Search
Close this search box.

Προτάσεις βελτίωσης του ν. 4495/17 στον πρόεδρο του ΤΕΕ, από το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Έγγραφο που εμπεριέχει επισημάνσεις και βελτιωτικές προτάσεις που αφορούν στον ν. 4495/17 και στις διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών e-άδειες απέστειλε ο απερχόμενος πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας προς τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Γιώργο Στασινό.

Ο κ. Μπίλλιας υπογραμμίζει ότι παρότι σκοπός του συγκεκριμένου Νόμου ήταν να καθορίσει ένα νέο πλαίσιο κανόνων που αφορούν τη δόμηση – το οποίο στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, αντιμετωπίζοντας εν γένει τις αιτίες που συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη άναρχου και αυθαίρετου δομημένου περιβάλλον στη χώρα μας- αποσκοπώντας εν τέλει στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, τελικά, αυτό δεν επετεύχθη.

Μάλιστα, ο κ. Μπίλλιας τονίζει ότι «Όλα αυτά που συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν τον νόμο των 157 άρθρων, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να επιλύσουν, παρά να θεριέψουν το μείζον πρόβλημα που μας κατατρέχει τη συνεχή αντικατάσταση νόμων και να θρέψουν το τέρας  της πολυνομίας που παραμονεύει παντού».

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την επιστολή:

ΘΕΜΑ: Δυσλειτουργίες ν. 4495/17 και διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών e-άδειες.

