαντικές υποδομές του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλονίκης (ΑΖΚ, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, Τhess Intec), με την ίδρυση παραρτήματος της Αναπτυξιακής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, και την ίδρυση παραρτήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΛΛΑΔΑ 2.0 εντός του ΥΜΑΘ για τα έργα που θα υλοποιηθούν στη Βόρεια Ελλάδα.

Για τους Μηχανικούς

 •  Ασφαλιστικά θέματα όπως τα γνωστά τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην διεκπεραίωση των ασφαλιστικών υποθέσεων, αφενός των ενεργών μηχανικών, αφετέρου των μηχανικών που έχουν ολοκληρώσει τον εργασιακό τους βίο και έχουν αιτηθεί την έκδοση οριστικής σύνταξης, σφάλματα στη διεκπεραίωση υποθέσεων παλαιών ασφαλισμένων ή άλλα που δημιουργούν προβλήματα στην χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας σε νέους κυρίως στην αγορά εργασίας μηχανικούς, το οξύτατο πρόβλημα της καθυστέρησης απονομής των συντάξεων, την ανάγκη πλήρους ψηφιοποίησης σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ασφαλιστικού βίου των μηχανικών, την ανάγκη διαλειτουργικότητας και επικοινωνία των εμπλεκόμενων τομέων ασφάλισης, για την βέλτιστη αξιοποίησης του διαδοχικού ή/και παράλληλου χρόνου ασφάλισης, κ.α.
 • Θέματα φορολογίας και μη μισθολογικού κόστους, για μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών, για μείωση μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων ώστε αυτές να μπορέσουν να προσελκύσουν έμπειρα στελέχη υψηλών προσόντων και μείωση ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων των μισθωτών μηχανικών του ιδιωτικού τομέα,
 • Θέματα Πιστοποίησης Τεχνικών Επαγγελμάτων  και Τεχνικής Παιδείας με την επισήμανση ότι το νέο σύστημα περιλαμβάνει προβλέψεις που βελτιώνουν την εικόνα της Τεχνικής/Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την καθιστούν περισσότερο ελκυστική ως επιλογή εκπαίδευσης, αλλά  στην τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση κυριαρχεί η παράδοξη επιλογή να αυξηθεί ο αριθμός των μηχανικών της υψηλότερης βαθμίδας τεχνικής ευθύνης, πέρα από τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και της Ελληνικής οικονομίας.

Στο Υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογραμμίζονται τέλος τα εξής: “Βασική αρχή για την οργάνωση της πυραμίδας του τεχνικού κόσμου είναι ότι το επίπεδο  ευθύνης θα πρέπει να αναλογεί στο επίπεδο σπουδών και τα προσόντα του κάθε επαγγελματία. Το ΤΕΕ δεν μπορεί να αποδεχθεί την παραβίαση αυτής της αρχής για τους διπλωματούχους μηχανικούς των Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών, πενταετών σπουδών επιπέδου integrated master Η μεταρρύθμιση των προηγούμενων χρόνων με την «αναβάθμιση» σχολών κατ’ όνομα, αντί επί της ουσίας, αύξησε τα τμήματα μηχανικών Ανωτάτης Εκπαίδευσης από 47 σε 71 και αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα προς την απαξίωση των σπουδών και των τίτλων των μηχανικών αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, σε μια πορεία που δυστυχώς είχε συνέχεια. Ακολούθησαν: ,Η αναγνώριση των πτυχίων των νέων τμημάτων, ως integrated master, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθ’ υπέρβαση της  διαδικασίας που προβλέπει ο Ν.4485/2017, αλλά και η μεταφορά από το ΤΕΕ, στο Υπουργείο Παιδείας, της αρμοδιότητας να αποφαίνεται σχετικά με την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων, όσων σπούδασαν θέματα μηχανικών σε κάποιο κολέγιο στην Ελλάδα ή στην ΕΕ,  με τα διπλώματα των Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών. Οι παραπάνω επιλογές υποτιμούν την αξία της ποιότητας, της πληρότητας και του επιπέδου των σπουδών των μηχανικών που αντιστοιχούν στο υψηλότερο επίπεδο τεχνικής ευθύνης.”

Δείτε ολόκληρο το Υπόμνημα ΕΔΩ