Search
Close this search box.

Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στους Μηχανικούς

Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στους Μηχανικούς

Πριν το έγγραφο του ΤΕΕ προς τα Υπουργεία και μετά από μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, καταθέτοντας τις προτάσεις του Τμήματος για την προστασία των Μηχανικών αλλά και την υποστήριξή τους ως επαγγελματιών.

Οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ είχαν διαμορφωθεί μετά από συζητήσεις με εκπροσώπους των Συλλόγων των Μηχανικών της Περιφέρειας αλλά και μέλη του Τμήματος που κατέθεσαν την ανησυχία τους.

Το κείμενο του Περιφερειακού Τμήματος προς το ΤΕΕ έχει ως εξής:

Συνάδελφε Πρόεδρε,

Είμαστε όλοι μάρτυρες της ανησυχίας συναδέλφων Μηχανικών, Ελεύθερων Επαγγελματιών, τόσο για την προφύλαξη της υγείας των ιδίων και της οικογενείας τους, των εργαζομένων και των συνεργατών τους, όσο και για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Παράλληλα, είμαστε μάρτυρες και της δραστηριοποίησης άλλων κλάδων (όπως  Δικηγορικοί Σύλλογοι, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος κ.ά.) αλλά και μέρους του Τεχνικού Κόσμου (όπως ΣΠΕΔΕΘ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΑΔΑΣ)  για υποστήριξη των μελών τους, ένταξή τους στα μέτρα οικονομικής υποστήριξης που ανήγγειλε η Κυβέρνηση ή/και διεύρυνσή των μέτρων.

Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι ο κλάδος μας συγκαταλέγεται σε εκείνους που υπέστησαν τις βαρύτερες συνέπειες της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης, θεωρούμε ότι το ΤΕΕ πρέπει να συνεργαστεί άμεσα με την Κυβέρνηση – η οποία έχει επιδείξει μέχρι στιγμής άριστα αντανακλαστικά – και να διεκδικήσει μέτρα προστασίας και υποστήριξής των Μηχανικών.

Στόχος είναι να προστατευτούν τα μέλη μας, το έργο μας αλλά και η δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες που θα έχει η πατρίδα μας, όταν περάσει και αυτή η δοκιμασία.

Την ώρα που η χώρα βρισκόταν με αξιώσεις στο κατώφλι της ανάκτησης σταθερών ρυθμών ανάπτυξης και οι μηχανικοί κατακτούσαμε μια θέση στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για ανάκαμψη, η πανδημία ήλθε και ανέτρεψε δεδομένα και προσδοκώμενα.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι το ΤΕΕ οφείλει να επισημάνει την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των Μηχανικών και των Τεχνικών Εταιρειών και Γραφείων, συντασσόμενο με τα αιτήματα των μελών του, για την ένταξή τους στα μέτρα της Κυβέρνησης για ενίσχυση της αντοχής της πραγματικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, έναντι των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση ζητείται να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:

  • Άμεση καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου στις Τεχνικές Εταιρείες και Γραφεία
  • Πρόβλεψη έκτακτου επιδόματος στήριξης σε όλους τους μη μισθωτούς Μηχανικούς, τουλάχιστον στο ύψος του επιδόματος ανεργίας
  • Ένταξη των Τεχνικών Εταιρειών και Γραφείων σε καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις παρατάσεις δημοσίων συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
  • Άμεση ένταξη επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων
  • Έγκαιρη λήψη των σχετικών αποφάσεων και ανακοίνωση ικανών παρατάσεων, όλων των προθεσμιών που αφορούν συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση στοιχείων για θέματα όπως η  τακτοποίηση / ρύθμιση αυθαιρέτων,  δήλωση ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου / Κτηματογράφησης και Δασολογίου, δηλώσεις τροποποίησης επιφανειών.
  • Παράταση της προθεσμίας πληρωμής-εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020
  • Η παράταση της προθεσμίας πληρωμής-εξόφλησης ΦΠΑ.
  • Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμισμένων οφειλών, ΦΜΥ κλπ

Είμαστε στη διάθεσή σου για συνεργασία και συντονισμό των προσπαθειών μας.