Συνάδελφε Πρόεδρε

Ο νόμος 4495/17 αποτέλεσε και οφείλει να αποτελεί μια προσπάθεια θέσπισης νέων αλλά και βελτίωσης υφιστάμενων διατάξεων, για την συνολική ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν το δομημένο περιβάλλον.
Σκοπός του ήταν να καθορίσει ένα νέο πλαίσιο κανόνων που αφορούν τη δόμηση, το οποίο στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, αντιμετωπίζοντας εν γένει τις αιτίες που συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη άναρχου και αυθαίρετου δομημένου περιβάλλον στη χώρα μας, αποσκοπώντας εν τέλει στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.
Βασικοί κανόνες για την αποτελεσματική εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου Κανόνων και προτεινόμενων διατάξεων του παραπάνω νομοθετήματος –αλλά και όποιου νομοθετήματος επιθυμούμε την επιτελεστικότητα- πρέπει να είναι:
η κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας
η προσπάθεια επίσπευσης των διαδικασιών που ορίζονται από αυτήν καταργώντας παθογένειες και δυσλειτουργίες του παρελθόντος
η θέσπιση και λειτουργία μηχανισμών ελέγχου της ορθής εφαρμογής του και λειτουργίας των προτεινόμενων δομών
η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την επίτευξη όλων των προηγουμένων
Συνέβη όμως τελικά αυτό με τον Ν 4495/17;
Επιτεύχθηκαν ο σκοπός και οι στόχοι του αυτά τα σχεδόν δύο χρόνια ισχύος του και συγκεκριμένα από τις 3.11.2017; Απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα;Αντιμετωπίστηκε επαρκώς το πολύπλοκο και σύνθετο φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης (αίτια, ορθή καταγραφή, δίκαιη κατανομή προστίμων, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μηχανισμοί ελέγχου, πρόληψης και καταστολής του φαινομένου στο μέλλον);
Επισπεύτηκαν και απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες μελέτης, έγκρισης και εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού;
Με την ηλεκτρονική έκδοση των αδειών και άλλων διοικητικών Πράξεων, ως εφαρμόζεται με τις υπάρχουσες υλικές υποδομές των υπηρεσιών και το ανθρώπινο δυναμικό των Υπηρεσιών δόμησης και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, υπηρεσιών και Επιτροπών, επιταχύνθηκε τελικά η μακροχρόνια, δαιδαλώδης και επίπονη διαδρομή, μέχρι την έκδοσή τους;
Επιλύθηκε το μείζον πρόβλημα της πολυνομίας, των επικαλύψεων μεταξύ νομοθετημάτων, στενεύοντας τα περιθώρια των «κατά το δοκούν» ερμηνειών επί ειδικών και γενικών πολεοδομικών διατάξεων, σε σχέση και με τις προσθήκες ή διαγραφές παραγράφων ή και λέξεων, προσθήκες ή και τροποποιήσεις στα σημεία στίξης, ή στην αρίθμηση παραγράφων και υποπαραγράφων και άλλα πολλά επί άρθρων, εν μέσω πολλών και διαφορετικών ΦΕΚ ή σε ξεχωριστές εγκυκλίους που αναμασούν ή και τροποποιούν απολύτως παγιωμένες, μέχρι εχθές σωστές ερμηνείες, διαταράσσοντας την ήδη ευπαθή πολεοδομική ισορροπία, π.χ. δηλώσεων αυθαιρέτων, επηρεάζοντας πρόστιμα, συμβολαιογραφικές Πράξεις, άδειες λειτουργίας, την αξιοπιστία συναδέλφων αλλά και την ανάπτυξη εν τέλει της χώρας μας που δεινοπαθεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον;
Είναι προφανές, ότι η απάντηση είναι όχι.
Όλα αυτά που συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν τον νόμο των 157 άρθρων, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να επιλύσουν, παρά να θεριέψουν το μείζον πρόβλημα που μας κατατρέχει τη συνεχή αντικατάσταση νόμων και να θρέψουν το τέρας της πολυνομίας που παραμονεύει παντού.
Επίσης, αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε στην πληθώρα των υπουργικών Αποφάσεων που συμπληρωματικά οφείλουν να ψηφίζονται κάθε φορά, για να λειτουργήσει ο κάθε νόμος σε πλήρη ισχύ και να αντιμετωπίσει αυτά που κλήθηκε να αντιμετωπίσει βάσει και αυτής της αιτιολογικής του έκθεσης.
Επιπλέον το τοπίο, συμπληρώνεται από διευκρινίσεις, γνωμοδοτήσεις απόψεις και προφορικές ή γραπτές ερωταπαντήσεις, οι οποίες συνήθως αφορούν πολύ ειδικές περιπτώσεις ενώ η ευρύτερη εφαρμογή τους κρύβει παγίδες και κινδύνους για όλες τις πλευρές που καλούνται να εφαρμόσουν ή να ελέγξουν ή και απλώς να αποδεχτούν –με σκοπό κάποια περαιτέρω Πράξη- κάποια ερμηνεία ή εφαρμογή.
Εν ολίγοις φτιάχνουμε νόμους που είναι δύσκολο να εφαρμοσθούν λόγω πολυπλοκότητας και είναι εύκολο να παρερμηνεύονται λόγω ασάφειας. Υπερφίαλους, εξαιρετικά λεπτομερείς που μάλιστα κατόπιν ερωτημάτων αναλύονται –κακώς- ακόμη περισσότερο μέσω εγκυκλίων και γνωμοδοτήσεων, γεγονός που τους καθιστά πολλές φορές φωτογραφικούς και τέλος ακατανόητους και ανεπαρκείς, να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις. Νόμους που χωρούν αμφισβήτηση και που πολύ εύκολα επιτήδειοι θα μπορέσουν μεθοδευμένα να παρερμηνεύσουν ή να εκμεταλλευτούν ενώ λιγότερο ευέλικτοι, περισσότερο τυπικοί ή αναποφάσιστοι θα μπλοκαριστούν ή θα αποφασίσουν δώσουν ερμηνείες προς την πλευρά της ασφάλειας του νόμου ή ακόμη και της ανασφάλειάς τους, κατά περίπτωση.
Το σίγουρο είναι ότι οι νόμοι οφείλουν να καταρχήν να περνούν σαφές μήνυμα του λόγου για τον οποίο συντάσσονται, να ξεκαθαρίζουν τη σχέση του με το παρελθόν και όλη την παλαιά νομολογία που τους αφορά και να είναι δυνατόν να εφαρμόζονται άμεσα, γιατί κάθε προσωρινή εμπλοκή με το παρελθόν μιας νέας διαδικασίας έως ότου ψηφιστεί το σχετικό διάταγμα -που θα λύνει την όποια εκκρεμότητα της προς το παρόν εφαρμογής της- οδηγεί στην παροιμία «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» με ότι σύγχυση, καθυστέρηση ή και εμπλοκή, αυτό συνεπάγεται.
Παρακάτω ενδεικτικά αναφέρονται σημεία επί του νόμου στα οποία απαιτείται άμεσα να επιλυθούν, καθώς πληθώρα ερωτήσεων καταφθάνουν στο Τμήμα μας από συναδέλφους ιδιώτες μηχανικούς αλλά και υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, συμβολαιογράφους, πολίτες ιδιοκτήτες ακινήτων και άλλων stakeholders στα ακίνητα, μεσιτών, επενδυτών κ.α.
Παράλληλα, παρατίθενται απόψεις και προτάσεις του Τμήματός μας, για τα ζητήματα αυτά.
Συγκεκριμένα:
Η σύσταση των Παρατηρητηρίων, όλων των βαθμίδων και των υπολοίπων Επιτροπών που αναφέρονται στον νόμο και που δεν έχουν ακόμη συσταθεί μετά από σχεδόν 2 χρόνια ισχύος του.
Άποψή μας αποτελεί, ότι η εύρυθμη λειτουργία τους μπορεί να διασφαλίζεται μόνο με:
Τον σαφή καθορισμό και διαχωρισμό αρμοδιοτήτων
Τον καθορισμό χρονικών περιθωρίων εξέτασης των υποθέσεων και της λήψης Αποφάσεων (με σαφείς οδηγίες ανάγκης για ενδεχόμενη παράταση, αιτιολογημένη και μόνο σε περιπτώσεις πολύ ειδικών θεμάτων ή λόγω ανώτερης βίας)
Τη δυνατότητα/δικαίωμα επανεξέτασης και επανελέγχου Απόφασης από δευτεροβάθμιο Όργανο
Επιπλέον, απαιτείται σαφής διατύπωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Επιτροπών και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με δηλώσεις αυθαιρέτων επί διατηρητέων ή σε Παραδοσιακούς Οικισμούς, ιστορικά κέντρα κλπ με έμφαση σε τυχόν εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης όπου επιτρεπόταν η δόμηση και συγκεκριμένα εργολαβική οικοδομή χωρίς κανένα στοιχείο διατήρησης όπου στο δώμα και δίπλα στην απόληξη του κλιμακοστασίου μπορεί να κατασκευάστηκε αποθήκη, ή να «έκλεισε» φωταγωγός απ’ αρχής κατασκευής ή και άλλες αυθαιρεσίες τέτοιου τύπου, για τις οποίες σε κάποιες περιπτώσεις ζητούνται γνωμοδοτήσεις, στην πραγματικότητα έξω από την εν γένει φιλοσοφία του νόμου, απλώς δημιουργώντας φόρτους, κωλύοντας κάθε διαδικασία και εξέτασης ουσιαστικών υποθέσεων από τις εν λόγω Επιτροπές (επισυνάπτεται το με ΑΠ 1274/27-3-2019 έγγραφο του Τμήματός μας, που αφορά το συγκεκριμένο θέμα).
Προτείνεται, λοιπόν με νέα διατύπωση, ξεκάθαρα να προκύπτουν τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση Επιτροπής σε περιπτώσεις δηλώσεων αυθαιρέτων, κατά τα παραπάνω, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον προβλήματα και εμπλοκές, λόγω παρερμηνειών της σχετικής νομολογίας (άρθρο 116 ν. 4095/17, άρθρο 34 ν. 4546/2018 ως ισχύει από 12-6-2018, άρθρο 227 ν. 4610/2019 ως ισχύει από 7-5-2019).
Η επίλυση του πολύ σοβαρού θέματος των χωρίς σύσταση εξ’ αδιαιρέτου αυθαιρέτων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις «αδόμητων» ποσοστών και να διευκρινισθεί ο τρόπος με τον οποίο οφείλουν να αντιμετωπίζονται στην περίπτωση που έχουν γίνει επί μέρους δηλώσεις π.χ. με το άρθρο 34 του ν 4315/2014 που ρητά καταργήθηκε με τον ν. 4495/17, ή μόνο για τη διαγραφή προστίμου σε κάποια από τα εξ’ αδιαιρέτου κτίσματα αγρού ή και άλλες κατά περίπτωση δηλώσεις.
Τοποθετούμαστε επί του παραπάνω ζητήματος, με πλήρη επίγνωση της ιδιαιτερότητας και της δυσκολίας που χαρακτηρίζει αυτού του είδους τις ιδιοκτησίες, με πλήθος αυθαίρετα και πολλούς συνιδιοκτήτες, η πλειοψηφία των οποίων θεωρεί τον εαυτό του ιδιοκτήτη κτίματος που με δικές του δαπάνες ανέγειρε και που συνήθως δυσκολεύεται να αντιληφθεί τη συνιδιοκτησία, ως το ιδιοκτησιακό του δικαίωμα, που κατά το νόμο κατέχει.
Καταρχήν, τασσόμαστε υπέρ της επαναφοράς του δικαιώματος σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας, στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχές, Οι όροι όμως και οι προϋποθέσεις που τίθενται, πολύ συχνά είναι δύσκολο έως ανέφικτο να ικανοποιηθούν.
Να σημειωθεί ότι δεν αναφερόμαστε στα απαραίτητα ποσοστά συναίνεσης συνιδιοκτητών για να προβούν σε σύνταξη προσυμφώνου σύστασης και να αυτονομηθούν καταρχήν μέχρι την οριστική σύσταση, όπου η διαδικασία θα ολοκληρωθεί, ούτε στο ποσοστό συμφωνίας 65% για να κατατεθεί Αγωγή με σκοπό τη σύσταση, στα οποία οφείλουν σε κάθε περίπτωση, να συμμορφώνονται.
Αναφερόμαστε σε υφιστάμενα ζητήματα τα οποία καθημερινά τίθενται στο τμήμα μας, οδηγώντας μηχανικούς και ιδιοκτήτες, κυριολεκτικά, σε αδιέξοδο.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Επί μέρους δηλώσεις αυθαιρέτων σε χωρίς σύσταση εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες, από τον ν. 4014/11 έως και σήμερα, από διαφορετικούς ή και τον ίδιο μηχανικό, σε ξεχωριστά αρχεία στο στάδιο Υπαγωγής ή και Οριστικής Υπαγωγής.

Δηλώσεις αυθαιρέτων κατασκευών/χρήσεων για τις οποίες υπήρχε καταλογισμένο πρόστιμο και ορθά κατά την Εγκύκλιο 3 του ν. 4178/13 αλλά και κατά τον ν. 4495/17 οι φερόμενοι ιδιοκτήτες προέβησαν σε δηλώσεις, για τη διαγραφή και μόνο του προστίμου, επομένως συνεχίζουν αυτές να χαρακτηρίζονται ως αυθαίρετες, ενώ με διάφορες περιρρέουσες ερμηνείες, αυτές να θεωρούνται από τακτοποιημένες ως μη τακτοποιημένες με ή χωρίς τον κίνδυνο να τους καταλογισθεί νέο πρόστιμο κ.α. γεγονός που προκαλεί σύγχυση σχετικά με την κατάστασή τους και που πολλές φορές προκαλεί την αποστασιοποίησή των ιδιοκτητών από οποιαδήποτε συλλογική διαδικασία δήλωσης, σύστασης κλπ με τους άλλους συνιδιοκτήτες.

Δηλώσεις αυθαιρέτων βάσει της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4315/14, κατά την οποία ακόμη και χωρίς την ύπαρξη καταλογισμένου προστίμου δίνονταν η δυνατότητα σε επιμέρους αυθαίρετα σε εξ’ αδιαιρέτου άρτια και οικοδομήσιμα αγροτεμάχια να γίνονται μεμονωμένες δηλώσεις, υπό προϋποθέσεις. Από τα συμφραζόμενα και συγκεκριμένα από την παρ. 1 του ίδιου άρθρου που έδινε κάποιες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας σε αυτά, διαφαινόταν και πάλι ότι η δήλωση αφορούσε μη επιβολή προστίμου και όχι τακτοποίηση, ή σε κάθε περίπτωση κάτι το οποίο ενώ ήταν ασαφές ως προς το αποτέλεσμα, έχει δημιουργήσει ακόμη μια κατηγορία αποστασιοποιημένων συνιδιοκτητών που τελικά δύνανται να μπλοκάρουν τη διαδικασία.

Αδόμητα ποσοστά: Το μεγαλύτερο εμπόδιο όλων, αποτελούν οι αδόμητοι συνιδιοκτήτες. Ακόμη κι αν όλοι συμφωνήσουν, στην πραγματικότητα δεν γίνεται σύσταση όταν υπάρχουν αδόμητοι. Δεν ψηφίστηκε ποτέ η σχετική υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στον νόμο, περί σύστασης «…ανεξαρτήτως αν έχουν ανεγερθεί οικοδομήματα μέχρι τις 28/7/2011, εφόσον επιτρέπεται η διάσπαση όγκου του κτιρίου…»

Η παρ.4 του άρθρου 98 ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.34 του άρθρου 34 ν. 4546/2018 και ισχύει από 12/6/2018 και 4. «4. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, ή σε κτίσμα χωρίς σύσταση οροφοκτησίας εντός σχεδίου πόλεως, ανεξαρτήτως ποσοστού συγκυριότητας, αυθαίρετων κτισμάτων ή νόμιμων κτισμάτων με αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ή αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης μπορούν να ζητούν την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 κ.επ, . ανεξαρτήτως της σύμφωνης γνώμης των λοιπών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων…». Ερμηνεύτηκε ως απαγόρευση για τη δήλωση του συνόλου των αυθαιρέτων, σε -εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού- εξ’ αδιαιρέτου, από κάποιον ή κάποιους εκ των συνιδιοκτητών, δυσχεραίνοντας περισσότερο καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση.
Η Απόφαση, είναι Πολιτική. Επιθυμούμε τελικά την τακτοποίηση αυτής της κατηγορίας αυθαιρέτων, ή απλώς την κατεδάφισή τους, πράγμα που θα ήταν αποδεκτό μεν, καθώς δεν οφείλουν να τακτοποιούνται τα πάντα, θα ξεσήκωνε όμως κύμα αντιδράσεων καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των νόμων των αυθαιρέτων, συνεχίζουν γίνονται δηλώσεις περισσότερο, λιγότερο, ή σχεδόν σωστές δημιουργώντας την ψευδαίσθηση στους ιδιοκτήτες ότι τακτοποιούν, ή βρίσκονται πολύ κοντά στο να τακτοποιήσουν τελικά την κατοικία που χρόνια νέμονται κατέχοντας κάποιο εξ’ αδιαιρέτου ποσοστό, σε κάποιο αγροτεμάχιο.
Συγκεκριμένα προτείνουμε:
Να καταστεί απολύτως σαφές ότι κατά ισχύοντα, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τμηματικών δηλώσεων στα ακίνητα πέραν από τη διαγραφή προστίμων των συγκεκριμένων περιπτώσεων που αναφέρει ο νόμος ουδεμία συμβολαιογραφική Πράξη, δύναται να υλοποιείται. Οτι ακόμη και αυτοί από τους οποίους διαγράφηκαν τα καταλογισμένα πρόστιμα, καθώς στην πραγματικότητα δεν αφορούσαν μόνο τους ίδιους αλλά όλους τους συνιδιοκτήτες, στην πραγματικότητα είναι εν δυνάμει συνοφειλέτες στο πρόστιμο που αφορά το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών στο συνολικό αγροτεμάχιο, καθώς κατέχουν ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου –χωρίς κανενός είδους σύσταση- σε αυτό.
Θα πρέπει λοιπόν με κάποιον τρόπο να συνεννοηθούν, συνενώνοντας δηλώσεις, διορθώνοντας κατά περίπτωση και επανυπολογίζοντας πρόστιμα να φτάσουν στο ζητούμενο, τη μία δήλωση ανά ιδιοκτησία και κατά τη γνώμη μας με αιτούντες όλους ή και κάποιους ή και μόνον κάποιον τον επιμελέστερο αυτών.
Αναγνωρίζοντας όμως την τεράστια αναταραχή που θα δημιουργούσε η παραπάνω κατάσταση, θα μπορούσαμε να προτείνουμε ίσως και ως διαδικασία την τροποποίηση των επιμέρους δηλώσεων και τη συσχέτισή τους με τις άλλες του αυτού αγροτεμαχίου, η οποία ρητά θα αναφέρεται στην τεχνική έκθεση που συνυποβάλλεται. Το αποτέλεσμα θα ήταν σωστά συνολικά πραγματοποιούμενα μεγέθη, αλλά και ορθά επιβεβλημένα πρόστιμα, χωρίς ανακλήσεις δηλώσεων και συμψηφισμούς.
Επιπλέον, το πρόβλημα των αδόμητων ποσοστών θα μπορούσε να λυθεί με θέσπιση διαδικασιών αποζημίωσης για αυτούς που πλέον δεν υφίστανται μέτρα να δομήσουν, ή νομοθετικά με την ψήφιση της σχετικής υπουργικής Απόφασης που προαναφέρθηκε και θα επιτρέψει κάθετη ακόμη και χωρίς την ύπαρξη κτισμάτων πριν το 2011.
Εν κατακλείδι το εξαιρετικά πολύπλοκο των εξ’ αδιαιρέτου χωρίς σύσταση ιδιοκτησιών, ζήτημα, το οποίο με την πάροδο των ετών, αντιμετωπίστηκε πρόχειρα και πυροσβεστικά, οφείλει να επιλυθεί με περισσή προσοχή και λήψη Πολιτικών Αποφάσεων για αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων με την ευαισθησία όσο και με την απαιτούμενη αυστηρότητα, κατά περίπτωση.

Η παροχή διευκρινίσεων πάνω σε ζητήματα που αφορούν Βεβαιώσεις μηχανικών χωρίς αυθαιρεσίες όπως για παράδειγμα η «Βεβαίωση αέρινης στήλης» και πώς αυτού του τύπου η Βεβαίωση οφείλει να αντιμετωπίζεται από το Μηχανικό αλλά και ποιος θα πρέπει να είναι ο έλεγχος που οφείλει να διενεργείται.
Παράδειγμα: Κατέχει κάποιος ποσοστό του αέρα σε μια οικοδομή. Έτερος συνιδιοκτήτης κατασκεύασε αποθήκη στο επίπεδο του δώματος της οικοδομής. Η κατασκευή της αποθήκης επί κοινοχρήστου, αφορά το σύνολο των συνιδιοκτητών και μόνο από όλους ή με την απαιτούμενη συναίνεση, θα μπορούσε από κάποιον να δηλωθεί, και μάλιστα μόνο για τη χρήση και χωρίς να διασφαλίζει στον αιτούντα ιδιοκτησιακό δικαίωμα, για το οποίο υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις.
Επομένως εκτιμούμε πως μπορεί να δίνεται η βεβαίωση, καθώς ο αέρας θα αφορά μελλοντική ανέγερση υπό νόμιμες προϋποθέσεις.
Η βεβαίωση αυτή όμως ίσως θα πρέπει να είναι διαφορετική καθώς από το λεκτικό των υπαρχόντων βεβαιώσεων δεν υπάρχει κάποια που φαίνεται να εναρμονίζεται με το εν λόγω, βεβαιωθέν.

Η αποσαφήνιση της έκδοσης ή όχι βεβαίωσης ν. 4495/17, στην περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων εργασιών για τις οποίες όφειλε να εκδοθεί Έγκριση Μικρής Κλίμακας, όπως προκύπτει από τις τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου. Η εν λόγω διευκρίνιση απαιτείται καθώς αν μπορεί να δίδεται η Βεβαίωση για δικαιοπραξία χωρίς σχετική δήλωση αυθαιρέτων, ποιο είναι το νόημα δυνατότητας νομιμοποίησης Εργασιών Μικρής Κλίμακας, με την αντίστοιχη διοικητική Πράξη κατά τον ν 4495/17;
Κατά αναλογία, πρέπει να δοθεί διευκρίνιση σχετικά με περιπτώσεις ύπαρξης πολεοδομικών παραβάσεων και αυθαιρεσιών κατ. ΙΙΙ όπου μετά τις αλλαγές στον ν. 4495/17 μπορεί να δίδεται βεβαίωση νομιμότητας, χωρίς σχετική δήλωση αυθαιρέτων και πώς οφείλει να αντιμετωπίζεται όταν αυτές συνυπάρχουν μαζί με άλλες που χρήζουν δήλωσης. Μπορούμε λοιπόν να συντάσσουμε δηλώσεις αυθαιρέτων εξαιρώντας τες;
Πρόταση: Ζητούμε να αποδεσμευτεί η ύπαρξη κατηγ. ΙΙΙ από τη δήλωση αυθαιρέτων, καθώς με την εν λόγω αποδέσμευση θα εκλείψει η παραπάνω ασυνέπεια και ισότιμα θα αντιμετωπίζεται η ύπαρξή της, μεμονωμένα είτε με τη συνύπαρξη άλλων αυθαιρεσιών (για την εφαρμογή του συγκεκριμένου, θα πρέπει ενδεχομένως να επανεξεταστούν οι περιπτώσεις της κατηγ. ΙΙΙ).
Το ίδιο θεωρούμε ότι θα πρέπει να ισχύσει και για τις περιπτώσεις ύπαρξης αυθαίρετων εργασιών για τις οποίες όφειλε να εκδοθεί Έγκριση Μικρής Κλίμακας.
Να μπορεί να δίνεται η βεβαίωση –καθώς ούτως ή άλλως κάποιες από αυτές τις αυθαιρεσίες πραγματικά είναι συχνά δύσκολο ακόμη και να διαπιστωθούν- με την υποχρέωση στην ταυτότητα του κτιρίου να επισημαίνονται οι συγκεκριμένες αποκλίσεις μικρές παραβάσεις και εργασίες.

Η υποχρέωση για συναίνεση να αντιμετωπίζεται ομοίως, ανεξαρτήτως του τύπου αυθαιρεσίας: ρύθμιση, έκδοση αδείας κλπ).
Δεν είναι δυνατόν να γίνεται δεκτή ένταξη αυθαιρέτου προς έκδοση αδείας, με 51% συναίνεση και στην επόμενη φάση της έκδοσης άδειας νομιμοποίησης, η απαίτηση συναίνεσης να πολλαπλασιάζεται έως ποσοστού 100% και μάλιστα χωρίς αυτό να προκύπτει από τον νόμο.

Η αποσαφήνιση, και πάλι επί του θέματος των συναινέσεων, σε ότι αφορά τη σχετική υποχρέωση για ένταξη ενός αυθαιρέτου σε σχέση με Πράξη που αφορά την τροποποίηση των ποσοστών ιδιοκτησίας. Να καταστεί σαφές ότι η απαίτηση συναίνεσης, είναι διαφορετική καθώς αφορά διαφορετικά ζητήματα.
Για την υπαγωγή δεν ζητείται καθόλου συναίνεση ή ζητείται συναίνεση ποσοστού 51% και πάνω, όπου αυτή απαιτείται. Με την περαίωση ή και οριστική υπαγωγή του, η βεβαίωση εκδίδεται. Η μέχρι εδώ διαδικασία δεν δημιουργεί και δεν θίγει ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
Στην περίπτωση που ζητηθεί τροποποίηση των ποσοστών ιδιοκτησίας, αυτό αποτελεί συμβολαιογραφική διαδικασία και κατά τη σχετική πληροφόρηση που έχουμε απαιτείται ποσοστό συναίνεσης 100%, το οποίο όμως δεν αφορά τη δήλωση και κατ’ επέκταση τον μηχανικό.

Η σαφής περιγραφή της διαδικασίας αλλαγής χρήσης τακτοποιημένων χώρων όχι μόνο ως προς τις επιτρεπόμενες εργασίες και την επιτρεπόμενη χρήση (αυτά λίγο ως πολύ έχουν διευκρινισθεί), αλλά ως προς την ουσία που είναι η υπέρβαση των επιτρεπομένων μεγεθών.
Συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει ότι η αλλαγή χρήσης επιτρέπεται σε χρήση επιτρεπτή στην περιοχή (μετά από βεβαίωση της οικίας ΥΔΟΜ), με την πληρωμή τουλάχιστον του 30% του προστίμου, όπως απαιτείται εξάλλου για κάθε διοικητική Πράξη.
Πολύ συχνά τίθεται από υπηρεσίες το θέμα αν αυτή η αλλαγή χρήσης απαγορεύεται στην περίπτωση υπέρβασης συντελεστών π.χ. δόμησης κ.α., Θα πρέπει λοιπόν, η αλλαγή χρήσης να αφορά σύννομο αυθαίρετο για να μπορούμε να προχωρήσουμε, αν υποθέσουμε ότι ισχύουν οι προηγούμενες απαγορεύσεις. Εύλογα μάλλον τότε διερωτόμαστε, γιατί γίνεται αναφορά σε πρόστιμο (που μάλιστα θα πρέπει να έχει πληρωθεί το 30% τουλάχιστον για να αλλάξει η χρήση) και όχι μόνο σε παράβολο, το οποίο είναι αυτό που πληρώνεται στην περίπτωση δήλωσης των σύννομων για νομιμοποίηση; Κι επιπλέον δεν είναι ήδη είναι γνωστό ότι στην περίπτωση που η αλλαγή χρήσης μπορεί να αφορά μόνο σύννομο αυθαίρετο, μετά από τη νομιμοποίησή του, ως νομίμως υφιστάμενο μπορεί ούτως ή άλλως να αλλάξει χρήση σε άλλη επιτρεπόμενη στην περιοχή;
Εκτιμώντας ότι η αλλαγή επιτρέπεται και στις περιπτώσεις υπέρβασης –καθώς αυτό έχει ήδη κατά κάποιον τρόπο «θεραπευτεί» με την πληρωμή προστίμου- παρακαλούμε για τη σχετική διευκρίνιση, καθώς οι αλλαγές χρήσης στα τακτοποιημένα φαίνεται να μην προχωρούν.

Οι παράλληλες διοικητικές Πράξεις, π.χ. αποπεράτωση αυθαιρέτου και αναθεώρηση αδείας. Πως μπορεί να εκδίδεται αποπεράτωση αυθαιρέτου σε μια άδεια που είναι σε ισχύ; Εγκύκλιος του 4178/13, όριζε ως διαδικασία, πρώτα την έκδοση της άδειας αποπεράτωσης κατόπιν ολοκλήρωση του αυθαιρέτου και μετά την ολοκλήρωση του νομίμως υφισταμένου τμήματος του κτιρίου. Αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί.
Προτείνεται, στην περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας να αρκεί η αναθεώρηση, όπου θα αναθεωρείται η άδεια μεταξύ άλλων για τη δήλωση αυθαιρέτων και κατόπιν να αποπερατώνεται το κτίσμα επί του συνόλου, ενώ ή άδεια αποπεράτωσης να συνεχίσει υφίσταται για τα μη αποπερατωμένα απολύτως αυθαίρετα, ως η κατάλληλη διοικητική Πράξη για την αποπεράτωσή τους.

Το τεράστιο ζήτημα της εκπόνησης μελέτης Στατικής Επάρκειας, όπου αυτή απαιτείται, καθώς η εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ σε πολλές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στα εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα, τείνει να γίνει αδύνατη. Επίσης καθώς η Στατική Επάρκεια οφείλει να αφορά το σύνολο του φέροντα οργανισμού, πώς είναι δυνατόν να προκύπτει η εν λόγω απαίτηση σε κάποιες από τις ιδιοκτησίες ενός συνόλου συστημένων ιδιοκτησιών σε ένα κτίριο, με ότι αυτό συνεπάγεται;
Είναι σίγουρο πως θα πρέπει με άλλον τρόπο να αντιμετωπισθεί, η απαραίτητη κατά τα λοιπά, Απαίτηση για να αποφέρει και το σωστό αποτέλεσμα, π.χ. στην ταυτότητα κτιρίου και αφού έχει δηλωθεί το σύνολο των αυθαιρεσιών στο κτίριο, για την αποφυγή σφαλμάτων και επί της ουσίας εφαρμογή της.
Παράδειγμα: Σε οικοδομή με τέσσερα διαμερίσματα, κάθε οριζόντια ιδιοκτησία έχει αυθαίρετο που εντάσσεται στις εξαιρέσεις από Στατική Επάρκεια, ας πούμε επέκταση 10μ2. Στο σύνολο όμως του κτιρίου και αν σε αυτό δεν είχε λάβει χώρα σύσταση ιδιοκτησίας οι υπερβάσεις θα ήταν 40μ2 και ο έλεγχος στατικής Επάρκειας θα ήταν απαραίτητος. Κατά τη γνώμη μας, στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος κρίνεται απαραίτητος και στις 2 περιπτώσεις, ανεξαρτήτως ύπαρξης σύστασης ή μη. Την ασφάλεια στους διαμένοντες επιφέρει ο έλεγχος Επάρκειας και όχι η σύσταση ιδιοκτησίας, και αυτό οφείλει να αποτελεί και το ουσιώδες, προς διερεύνηση.

Αυθαίρετες κατασκευές σε δημόσιους χώρους. Να ξεκαθαριστεί η δυνατότητα του τελέσαντα την αυθαιρεσία να αποκαταστήσει με κατεδάφιση το δημόσιο, κοινό συμφέρον με ή χωρίς ήδη καταλογισμένο σε αυτόν πρόστιμο. Η εν λόγω διαδικασία θα αφορά μόνο αποκατάσταση της αυθαιρεσίας ή και διαγραφή προστίμου, εφόσον υπήρχε από προγενέστερη θυροκόλληση. Το αν υπήρχε ή δεν υπήρχε καταλογισμένο πρόστιμο είναι το έλασσον, μπροστά στην πρόθεση για αποκατάσταση του αυθαιρέτου από μέρους του αυθαιρετούντα. Υπήρξε περίπτωση αυθαιρέτου εντός οικοπέδου και εκτός αυτού στον δημόσιο κοινόχρηστο χώρου, που ΥΔΟΜ του επέτρεπε να δηλώσει προς κατεδάφιση το εντός του οικοπέδου τμήμα, αλλά όχι το εκτός δηλ αυτό επί του κοινοχρήστου λέγοντας ότι δεν του ανήκει ώστε να δύναται να το εντάξει προς κατεδάφιση στη δήλωση. Αποτέλεσμα: Παραμονή του αυθαιρέτου στο δημόσιο κοινόχρηστο! Ζητούμε να διευκρινισθεί ότι στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η τακτοποίηση του αυθαιρέτου και όχι η κατεδάφιση και αποκατάσταση του δημόσιου κοινοχρήστου.

Οι Νομιμοποιήσεις των σύννομων τμημάτων με τον ν. 4546/2018, σχετικά με το πότε πρέπει να υποβάλλεται η τεχνική έκθεση μηχανικού για στατική επάρκεια και αυτοτέλεια του σύννομου τμήματος μετά την απομάκρυνση – κατεδάφιση του συνδεδεμένου στατικά μη σύννομου τμήματος από το στατικά εξαρτημένο σύννομο τμήμα του κτιρίου.
Δεν προκύπτει σαφώς πότε πρέπει να συντάσσεται αλλά και ούτε και τι πρέπει να περιλαμβάνει. Θα πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις.
Η επίλυση του ζητήματος ανάρτησης συστήματος εύρεσης αεροφωτογραφιών, μεγαλύτερη ευελιξία στην απόδειξη παλαιότητας, ίσως και με ιδιωτικά κατά περίπτωση έγγραφα.

Η διευθέτηση προβλημάτων λογισμικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική έκδοση αδειών, e-άδειες (παρατίθεται σχετικό παράρτημα, όπως μας παραδόθηκε από ΥΔΟΜ του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Η επανεξέταση της Εγκυκλίου 2/31-5-2019. Η εφαρμογή της δημιουργεί ζητήματα ασυμβατότητας και ασυνέχειας με την προγενέστερη σχετική νομολογία και πολλά προβλήματα εφαρμογής. Προτείνουμε να αναθεωρηθεί.

Η διασφάλιση δυνατότητας για επικοινωνία με το υπουργείο με σκοπό την εξέταση και ερμηνεία για αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων (δίχως κατάχρηση της παραπάνω δυνατότητας και περιπτωσιολογία).

Τα παραπάνω ζητήματα επιλέχθηκαν μεταξύ των υπολοίπων που τίθενται καθημερινά στην υπηρεσία μας, ως κάποια από τα συχνότερα που συναντώνται, μεταξύ άλλων τα οποία ταλαιπωρούν και προβληματίζουν ελεγκτικές αρχές, μηχανικούς υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες, συμβολαιογράφους και πολίτες που καλούνται να διευθετήσουν πολεοδομικά, συμβολαιογραφικά ή ιδιοκτησιακά εν γένει ζητήματα.
Έχοντας εντοπίσει και άλλα επιμέρους προβλήματα να συνεχίζουν να υφίστανται επί των δηλώσεων, όπως αντιμετώπιση αυθαίρετου ύψους, σοφίτες, ειδικές περιπτώσεις χωροθέτησης αυθαιρέτων με ή χωρίς οικοδομική άδεια, κτισμάτων που πατούν σε όμορα οικόπεδα, ζητήματα ανακλημένων αδειών που δεν αντιμετωπίζονται στον νόμο σε σχέση και με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες Δασαρχεία κλπ, επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω επικοινωνία.
Πεποίθησή μας αποτελεί ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται σημαντική προσπάθεια, από όλους τους εμπλεκόμενους, για την επίλυση του τεράστιου προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης στη χώρα μας. Η επίλυση αυτή, τόσο με τη διευθέτηση της υπάρχουσας αυθαίρετης δόμησης όσο και με τις διαδικασίες ελέγχου που επιβάλλονται για την αποφυγή δημιουργίας μιας νέας γενιάς αυθαιρέτων, εξίσου επιβαρυντικής για το περιβάλλον, εκτιμούμε ότι θα οδηγήσει μελλοντικά, στο θεμιτό αποτέλεσμα δηλ. στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.
Απαιτούνται όμως διορθωτικές κινήσεις και νομοθετικό υπόβαθρο τέτοιο που να μην ευνοεί παρερμηνείες και αμφισβητήσεις. Απαιτούνται διευκρινήσεις, σαφείς οδηγίες εφαρμογής και έκδοση των υπουργικών Αποφάσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για να λειτουργήσει ο νόμος σε πλήρη ισχύ.

Το Τμήμα μας, από την πλευρά μας, τίθεται στη διάθεση του υπουργείου να συνδράμει σε οποιοδήποτε βαθμό μας ζητηθεί και περαιτέρω συνεργασία.

Συναδελφικά

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Πρόεδρος

Πάρις Μπίλλιας

Συνημμένο:
Προτάσεις θεμάτων για τη βελτίωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-adeies

Κοινοποίηση:
Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
Αμαλιάδος 17, 115 23, Αθήνα
Τηλ: 210 6475101, 210 6475103
Email: gramchora@prv.ypeka.gr

Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 29, 115 23 Αθήνα
Τηλ.: 2106430571
Fax: 210 6465945

ΤΕΕ, Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

Εσωτερική διανομή: ΤΕΕ Φ (Χρον. αρχείο, ΤΕΕ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-adeies

Το πληροφοριακό υλικό του συστήματος e-adeies θα πρέπει να είναι ικανό να εξάγεται προς άλλα λογισμικά προγράμματα (δυνατότητα διασύνδεσης της πλατφόρμας e-adeies με άλλα προγράμματα, π.χ. gis, ΣΗΔΕ κλπ)
Αναγκαίος είναι ο αποκλεισμός, μέσω της ίδιας της πλατφόρμας, αιτημάτων που λανθασμένα καταχωρούνται στο σύστημα ενώ απευθύνονται σε άλλες Πολεοδομίες άλλων Δήμων. Θα μπορούσε να υπάρχει ως φίλτρο ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής του ακινήτου, που να αποκλείει την πρόοδο καταχώρισης στοιχείων εφόσον προκύψει ότι αυτός ο ταχυδρομικός κώδικας δεν αφορά στον δηλούμενο Δήμο.
Το χωρίο των παρατηρήσεων κατά τον έλεγχο του αιτήματος, δεν έχει καλή ορατότητα, δεν προσαρμόζεται στην οθόνη και για εκτυπωθεί (αν απαιτείται) πρέπει να προσαρμόσει ο χειριστής όλο τον πίνακα τροποποιώντας τον. Πολλές φορές κόβεται το κείμενο αν δεν τροποποιηθεί σωστά. Θα ήταν καλό το χωρίο των παρατηρήσεων να αποτελεί ξεχωριστό window, όπου και θα εκτυπώνεται ξεχωριστά.
Κατά την μεγέθυνση των σχεδίων αλλά και όλων των σελίδων της οθόνης δεν υπάρχει η δυνατότητα της εποπτείας όλης της οθόνης μέσω pan ή άλλου τρόπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση και τις συνεχόμενες μεγεθύνσεις-σμικρύνσεις της οθόνης προκειμένου να έχουμε εικόνα. Ιδίως άτομα, ακόμη και με συνήθεις παθήσεις όρασης, έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα.
Η επανυποβολή στοιχείων από τον ιδιώτη μηχανικό κατόπιν παρατηρήσεων από τον ελεγκτή, θα μπορούσε να σηματοδοτείται με κάποιο διακριτό τρόπο (ειδοποίηση, καμπανάκι, θαυμαστικό κλπ) και όχι να συμπεραίνεται μόνο από την ημερομηνία υποβολής, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, που προϋποθέτει αναζήτηση.
Η επανυποβολή στοιχείων από τον ιδιώτη μηχανικό κατόπιν παρατηρήσεων από τον ελεγκτή, στερεί τη δυνατότητα από τον τελευταίο να συντάξει επιπλέον παρατηρήσεις λόγω πιθανής παράλειψης στο πρώτο στάδιο. Η δυνατότητα δίνεται παρά μόνο μετά την επανυποβολή στοιχείων από τον ιδιώτη μηχανικό, πράγμα που δημιουργεί μια καθυστέρηση και μια αγκύλωση στη δουλειά του ελεγκτή. Βεβαίως η καταγραφή επιπλέον παρατηρήσεων σε δεύτερο χρόνο από τον ελεγκτή, πρέπει πάντα να αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα, πάντως δεν αποκλείεται να προκύψει στην πορεία.
Δίνεται η δυνατότητα από το σύστημα e-adeies να μην τηρείται η απαιτούμενη σειρά των ελέγχων (μετάβαση σε επόμενο στάδιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το προηγούμενο), με συνέπεια, όταν καθυστερεί για ουσιαστικούς λόγους ο προηγούμενος έλεγχος, να δημιουργούνται αξιώσεις στο θέμα της διεκπεραίωσης του αιτήματος, παρά το γεγονός ότι ενδέχεται, οι παρατηρήσεις του προηγουμένου σταδίου, να ανατρέπουν τελικώς το δικαίωμα λήψης της αιτούμενης πράξης. Επίσης πολλές φορές είναι δυνατή η έκδοση πράξης από το σύστημα μετά από την παράλειψη κάποιου σταδίου ελέγχου οριστικά.
Προτείνεται η εισαγωγή πεδίου διασύνδεσης, στη φόρμα των αιτήσεων, με το ΕΦΚΑ. . Με τον τρόπο αυτό η ενημέρωση θα γίνεται αυτόματα κατά το στάδιο υποβολής και οριστικοποίησης της αίτησης στο σύστημα.
Προτείνεται η δημιουργία και αποστολή στις ΥΔΟΜ, του συνόλου του πληροφοριακού υλικού που υποβάλλεται σε κάθε αίτηση. Η ενέργεια αυτή μπορεί να γίνεται σε ετήσια βάση.
Εντοπίζεται αναντιστοιχία που προκαλεί σε αρκετές περιπτώσεις δυσλειτουργία στην Υπηρεσία, με τον τρόπο αριθμοδότησης των αιτήσεων. Παρατηρείται συγκεκριμένα ότι, αίτηση που έχει υποβληθεί μια ημέρα μπορεί να πάρει μικρότερο αριθμό από άλλη που υποβλήθηκε την προηγούμενη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ασάφεια κατά την επαλήθευση του ελέγχου ταυτοποίησης των αδειών. Δεν μπορεί λοιπόν με ακρίβεια να διαπιστωθεί εάν το σύνολο των αδειών έχουν αποσταλεί στον ΕΦΚΑ ή να επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση συλλογής στοιχείων, εφόσον η έννοια του αύξοντος αριθμού (α/α) δεν διασφαλίζεται. Η εν λόγω δυσλειτουργία δεν μπορεί να αποκατασταθεί από τον χρήστη, αφού το εργαλείο αναζήτησης ή/και ταξινόμησης δίνει περιορισμένες επιλογές σ’ αυτόν.
Στην καρτέλα “ομάδα έργου-εργασίες” δεν αναφέρονται τα στοιχεία των μηχανικών του έργου όπως τηλέφωνα, διευθύνσεις, e-mail κ.λ.π. ώστε να μπορεί η Υπηρεσία να επικοινωνεί άμεσα με τους μελετητές. Αυτή τη στιγμή, ο μόνος τρόπος να αντλήσουμε αυτές τις πληροφορίες, είναι από την σφραγίδα του μηχανικού που την αναζητούμε στην ανάθεση -ανάληψη, στα σχέδια των μελετών, τεχνική έκθεση κ.α. όπου πολλές φορές αυτά τα στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα ή δεν φαίνονται καλά λόγω της υπογραφής που τα καλύπτει.
Κατά την έκδοση της αναθεώρησης οικοδομικής άδειας που βρίσκεται σε ισχύ, ΟΤΑΝ η αναθεώρηση αφορά σε κάτι άλλο (πλην της ισχύος, π.χ. τροποποίηση μελέτης) το σύστημα από μόνο του δίνει παράταση 4 ετών ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ τελικής υπογραφής, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων. Αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα. Πρέπει να προτείνεται ο χρόνος από τον μηχανικό και να επιβεβαιώνεται από την υπηρεσία. Επίσης, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, άδειες αλλαγής χρήσης «παρατείνονται» από το σύστημα αυτομάτως έως το 2099!! ενώ ενδέχεται να αλλάξουν οι επιτρεπόμενες χρήσης στην περιοχή. Η παράταση διέπεται από την ίδια σχετική νομοθεσία.
Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, οι ιδιώτες μηχανικοί, αφού πάρουν την άδεια, να καθυστερούν στην ανταπόκρισή τους σε διορθώσεις – συμπληρώσεις των φορολογικών της αδείας που υποδεικνύουν οι ΥΔΟΜ πέραν των τριάντα (30) ημερών, αρθ. 2 παρ.4δ της σχετικής ΥΠΕΝ από την οποία προβλέπεται ανάκληση της άδειας. Κάποιοι, χωρίς τηλεφωνική όχληση ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό εν τοις πράγμασι; Μπορεί μέσω του συστήματος;
Πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα ενημέρωσης των ΕΕΔΜΚ (λόγω παραλείψεων π.χ., δηλ. για συμπληρώσεις) εφόσον αυτό μπορεί να γίνει για πιο ισχυρές πράξεις όπως οι άδειες.
Αφορά στην λειτουργία του συστήματος, δεν μπορούμε να μπούμε εύκολα αργεί να φορτώσει μας βγάζει έξω δεν ανοίγει αρχεία και μόνο μετά από 3, 4, 5 ή και παραπάνω προσπάθειες καταφέρνουμε να μπούμε στο σύστημα
Τα αρχεία – σχέδια που έχουν διορθωθεί μετά από παρατηρήσεις (τοπογραφικά –διαγράμματα κάλυψης) δεν ακυρώνονται αν ο ιδιώτης μηχανικός (διαχειριστής) δεν τα ακυρώσει έτσι στο τέλος με την έκδοση της πράξης την σφραγίδα του έγκυρου την παίρνουν όλα τα σχέδια και αυτά που έχουν λανθασμένα στοιχεία και έχουμε ζητήσει να διορθωθούν.
Οι συνάδελφοι του αρχείου που είναι διοικητικοί μπορούν να πάρουν κωδικούς για να μπορούν να μπαίνουν στο σύστημα ώστε να δίνουν αντίγραφα από αυτό; ( Το είχα ερώτημα αλλά πήρα στο HELP DESK και μου είπαν ότι ναι μπορεί να γίνει με αίτημα του προϊσταμένου).
Στις Άδειες μικρής κλίμακας δεν υπάρχει ΑΦΜ στα στοιχεία του κυρίου του έργου.
Σε άδεια που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά η Αναθεώρηση που βγαίνει και αυτή ηλεκτρονικά έχει όλα τα στοιχεία και της αρχικής αδείας; Το στέλεχος της αρχικής άδειας ενημερώνεται με κάθε αναθεώρηση ώστε όταν τυπώσουμε μεταγενέστερα το στέλεχος να είναι πλήρες;
Στη Νομοθεσία για μειωτικό συντελεστή σε πατάρι σοφίτα υπόγειο απαιτούνται περισσότερες διευκρινήσεις για το πότε παίρνουν το μειωτικό συντελεστή (πχ πατάρι 100% της υποκείμενης κάτοψης, σοφίτα εντός στέγης που πατάει σε πλευρικούς τοίχους ύψους 1 μ παίρνουν μειωτικό συντελεστή;).